Hurum Brygge

Simen Andreas KjærnsliFoto: WK EntreprenørFoto: WK EntreprenørFoto: WK EntreprenørFoto: WK Entreprenør
WKE

WKE

Sektvedt

Sektvedt

BoroBygg

BoroBygg

Elementsalg

Elementsalg

Submetlogo

Submetlogo

HTHlogo

HTHlogo

På Tofte i Hurum har WK Entreprenør oppført et boligprosjekt bestående av 56 leiligheter, åtte rekkehus og en enebolig.

Fakta

Sted: Tofte i Hurum

Prosjekttype: Bolig

Byggherre: Hurum Brygge AS/Anthon Eiendom AS

Totalentreprise: WK Entreprenør AS

Kontraktsum: Cirka 220 millioner kroner ekskl. mva.

BTA: 9.300 kvadratmeter

Arkitekt: FuthArk Arkitekter

Landskapsarkitekt: Insitu

Rådgivere: RIB: Boro-bygg l RIBr: Afry l RIBfy, RIEn: COWI l RIA: Multiconsult l RIG, RIM, RIGmiljø: WSP l RIE, RIVA, RIV rør og sprinkler: Rambøll l RIV Vent: Flexit, Vifter & Miljø (p-kjeller)

Underentreprenører og leverandører: Heis: Orona l Ventilasjon: Solland l Elektro: Hurum Elektro l Rør og sprinkler: Veas l Grunn- og utomhusarbeider: Ektvedt l Tømrer- og betongarbeider: Submet l Plattendekker og skallvegger: Elementsalg l Radonmembran: Radonmannen l Stålkonstruksjoner: EMVC l Badekabiner: Badelement l Branntetting: Thermax l Kjøkken og baderomsinnredning: HTH l Stikking: Follo Oppmåling, Ingeniørservice l Blikkenslager: Haukjem l Taktekking: Taktekkermester Bjørn Schramm l Gulvsparkling: Gulventreprenøren l Kjerneboring: Øst Betongsaging l Vinduer: Gilje Tre l Solskjerming: Nerli Gruppen l Parkett: Parkett & Interiør l Rekkverk: Ivar Bråthen Mekaniske l Byggevarer: Optimera

Klikk her for å se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

WK Entreprenør startet arbeidet i området med å flytte en kontrollplass tilhørende fylkesvei 281, for å gjøre plass til prosjektet.

– Vi etablerte en adkomstvei til området i henhold til en gjennomføringsavtale med Viken fylkeskommune – et rekkefølgekrav for vilkår i rammen. Selve byggeprosjektet startet vi i januar 2022, sier prosjektleder Simen Andreas Kjærnsli til Byggeindustrien.

Utfordringer

Med byggestart i pandemitiden, samt at krigen startet i Ukraina i februar 2022, fulgte utfordringer med blant annet en kraftig prisstigning for en rekke varegrupper, og usikkerhet knyttet til leveringssikkerhet fra ulike leverandører.

– Men vi kom i mål på en god måte og til avtalt tid, sier Kjærnsli.

Prosjektet har 56 leiligheter fordelt på fire bygg med plattendekker konstruksjon, samt åtte rekkehus og en enebolig i tradisjonelt bindingsverk. Selv om betongbyggene har omtrent lik konstruksjonsmessig oppbygging, er det stor variasjon i fasadene.

– Prosjektet er i hovedsak fundamentert direkte på fjell. Vi har sprengt ut i overkant av 15.000 kubikkmeter fast fjell, samtidig som vi også hadde utfordrende grunnforhold med sprøbrudd egenskaper, sier prosjektlederen.

Kompleks p-kjeller

Det er etablert en kompleks parkeringskjeller i kombinasjon av plattendekker, søyler og dragere med mange ulike høyder som ivaretar utomhusarealet, og bæring av rekkehusene som er oppført over dekket.

– Det er brukt robuste materialer i prosjektet. Termofuru er brukt som hovedkledning, med ulike elementer av cembritplater og beiset treverk i forskjellige farger. I forbindelse med svalganger og sokler, er det brukt skjermteglflis, sier Kjærnsli.

Høy standard

Innvendig har boligene generelt høy standard, blant annet ekstra takhøyde som gir god romfølelse, og god standard på badekabinene. Det er lagt opp til ulike tilvalgsmuligheter, noe mange av kjøperne har benyttet seg av, ifølge prosjektlederen.

