Husøy Havn

Skanska-prosjektleder Ove Kjærvik (til venstre) og Avantor-prosjektleder Geir Thoresen er godt fornøyde med de første to byggetrinnene i Husøy Havn.

På Husøy Havn i Tønsberg har totalentreprenør Skanska og byggherre Avantor bygget for beboere som ønsker seg sjøutsikt fra kjøkkenbenken og bølgeskvulp fra balkongen.

Fakta

Sted: Tønsberg

Prosjekttype: Nybygg Bolig

Bruttoareal: 9.870 kvadratmeter bruksareal

Byggherre: Avantor

Totalentreprenør: Skanska Norge

Kontraktsum uten merverdiavgift: 219 millioner kroner

ARK: Spir Arkitekter

LARK: Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter

Rådgivere: RIB, RIByFy, RIA: Rambøll l RIBr: AFRY Norge l RIV: Protekno l RIE: Heiberg & Tveter l RIG: Skanska Norge/Grunnteknikk l RIM: Grunnteknikk

Underentreprenører og leverandører: Rørlegger: Vito l Elektro: Xpert Installasjon Tønsberg l Ventilasjon: Multiluft l Heis: Otis l Stikking/Oppmåling: Geoingeniørene l Peling: Seierstad Pelemaskiner/Entreprenørservice l Grunnarbeider: Arne Olav Lund l Gartner: Håkonsen & Sukke l Betongarbeider: Thunberg l Råbygg: Con-Form l Tømrer: GST Byggmontering l Maler: Malermester Buer Drammen/E. Zuraris Malerservice l Flisarbeider: Mur og Flisarbeider l Mur- og pussarbeider: Mur & Fasadearbeider l Branntetting/
Ståldører: Firesafe l Rekkverk i fasade: Vestfold Bygg & Rekkverk l Taktekker: Protan Entreprenør/Byggpartner l Folde-/skyvedører: Strømmen l Flytsparkling/ Trinnlydsplater: Notodden Flis og Mur l Blikkenslager: Vidar Hansen l Stål: Vika Montering l Solavskjerming: Vental/Celcius l Vinduer og balkongdører: NorDan l Innerdører: Swedoor l Lås og beslag: Sikkerhetskompaniet l Bryggeanlegg: Nordocks l Glassfasader/-tak: H. Glass l Parkett: Bo Andren Norge l Systemhimlinger: JM Montasje l Bodvegger: Garantell

I nesten 140 år har det vært verftdrift i Husøysund i Tønsberg. Her ble seilskuter reparert, og hvalbåter ble slippsatt fra 1864 og frem til rundt tusenårsskiftet.

Nå har roen senket seg i sundet, og de første beboerne har allerede funnet sin trygge havn på den gamle industritomten.

Prosjektleder Geir Thoresen i byggherre Avantor kan fortelle at det ikke bare har vært enkelt å realisere utbyggingen i det attraktive området. Boligutvikleren kjøpte tomten i 2007, men det skulle gå flere år før de kunne kaste loss i prosjektet.

Det var en langvarig reguleringsprosess, med sterke interesser i nærområdet og ønske om å få til så god utbygging som mulig for alle parter. Det var lange prosesser med kommunale godkjenninger, sier Thoresen.

Tønsberg kommune la også ned en rekke krav som byggherre måtte innordne seg etter for å få lov til å bygge ut kremtomten. Avantor måtte bygge ut infrastrukturen i området, med ny offentlig vei, vann og avløp under Husøysund og inn til Tønsberg, nye grøntområder og strand, samt ny kyststi langs vannet. Som rekkefølgebestemmelse for å bygge for mer enn 50 beboere i prosjektet måtte de også bekoste en rundkjøring i Ferder kommune, hvor tilkomsten til Husøy går.

Det har vært høye kostnader i dette prosjektet. I tillegg til at det ble satt mange betingelser for reguleringen, har vi håndtert forurensede masser for rundt 15 millioner kroner, og det er krevende grunnforhold på tomten. Det har vært et utfordrende prosjekt økonomisk, innrømmer Thoresen.

Men prosjektlederen forteller at de så langt har lyktes med å hale prosjektet i havn.

200 boliger i strandkanten

Når hele utbyggingen er fullført, vil Husøy Havn ha totalt ni fireetasjes blokker og fem treetasjes rekkehus, som til sammen utgjør 200 boliger ved vannkanten på Husøy. Så langt er tre blokker fordelt på to byggetrinn, samt parkeringskjeller og et stort utomhusområde fullført. Blokkene har mellom 17 og 25 leiligheter i forskjellig størrelse og utforming. Samtlige leiligheter med mer enn to rom har balkong på begge sider av bygget for å få sol både morgen og kveld.

Byggherren registrer at mange av beboerne er pensjonister, så tilgangen til både sol og sjø er noe de kan få stor glede av.

I begynnelsen av prosjektet var det primært godt voksne mennesker som flyttet fra enebolig som kjøpte her, men etter hvert har det også kommet noen yngre mennesker. Husøy er en øy med god beliggenhet og høy status blant boligkjøperne, så vi har også lagt oss på en god kvalitet, sier Thoresen.

