Hustadvika kulturskole

Sentrale aktører under byggingen av Hustadvika kulturskole. Fra venstre Vidar Kleppe, prosjektleder Hustadvika kommune, Bjørn Ivar Hejllset prosjektleder Christie & Opsahl og enhetsleder Randi Anita Dale.
Christielogo

Christielogo

EraGeo

EraGeo

Dimensjonlogo

Dimensjonlogo

Myrbostad

Myrbostad

MoelvenModus

MoelvenModus

Flataker

Flataker

– Jeg unner virkelig både elever og lærere og hele kommunen å få et så flott bygg. Alle innbyggere i Hustadvika kommune bør være stolte over den nye kulturskolen vår.

Fakta

Sted: Elnesvågen, Hustadvika kommune

Prosjekttype: Kulturskole

Byggherre: Hustadvika kommune

Totalentreprenør: Christie & Opsahl

Arkitekt, landskapsarkitekt, ansvarlig søker: Arkitektene BBW

Byggherreombud: Advansia

Bruttoareal: 845 kvadratmeter

Kostnad: 73,5 millioner kroner inkl. mva.

Rådgivere: RIByfy, BIMK: Arkitektene BBW l ITB: HRP l RIB, RIBr: Norconsult l RIB tre: Dimensjon l RIVr: Flataker VVS l RIVv: Hamstad l RIE: Mifo l RIA: Rambøll l RIG: ERA Geo

Underentreprenører: Grunnarbeid: Myrbostad Bygg og Anlegg l Betongelementer: Spenncon l Massivtre: Woodcon l Stålkonstruksjoner: Christie & Opsahl l Luftbehandling: Hamstad l Elektroarbeider, lås og beslag: Mifo l Heis: Heisplan l Rørlegger: Flataker VVS l Stillasarbeider: Multi Marine l Kjøkken: Studio Sigdal Molde l Takelement: Lett-Tak Systemer l Malerarbeid og gulvbelegg: Mossberg l Solskjerming: HD Solskjerming l Sportsgulv: Egas Sport l Taktekking: Langvas l Blikkenslager: Fagblikk l Himlinger og absorbenter: Moelven Modus l Taktil merking og skilting: EKH Grafisk l Trapp: Melby l Renholdsmatter: N3 Zones l Ferdigbetong: Sylteosen Betong l Byggevarer, festemidler: XL Bygg Dale Malo l Fasadekledning: Woodify l Vinduer: NorDan l Innerdører: Swedoor

Klikk her for å se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Det er virksomhetsleder Randi Anita Dale ved Hustadvika kulturskole som sier dette. I disse dager kan hun og kommunen flytte inn i et nybygd og skreddersydd kulturskolebygg som er en skikkelig oppgradering av tilbudet til barn og unge som bruker kulturskolens mange tilbud.

Dårlige lokaler tidligere

– Lokalene vi har hatt tidligere har vært skikkelig dårlige, og de har vært spredt rundt om både i ulike leide bygg og i kjellere på skoler. Lærerne våre har gjort en kjempejobb med å drive undervisning under de elendige forholdene vi har hatt i mange år, men nå får de et kjempeløft og helt andre muligheter til å drive musikkundervisning og andre kulturaktiviteter, sier Randi Anita Dale i Hustadvika kommune.

Kulturskolen i denne kommunen på Romsdalskysten har nå 378 elevplasser der noen elever benytter seg av flere tilbud. Undervisning og ledelse er det totalt 12 fast ansatte fordelt på 8,5 årsverk som tar seg av, i tillegg til noen ekstra innleide ressurser blant annet når det gjelder kunstaktiviteter.

Bedre arbeidsmiljø

– Det vil bety mye for arbeidsdagen vår å få en fast plass å holde til, selv om noen av tilbudene våre som for eksempel dans fortsatt vil drives desentralisert på skolene i noen lokalsamfunn, fortsetter Dale. Nå kan vi skape et bedre arbeidsmiljø, få en plass der også lærerne møtes og drive i lokaler som er skreddersydde til den type virksomhet vi driver, sier hun.

