Hurdal skole og kultursenter

Foto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond Joelson

Tålmodigheten til de vel 2.682 innbyggerne i Hurdal kommune må være raus. Det er 47 år siden siste gang de kunne ta i bruk et nytt skolebygg. Men nå er både ny skole og nytt kultursenter på plass. Som en ekstra bonus kan de også nyte godt av en flunkende ny idrettshall tilknyttet skolen.

Fakta

Prosjekttype: Barne- og ungdomsskole, kultursenter og idrettshall

Byggherre: Hurdal kommune

Bruttoareal: 4.950 kvm

Totalentreprenør: Agathon Borgen

Kontraktssum eks mva:
129 millioner kroner

Arkitekt forprosjekt: tegn_3

Arkitekt detaljprosjekt: Sweco

Interiørarkitekt: CADI

Byggeledelse:
Svendby Bygg Consult

Rådgivere: RIB, RIA, RIBR, RIV: SWECO l RIG: Løvlien Georåd l VA-prosjektering og utomhusplan: Øvre Romerike Prosjektering

Underentreprenør/leverandører: VA, grunn- og utomhusarbeid og miljøsanering: Nordby Maskin l Prefab betong og stål: Åkrene Mek. Verksted l Lett-tak: Lett-Tak Systemer l Lås og beslag: KABA Møller Undall l Rør og ventilasjon: GK Rør l Elektro: Romerike Elektro l Heis: Elevator l Ferdigbetong: Betong Øst l Gulvavretting: Gulvsparkling l Mur og puss: Mjøndalen Mur & Puss l Fliser: Bjørklund & Løvlien l Byggevarer: Maxbo Proff Oslo l Innv. tømrerarbeid: Byggmontasje Øst l Parkett- og tregulv: Bo Andrén Norge l Vinduer: NorDan l Skyveluker og glassfasade: Saint-Gobain Bøckmann l Laminatdører: AT-Tre l Ståldører: NORFO l Tekking: Protan Tak l Blikkenslager: RS Blikk & Miljømontasje l Metallarbeid: Kjell Moløkken l Persienner: Hella l Maler: Roås & Toftner Malermesterforretning l Gulvbelegg: Ragnar Andersson l Sportsgulv: Parkett & Idrettsgulv l Himling: Modulvegger Oslo l Fast inventar og kjøkken: Harald Krogsæter l Idrettsutstyr, tribuner og auditoriestoler: EGAS Sport l Sceneteppe og blendingsgardiner: Notto Tekstil l Brannbeskyttelse: Firesafe

Den nye skolen er en sammenslåing av barne-
skolene Kjerkekretsen og Strømmen, samt Hurdal ungdomsskole. Skolen er altså en 1 - 10, med to klasser for hvert trinn, og er prosjektert for ca. 400 elever. Dette speiles også i organiseringen av skole-
bygningene. Lengst i sør ligger ungdomsskolen, i nord barneskole og SFO. Begge trinngruppene har sine egne utearealer. Via glass-
korridorer er de to fløyene knyttet sammen med hovedbygget, som inneholder fellesfunksjoner med bibliotek, auditorium/ bygdekino, allrom, administrasjon og arealer for spesialfag.

Sweco på rådgivning
Totalentreprenør, og med en kontrakt til en verdi av 129 millioner kroner, har vært Agathon Borgen AS. Byggherreombud for kommunen har vært Svendby Bygg Consult. Sweco Norge har vært tverrfaglige rådgivere, og dermed hatt forprosjektet for kommunen, samt detaljprosjekteringen for Agathon Borgen. I forprosjektet var arkitektur ikke en del av Swecos ansvar, den ble tatt hånd om av arkitektfirmaet tegn_3. Dette konseptet er beholdt, men også denne delen av prosjekteringen ble overtatt av Sweco i utførelsesfasen.

– Før Agathon Borgen fikk kontrakten, var prosjektet ute på anbud en gang tidligere, men det ble da for dyrt. Sammen med Hurdal kommune og de prosjekterende var vi med på å kna prosjektet, og i neste runde kom det inn tilbud som kommunen hadde råd til å akseptere. Det ble en vesentlig effektivisering av arealene, men funksjon og kvalitet er beholdt, sier Ida Søberg i Svendby Bygg Consult.

