Hvordan gjøre Oslo og Akershus konkurransedyktig for næringslivet?

Det er et spørsmål Oslo kommune og Akershus fylkeskommune reiser på Næringskonferansen 16. juni.

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har forslag til felles areal- og transportplan på høring. Et viktig mål i planarbeidet er å legge til rette for at Oslo og Akershus er en konkurransedyktig og bærekraftig region som fungerer godt for næringslivet.

Hvilke muligheter gir planforslaget for næringslivet? Hvordan svarer forslaget på næringslivets lokaliseringspreferanser, transportbehov og behov for forutsigbarhet? Vil strategier og virkemidler fungere etter hensikten, og legge til rette for næringsutvikling som bidrar til at vi når våre felles mål for regionen?

Noen av svarene på disse spørsmålene får man på Næringskonferansen. Oslo kommune ønsker også å bruke konferansen til å informere om høringsforslaget og få synspunkter fra ulike deler av næringslivet for den felles arealplanen.

Høringsforslaget blir presentert av Bård Folke Fredriksen, byråd for byutvikling i Oslo og Anette Solli, fylkesordfører i Akershus. I tillegg tas flere spennende temaer opp på konferansen.