Når den nye kulturskolen i sentrum av Elnesvågen skulle planlegges måtte det harde prioriteringer til. Noen ønsket å reise et kulturhus med en stor sal, men det ble det tidlig klart at det ikke var midler i kommunen til. Undervisningen har også endret seg de senere årene med mindre en til en undervisning på ulike instrumenter og mer felles-aktiviteter som dans og samspill i grupper. Dette har krevd en annen romprioritering enn det som har vært vanlig tidligere ved kulturskoler.

Musikk, dans og kunst

– Vi ønsket oss dedikerte rom til musikk, dans og kunstaktiviteter og i tillegg gode arbeidsplasser for lærerne som har slitt med elendig arbeidsforhold tidligere. For å få til dette måtte vi prioritere strengt utfra de rammene vi fikk, forklarer Randi Anita Dale.

I det ferdige bygget har det blitt plass til en dansesal der det også kan være forestillinger, det er lokaler for akustisk musikk, kunstrom med eget keramikkrom, et allrom som kan brukes til ulike formål og seks mindre undervisningsrom i tillegg til et eget rom for slagverk og personalrom.

– For første gang skal vi nå også tilby teater som aktivitet fordi vi har fått lokaler vi kan bruke til dette, forteller Dale og legger til at de har satset på godt teknisk utstyr i lokalene som skal være enkelt å betjene, også for de som leier lokaler i bygget.

Også utleie

– Dette er ikke noe kulturhus, men vi vil satse på en del utleie og også legge til rette for mer almene aktiviteter. Blant annet er det korps som vil bruke den nye kulturskolen som øvingslokale og formidling vil også bli en viktig del av virksomheten vår, sier kulturskolelederen.

Hun ser også for seg at det etter hvert kan komme et aktivitetstilbud for eksempel til eldre på dagtid da mye av lokalene står tomme.

Følger nasjonale standarder

Prosjektleder for byggherren Hustadvika kommune, Vidar Kleppe, sier at å unngå lyd-smitte har vært viktig når de skulle planlegge en slik bygg der det er mange aktiviteter med lyd som foregår samtidig.

– Vi har fulgt de nyeste nasjonale standarder for bygg av denne typen, og har blant annet doble vegger med betongkjerne mellom og renskårne gulv der veggene er slik at lyden ikke vandrer mellom rommene. Også mellom etasjene er det god isolering med flere lag. Dette har gjort at vi har fått et bygg som koster noe mer per kvadratmeter enn et enklere bygg ville gjort, påpeker han.

Den nye kulturskolen i Hustadvika kommune er bygd på en tomt der det har stått eldre bygg tidligere, noe som har gjort tomtearbeidene enklere.

– Vi kunne fundamentere direkte på eksisterende fyllmasse og på morenegrunn, forklarer prosjektleder Bjørn Ivar Hjellset hos hovedentreprenøren Christie & Opsahl. Konstruksjonen består av ringmur, bærende yttervegger og massiv tre vegger med hulldekkeelement som etasjeskillere i det to etasjer høye bygget. Taket er bygget av prefabrikkerte elementer.

Mye synlig tre

– Det er brukt mye gips innvendig, blant annet på grunn av lydisolering, men også mye synlig tre som gir lune og lyse rom, forteller Hjellset.

Vidar Kleppe mener at kommunen har fått et flott bygg og roser hovedentreprenøren og de andre aktørene for innsatsen i byggeperioden.

– Det er nesten bare lokale aktører som har jobbet med dette prosjektet. Både arkitekt, hovedentreprenør og de aller fleste under-entreprenørene er fra vår egen kommune eller nabokommunen Molde, og det er vi litt stolte over, sier han med et smil.

Del av sentrumsutvikling

Kleppe legger til at Hustadvika kommune har tanker om å videreutvikle denne delen av sentrum i kommunesenteret Elnesvågen, og arbeider med en sentrumsplan for hele området.

– Akkurat nå vil kanskje noen mene at kulturskolen blir liggende litt for seg selv på sørsida av hovedveien med resten av sentrumsbebyggelsen på nordsida av veien. Men tanken er at det skal bli flere bygg med sentrumsfunksjoner her i dette flotte området ned mot fjorden og etter hvert også boliger. Vi arbeider også med å skape en grønn korridor som går gjennom området og vil strekke seg helt fra fjorden og til åsene bak bebyggelsen, sier prosjektlederen i Hustadvika kommune.


Flere prosjekter