Det er etablert en brønnpark til prosjektet, som gjennom varmepumper forsyner boligene med vannbåren gulvvarme og varmt vann.

– Både i planleggings- og gjennomføringsfasen har det vært et veldig godt samspill med byggherre og samarbeidspartnere, noe som handler mye om åpenhet og tillit. Vi er godt fornøyde med prosjektet, og det er gledelig å se at boligene er i ferd med å bli innflyttet. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra beboerne som allerede har flyttet inn. Og for å låne noen ord fra direktøren i Anthon Eiendom, Peder Christian Løvenskiold, så er Hurum Brygge indrefileten av ytre Oslofjord, sier Kjærnsli.

– Hyggelige og intime uterom

I en e-post til Byggeindustrien skriver partner i FuthArk Arkitekter, Amund Gulden, at det er lagt vekt på å forme hyggelige og intime uterom tilpasset den menneskelige størrelsen mellom de nye byggene.

– Det er gjort flere tiltak for å bryte ned volumene, slik at bygningsmassen passer best mulig inn i omgivelsenes størrelser. I tillegg til nedtrappingen mot sjøen, er bygningene av ulik høyde. Balkongenes utforming med vekslende brystningshøyder, grad av transpartens, og materialbruk medvirker også til variasjon og gir relieffvirkning i fasaden, skriver Gulden.

I hovedsak er balkongene som helhet bearbeidet som sammenhengende strukturer.

– Der strukturen brytes, slippes mer lys inn i leilighetene, og visuell kontakt med terrenget nær bygget, oppnås. Høy takhøyde og store vindusflater gjør også sitt for å bringe mest mulig sol og dagslys inn i leilighetene, skriver Gulden.

Kjelleretasjer er bygget i betong, der vegger som kommer til syne over terreng er kledd med teglforblending.

– Det samme gjelder også vegger mot svalganger i leilighetsbyggene. Dekkene i leilighetsbyggene består av hulldekker som i hovedsak bæres av stålsøyler, mens veggene består av trekledd stenderverk. Rekkehus og enebolig har en selvbærende trekonstruksjon, avslutter Gulden.

Utviklingen av Hurum Brygge

Hurum Brygge AS er et selskap eiet av Anthon Eiendom AS. Historisk er Hurum Brygge (tidligere Hurum Papirfabrikk) et tidligere industriområde innen produksjon av cellulose og papir, som opprinnelig ble etablert av Anthon B Nilsen i begynnelsen av 1900-tallet.

– Etter nedleggelse av industrivirksomheten på Hurum i 2009, har området ligget på tegnebordet i mange år med en visjon om å utvikle en ny kystby på sydspissen av Hurum. Visjonen er å utvikle en bærekraftig og hyggelig Kystby ute i havgapet med boliger, fritidsboliger, hotell og gode nærtilbud utviklet i historiske og nye bygninger. Strender, brygger og flotte omgivelser for turer og maritim aktivitet, skriver utviklingsdirektør Fredrik W. Baumann i Anthon Eiendom i en e-post til Byggeindustrien.

Eiendommen ble regulert i 2012, med cirka 100.000 kvadratmeter næringsarealer og boliger. Prosjektet har engasjert FuthArk Arkitekter AS ved Amund Gulden og Rune Nistad på overordnet plan og første byggetrinn, som har vært svært vellykket, ifølge utviklingsdirektøren.

Første byggetrinn har bestått av 65 boliger helt nede ved vannet. Fire leilighetsbygg med 56 leiligheter, åtte rekkehus og en enmannsbolig. 45 boligenheter ble solgt første uken i juni 2021. Per nå er 62 solgt og prosjektet overleveres til kjøpere i løpet av november 2023.

– Samarbeidet med WK har vært svært bra, og vi opplever svært fornøyde kjøpere. Det har vært enkelte utfordringer i prosjektet, men som har løst seg løpende, og vi ønsker å berømme prosjektleder Simen Andreas Kjærnsli, for et svært godt samarbeid. og for å ha drevet prosjektet frem på en svært god måte, skriver Baumann.

– Vi vil benytte anledningen å takke for et godt samarbeid med WK Entreprenør og alle øvrige samarbeidspartnere som har vært involvert i prosjektet. Meget godt levert, avslutter Baumann.


Flere prosjekter