Kontrakten omfatter både byggingen av heishuset på toppen og selve heisen, med motor, fester, skinner og det hele. I tillegg omfatter jobben opparbeidelse av hele tomta, inkludert beplantning, støttemurer, benker, “kiss and ride” og sykkelparkering. Illustrasjon: Rambøll og Gottlieb Paludan Architects

Hvem får bygge fjellheisen i Holmestrand?

Byggingen av heis, heishus og området rundt ligger nå på DOFFIN.

–Dette er et prosjekt mange entreprenører vil være interessert i p.g.a. markedsføringsverdien, sier Bodo Havelberg, teknisk sjef i Holmestrand kommune i en pressemelding fra Jernbaneverket.
Prosjektet har fått mye oppmerksomhet i media, og mer vil det bli når åpningen nærmer seg. Kontrakten på byggingen av heisen har derfor kanskje høyere verdi markedsføringsmessig, enn akkurat i kroneverdi for entreprenøren.

Ikke bare en heis
Kontrakten omfatter både byggingen av heishuset på toppen og selve heisen, med motor, fester, skinner og det hele. I tillegg omfatter jobben opparbeidelse av hele tomta, inkludert beplantning, støttemurer, benker, “kiss and ride” og sykkelparkering.
Kommunen er byggherre
Det er Holmestrand kommune som er byggherre for fjellheisen som skal frakte befolkningen fra toppen av Holmestrandfjellet og ned i stasjonshallen, 70 meter under. Det er kommunen som utlyser jobben og behandler anbudene. Kontrakten er lagt ut på DOFFIN (nr139587), og er dermed tilgjengelig for alle som tilfredsstiller kravene.
20. februar er fristen for å komme med anbud.
Jernbaneverket skal være byggherrens representant og følge opp det daglige arbeidet.
Lempet på kravene
Fjellheisen er utlyst igjen som en totalentreprise, og som en «konkurranse med forhandling».
– Det er blitt større fleksibilitet for tilbyder, pluss at noen krav er blitt lempet på. Vi håper derfor å få flere tilbydere denne gang, opplyser Havelberg.