Illustrasjonsfoto: Hunton

Hunton med sterk vekst i 2020 - passerte halv milliard i omsetning

Hunton merket økt etterspørsel i 2020 og passerte en omsetning på 500 millioner kroner for første gang i historien.

Administrerende direktør Arne Jebsen. Foto: Hunton

Hunton-konsernet hadde totale driftsinntekter på 527 millioner i 2020, noe som er en økning på 14 prosent fra året før.

Hunton skriver i en melding at et solid ROT-marked kombinert med voksende interesse for de trebaserte produkter og løsninger, bidro til sterk vekst i hele Norden.

EBITDA-resultatet endte på solide 39 millioner i 2020,
en klar forbedring fra året før.
-­ Det er med glede og stolthet jeg ser at den solide innsatsen organisasjonen har nedlagt de siste årene nå bærer frukter. Vi har oppnådd å etablere
egen produksjon av trefiberisolasjon i Norge og ser at markedet er klart for kortreist og naturlig isolasjon. Alle våre kjerneprodukter opplever robust vekst,
faktisk også tiltagende i 2021, sier administrerende direktør Arne Jebsen om resultatet.

Konsernresultatet ble også i 2020 negativt påvirket av igangkjøringen av en ny fabrikk, men gradvis økende produktivitet kombinert med flere skift
i produksjonen gir rom for optimistiske forventninger de kommende årene.

- Markedsandelen innenfor isolasjonsmarkedet i Norden er fremdeles meget beskjeden, men gode tilbakemeldinger fra fornøyde kunder gir tro på vekst, skriver selskapet i meldingen.