Hvor skal vi skal hente all energien?

Både i Norge og i verden for øvrig er det, og det vil ikke minst bli et stort energibehov i årene fremover. En stadig grønnere fremtid vil uansett kreve mye ny energi, og vi må i enda større grad enn nå se på hvor denne skal hentes.