SMB Norges administrerende direktør Jørund Rytman sier strømsituasjonen for deres medlemmer oppleves som ekstremt krevende for våre medlemmer akkurat nå Foto: Javad Parsa / NTB

SMB Norges administrerende direktør Jørund Rytman sier strømsituasjonen for deres medlemmer oppleves som ekstremt krevende for våre medlemmer akkurat nå Foto: Javad Parsa / NTB

Hver sjette småbedrift frykter konkurs på grunn av høye strømpriser

SMB mener det haster med å få på plass en strømpakke til bedriftene. En ny undersøkelse viser at mange småbedrift frykter konkurs på grunn av høye strømpriser.

I en pressemelding fra SMB Norge, interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter, heter det at mange virksomheter frykter at de ikke vil overleve uten hjelp til å håndtere strømregningene som er vesentlig større enn normalt.

– Situasjonen oppleves som ekstremt krevende for våre medlemmer akkurat nå, og mange er redde for fremtiden, sier SMB-sjef Jørund Rytman.

Han sier de daglig får henvendelser fra frustrerte bedriftseiere som forteller om strømregninger som er tre til fire ganger høyere enn i fjor, til tross for at bedriftene har iverksatt tiltak for å redusere strømforbruket til et minimum.

– Det er helt åpenbart for oss at vi må få på plass en strømpakke til bedriftene så fort som mulig, sier Rytman.

I undersøkelsen kommer det fram at 52 prosent av SMB-bedriftene tror at andre halvår 2022 blir verre enn et «normalår».

15 prosent ser en reell fare for konkurs dersom regjeringen ikke tar grep for å lette på byrden med høye strømkostnader i vinter.