Leilighetene i Husøy Havn har høyere takhøyde enn standard, store balkonger, oppgraderte hvitevarer og baderomsfliser, énstavsparkett og tre kostnadsfrie innredningsalternativer for beboerne. I tillegg til bilparkering i parkeringskjeller for alle boligene, er det også etablert to småbåthavner for 20 båter hver i tilknytning til prosjektet.

Mange av leilighetene har store vinduer og foldedører ut mot balkongene, slik at hele leilighetene kan åpnes opp mot sjøen.

Bygget har også høy estetisk utforming med mye arkitektur. Det har nok vært krevende bygningsmessig, men resultatet er svært eksklusive boliger, sier Thoresen.

Flotte, men krevende forhold

Første byggetrinn åpnet for innflytting i februar 2019, og i andre byggetrinn begynte beboerne å flytte inn i oktober samme år. Thoresen forteller om svært fornøyde beboere i de tre ferdigbygde byggene.

Det er et utrolig flott sted å bo. Alle balkonger har utsikt til sjøen, og området er stille og fint. Prosjektet har blitt veldig godt mottatt av både beboere og naboer, og vi er også veldig fornøyde, sier han.

Spesielt fornøyd er han med at prosjektet har lyktes så godt i møte med de mange utfordringene knyttet til krav fra kommunen og de naturlige omgivelsene og forholdene på Husøy.

– Vi er fornøyde med å ha fått til arkitekturen og gjennomføringen vi ønsket for dette prosjektet. Utbyggingen har gått veldig bra, og mye bedre enn fryktet. Tomten bringer med seg utfordringer rundt bygging i nærhet til sjøen, kvikkleire og mye foru-ensede masser. Men de tekniske utfordringene har latt seg løse lettere enn fryktet, sier han.

Tekniske utfordringer

Påkrevd infrastruktur rundt prosjektet er gjennomført i en separat kontrakt mellom Avantor og Marthinsen & Duvholt, og startet høsten 2016. Totalentreprenør Skanska startet med selve boligbyggingen sommeren 2017.

Prosjektleder Ove Kjærvik i Skanska bekrefter at Husøy Havn har vært et krevende prosjekt å gjennomføre, men forteller at de har hatt kontroll på utfordringene. En parallell anleggskontrakt på samme tomt var første utfordring å håndtere.

– Det var noen uklare grenser opp mot infrastrukturkontrakten i begynnelsen, men vi føler likevel at det har gått veldig greit. Grunnforholdene og nærheten til sjøen var også utfordrende. Her må jeg innrømme at vi også hadde litt flaks. Hvis vi hadde opplevd vannstand i begynnelsen av prosjektet lik den vi har nå, hadde vi slitt i første byggetrinn, vedgår Kjærvik.

Siden den gang har totalentreprenøren hevet toppspunten fra kote 1,20 til 1,40.

Under grunnarbeidet ble en 14 meter dyp spunt slått ned i front mot sjøen og stagforankret delvis til fjell og til bunnplaten i prosjektet. Byggene er pelet til fjellet, som ligger mellom ti og 35 meter under bakken. Hele bygningsmassen er fundamentert på borede stålkjernepeler for å redusere støy til naboer og gi mindre rystelser til kvikkleiren.

I tillegg til den 45 centimeter tykke bunnplaten er ytterveggene i kjelleren plasstøpt med vanntett betong tilpasset maritime forhold.

Supert ved sjøen

Fra kjellerdekket og oppover i byggene er det plattendekker i etasjeskillene og sandwichelementer i ytterveggene. Heis- og trappesjakter er bygget med kompakte betongelementer. Utformingen av byggene har dog ikke bare vært enkel å håndtere.

– Det er veldig spesielle fasader med mange brystninger og sprang i fasaden, påpeker Kjærvik.

Nå som prosjektlederen er i gang med fjerde og femte bygg på prosjektet, forteller han at de har fått til en fornuftig drift, men det har krevd litt repetisjon å perfeksjonere arbeidet. Fasadene er kledd med hvit murpuss og impregnert tre.

Selv om de bygger på en øy, understreker prosjektlede ren at de har hatt god tilkomst og god riggplass på prosjektet. Alle leveranser har kommet via fastlandsforbindelsen, men for å spare naboene har forurensede masser blitt fraktet ut på lektere i Husøysund direkte til Langøya.

– Det har vært mellom 15 og 20 fulle lektere som er kjørt rett ut til Langøya. Det har spart naboene for flere tusen lastebiler, sier Geir Thoresen i Avantor.

Byggene er ikke bygget med noen særlige energiambisjoner utover teknisk forskrift, men mellom ti og 15 energibrønner forsyner første og andre byggetrinn med varmt vann og vannbåren varme.

Ove Kjærvik i Skanska er, i likhet med Thoresen, godt fornøyd med resultatet så langt i Husøy Havn.

– Det har vært utfordrende, men det har gått greit. Vi synes selvfølgelig at prosjektet har blitt helt supert, stråler han.