Testing av utskiftbarhet for rør-i-rør-system. En person trekker ut røret gjennom veggboksen for hånd, nødvendig uttrekkskraft registreres av kraftmåler. Foto: SINTEF Byggforsk

Hvor lett er det å skifte ut rør-i-rør?

Riktig utforming av veggboksen og god prosjektering av røranlegget er avgjørende for hvor enkelt rørene kan skiftes ut.

TEK krever at alle vanninstallasjoner i bygninger skal være enkle å skifte ut, i tillegg til at lekkasjer skal kunne oppdages raskt og ikke føre til skade. Rør-i-rør-system er utviklet nettopp for å tilfredsstille disse kravene. Men hvor lett er det å skifte ut disse rørene i praksis?

- Fra før av vet vi at plassmangel i bygningskonstruksjonen, lange rørstrekk, samt mange og krappe bend er vanlige utfordringer. Vi har nå testet ulike rør-i-rør-systemer i laboratoriet, for å finne ut mer om hva som påvirker utskiftbarheten, sier Karolina Stråby, prosjektleder og senioringeniør i SINTEF.

Resultater fra testingen og råd til dem som prosjekterer og monterer, er oppsummert i en ny rapport.

- Testing og erfaring tilsier at veggboksen er det mest kritiske punktet for utskiftbarheten. For å gjøre det enklere å trekke ut innerrøret bør man derfor se mer på utformingen av veggboksen. For enkelte produkter anbefaler vi også at dimensjonen på varerøret økes, slik at det er mer klaring til innerrøret, heter det i en melding fra SINTEF Byggforsk.

Rapporten gir disse anbefalingene for å gjøre det enklere å skifte ut innerrøret:

* Innvendig utforming av veggboks uten skarpe kanter eller krappe bend

* Små rørdimensjoner − jo mindre dimensjon, desto enklere er det å skifte ut røret

* Stort dimensjonsforhold mellom PEX-rør og varerør − jo større forskjell i rørdiameter, desto enklere er røret å skifte ut

* Stivheten på PEX-røret − mykere rør er enklere å skifte ut

* Klamring − god klamring gjør utskiftningen enklere

Utover egenskapene til rør-i-rør-systemet påvirkes utskiftbarheten i høy grad av hvor rommene med vanninstallasjoner er plassert og tilgjengelige føringsveier til rommene.

- Utskiftbarheten til systemet er like mye et resultat av prosjektering som av montering. Vi anbefaler derfor at sjakter og føringsveier for tekniske installasjoner planlegges tidlig i prosjekteringen, sier Stråby.

Last ned rapporten her