Idrettshallen har en aktivitetsflate på ca. 1.300 kvm, med et styrkerom på 150 kvm, i tillegg til garderober, kjøkken og klubblokale. Den skal også være en ny ressurs for idrettslagene i kommunen, og er den eneste bygningen i prosjektet som ikke har direkte fysisk tilknytning til skolen.

Bygningene er plassert i en skråning på tre nivåer, der idrettshallen er lagt på den nederste flaten inntil en eksisterende idrettsbane.

– For å ta hensyn til en eventuell 200-års flom i Hurdalssjøen, ble det stilt krav om at hallen måtte bygges ca. 1,5 meter over eksisterende terreng. Det måtte derfor tilføres masser under selve hallen, mens omkringliggende terreng ble hevet tilsvarende med overskuddsmasser som i utgangspunktet var tenkt transportert til eksternt deponi. Ved å benytte disse massene videre i prosjektet, sparte vi ikke bare tid, men også lokalmiljøet for ulempene ved belastende uttransport, forklarer prosjektsjef i Agathon Borgen, Jens Olav Kjærstad.

– Hovedbygget var opprinnelig planlagt i plasstøpt betong. Men etter en grundig overveielse prosjekterte vi om til prefab, først og fremst fordi vi fryktet en kald vinter. Det var et viktig grep; i januar i fjor var det tre uker som var så kalde at vi ikke fikk levert betong til byggeplassen. Det kunne ha vært kritisk for fremdriften, påpeker Kjærstad.

Dette prosjektet er i kroner og øre den største kontrakten som Agathon Borgens til nå har ferdigstilt. Men det er også stort i omfang.

– Det er mye som er på en flate, kun hovedbygget med allrom og konsertsal i første, går over to etasjer. Det har både ulemper og fordeler. Men store flater gir en utfordrende logistikk, her er det 300 meter fra den ene ytterfløyen til den andre, sier Kjærstad. I egen regi har Agathon Borgen utført fundamentering, ringmur, utvendige tømrerarbeider og innsetting av vinduer og dører.

Idrettshallen har bæresystem i stål og med sandwichelementer i yttervegger. Bygningsmassen kjennetegnes av uensartede løsninger med kompliserte former. Skråvinkler, hellende gavlvegger og varierende høyder innvendig på grunn av lett-tak med sagtaksform.

– Kompleksiteten i arkitekturen sammen med samdrift i de ulike områdene, og kravet til lavenergi har vært en utfordring. Dette har vært viktig med tanke på hvor mye dette betyr for Hurdal og miljøet, sier arkitekt Tord Timmers Nilsson hos Sweco Norge.

– Skråtaket har gitt noen utfordringer for de VVS-tekniske fag i blant annet tekniske rom, der det har vært lave himlingshøyder i deler av rommet. For å stabilisere er det brukt mye stål, sier Nilsson.

Hovedføringer har måttet tilpasses og dermed gitt forskjellige høyder. I takenes lavere punkter er det også enkelte steder plassert dragere som ikke kan passeres.

– En fordel med de høye takhøydene i deler av hovedbyggets andre etasje, har vært at man i noen av korridorene har kunnet plassere hovedkanalene i forskjellige høyder. På den måten har man kunnet unngå bend ved kryssing, noe som er gunstig både i forhold til kostnader og ventilasjonstekniske løsninger, forklarer Magnus Liljeblad, VVS-ansvarlig hos Sweco.

Skolebyggene og idrettshall er lavenergibygg. Det er varme i alle gulv på grunn, resten av arealene har vannbåren varme i radiator og i gulv. Det var en målsetning om en tetthet på 0,6, men de siste målingene ga resultater ned i 0,3.

Skolen er tilknyttet et nytt fjernvarmeanlegg, og kommunen har søkt ENOVA og fått vedtak om tilskudd.

Fasadene er en variasjon av stående malmfuru og tegl. Hoved-
bygget har mot sør et karakteristisk solskjermingssystem i aluminium på 6 x 75 meter.

Samdrift
– Det er lagt opp til en utstrakt samdrift av arealer og funksjoner. Biblioteket kan brukes til kulturformål i kommunene, og auditoriet er tenkt brukt som bygdekino. Allrommet har en scene med utslagbart amfi, som på dagtid kan deles i to. Sceneområdet er et musikkrom, mens salen er kantine. Større arrangementer kan avholdes ved å flytte en skillevegg, sier Søberg, som legger til:

– Det har fra alle parter, inkludert kommunens prosjektleder og rektor, vært en god tone for å finne frem til optimale løsninger i prosjektet.


Flere prosjekter