Foto: SystemhusFoto: SystemhusFoto: SystemhusFoto: Systemhus

Hvordan bor vi om 30 år?

Takstein og vegger som henter energi fra solen, kompakte boliger, byggematerialer som resirkuleres, teknologi som gjør hus smartere og at vi deler på ting som bil, tredemøller, vaskemaskiner og verktøy. MOVE er huskjeden Systemhus sitt fremtidsprosjekt, hvor ni unge og engasjerte mennesker med ulik fagbakgrunn jobber med konsepter for hvordan vi bor i fremtiden.

– Som en representant for unge voksne i dag, forventer jeg at alle bransjer utvikler seg selv i takt med samfunnsutviklingen. Bærekraft er en selvfølge. Derfor er invitasjonen fra Systemhus til å være med på å beskrive hvordan vi bor om 30 år både spennende og velkommen, sier Julia Grong (25) i en pressemelding.

Siviløkonomen jobber i en teknologibedrift i Oslo og er opptatt av hvordan godt inneklima også bidrar til god helse. Gjennom jobben vet hun at for eksempel luftkvalitet, fuktighet og temperatur inne kan måles av sensorer og styres automatisk med smart teknologi og gi oss sunnere inneklima.

Grong er en av ni engasjerte mennesker som har jobbet med fremtidsprosjektet Systemhus MOVE siden tidlig i januar.

– Menneskene i MOVE-prosjektet jobber med hvordan vi bor om 30 år innenfor store perspektiver som mennesket, teknologi og miljø. De har delt seg inn i to grupper og gjort undersøkelser ved å blant annet besøke bedrifter, byggeplasser og forskere. I disse dager jobber de to gruppene med å skissere mulige løsninger for å bo og leve.

– Prosjektet utvikler seg i takt med at arbeidet skrider frem og Moverne får satt sitt preg. Med MOVE håper vi at vi kan presentere nye tanker og idéer, slik at vi kan strekke oss enda lenger når vi utvikler nye typer boliger, sier prosjektleder Lise Stien i Systemhus.

Hun gleder seg til at de skal presentere det de har kommet frem til i mars.