Hvor langsiktige følger vil krisesituasjonen få?

Den kraftige prisveksten innen flere områder, et usikkert energimarked og øvrige konsekvenser som følge av Ukraina-krigen gir stor usikkerhet for veien videre for byggenæringen. Spørsmålet nå er hvor langsiktige konsekvenser av disse krisene vi vil måtte leve med.