Hva skjer når landet åpner grensene?

De fleste signaler tyder på at samfunnet vil ta stadig nye steg mot den trinnvise gjenåpningen som det er planlagt for. Det innebærer etter hvert også forhåpentligvis en gjenåpning av grensen inn og ut av landet. Spørsmålet er da hvordan en enorm reiselyst vil kunne påvirke markedene inn mot byggenæringen.

Det er helt sikkert flere koronaskjær i sjøen på vei mot en mer normal tilstand, både her hjemme og ute i verden. Men det meste tyder på at vi går mot en sommer, høst og et 2022 som vil gi oss en ny hverdag som ligner mer på 2019 enn 2020 og 2021 så langt. Det kan komme overraskelser på veien, men med vaksinetempoet som nå synes å være gjeldende bør dette gi håp for Norges utvikling. En gjenåpning av grensen mot utlandet har selvsagt noe større usikkerhet rundt seg. Ikke minst vil vi bli sterkt påvirket av hvordan andre land takler den pågående krisen. Det er likevel mye som tyder på at det snart vil bli mulig å dra ut, og ikke minst inn til landet igjen, uten de store restriksjonene i overskuelig fremtid.

Det store ønsket om å reise igjen er noe som har bygget seg kraftig opp hos veldig mange her i Norge, og det er ingen tvil om at flyene ut av landet raskt vil fylles opp når grensene igjen åpner for normal eller tilnærmet normal reisevirksomhet. Vi vil dra i hopetall til både varme strøk og storbyene, og det at vi kan reise fritt igjen vil nok bli selve symbolet for mange på at det verste med pandemien ligger bak oss og ikke foran oss. Dette vil kunne påvirke hele vår økonomi på ulike måter, noe som også vil kunne gjøre noe med markedene byggenæringen er involvert i.

I løpet av pandemien er det noen sektorer som er rammet hardt, men boligmarkedet har vært usedvanlig godt den senere tiden, men virker nå å være på vei inn mot en myk landing. Enda mer trøkk har det vært i hyttemarkedet, hvor interessen har eksplodert innen både fjell- og sjøhytter. Dette har delvis vært direkte knyttet opp mot reiserestriksjonene som har vært gjeldende, og mange har dermed investert i eget fritidssted i Norge i stedet for å dra utenlands. l dette kan det være endringer som også blir langvarige, ved at flere ser verdien av å feriere i eget land og bruke fritiden sin her, i stedet for å dra utenfor landets grenser. Men også dette markedet vil nok merke virkningene av at flyene vil gå for fullt noe frem i tid.

Det samme vil utvilsomt også det typiske gjør det selv-markedet og pengene mange har lagt i å pusse opp i sine hjem og hager. Dette er penger som ofte ellers heller ville blitt brukt til reisebudsjettene. Snart vil flere ønske å bruke penger på å reise igjen, noe som selvsagt vil kunne påvirke utviklingen også innen oppussing og oppfrisking hjemme.

På den andre siden er det ingenting som tyder på at nordmenn flest kommer til å stoppe å bruke penger på hus og hjem. Denne pandemien har gjort at vi kan få noen varige endringer i hvordan vi tenker og ønsker å planlegge for årene fremover, og dette kan vises igjen også inne disse markedene. Dessuten har vi så lave renter så mange vil velge å låne penger til å se til at huset eller hytten kan bli realisert uansett om man kan dra utenlands eller ikke.

Så selv om reiselysten opplagt vil tvinge seg på hos mange, er det ikke de store grunnene til å frykte en kollaps i markedene byggenæringen opererer i. Mer bekymringsfullt på kort sikt er nok heller den kraftige prisveksten vi ser innen råvarene byggenæringen er så avhengig av for å kunne bygge det som etterspørres.