Hvem må ut?

Regjeringen har varslet at man må se på den samlede offentlige pengebruken for å finansiere nye satsinger som følge av den helt nye sikkerhetssituasjonen i Europa kombinert med økte utgifter innen en rekke områder. Dette vil med stor sannsynlighet gå utover anleggsinvesteringene i Norge i tiden fremover. Spørsmålet nå er hvor kuttene vil komme.