Hvor går byggevareprisene?

Markedssituasjonen innen byggenæringen er nå relativt stabil, og de fleste melder om gode ordrebøker. De store usikkerhetsmomentene nå er hvordan prisene på råvarer og byggematerialer vil utvikle seg i tiden fremover.