Gina Marie Qvale går fra Rambøll til EBA. Foto: Rambøll
Gina Marie Qvale går fra Rambøll til EBA. Foto: Rambøll

Hun blir ny leder for infrastruktur i EBA

Gina Marie Qvale starter 1. september i stillingen som leder for infrastruktur i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) med ansvar for anlegg, vei og jernbane.

Qvale har vært de siste seks årene i Rambøll, men nå går ferden videre til EBA.

– Gina har en unik bakgrunn fra rådgivning og prosjektarbeid koplet mot en grunnleggende forståelse av kontraktsforhold. I tillegg utstråler hun en evne og vilje til å drive prosjekter med stort engasjement fra start til mål som jeg er overbevist om at entreprenørbedriftene og byggebransjen vil nyte godt av. Vi er godt fornøyde med å ha fått Gina til EBA, skriver administrerende direktør Heikki Eidsvoll Holmås i en kommentar til Byggeindustrien.

Han viser til at Qvale i samspill med entreprenørene og de store offentlige byggherrene skal tilrettelegge for en mer produktiv anleggsbransje.

– Hun skal være med å bidra i arbeidet med å løfte vedlikeholdsetterslepet på vei og jernbane i samarbeid med kundene og myndighetene. Dessuten vil hun jobbe for å kutte utslippene og redusere naturinngrepene fra vei og jernbanebygging, drift og vedlikehold, gjennom en kombinasjon av kloke og forutsigbare krav fra kundene, sammen med incentiver som utløser innovasjonskraften som ligger hos entreprenørene og materialprodusentene. Helt sentralt står arbeidet inn mot Nasjonal transportplan som skal behandles av stortinget våren 2024, utdyper Holmås.

Qvale ser nå frem til å fatt på arbeidet i EBA.

– Jeg vil begynne med å bli ordentlig kjent med virksomhetene jeg skal arbeide med og for, slik at jeg tilegner meg en forståelse for hvor skoen trykker, og derav kan kartlegge hvordan jeg kan bidra til å minke presset. Jeg ønsker å tilegne meg mer kunnskap og erfaring om hva som er sentralt for entreprenørene, og hvordan vi kan få til et godt samarbeid med byggherre og andre samarbeidspartnere. Bygg- og anleggsbransjen er Norges største fastlandsnæring og vi har et enormt potensial når det gjelder CO2-utslipp. Dette er supermotiverende og en mulighet til å påvirke og være en del av en endring, sier Qvale.

Hun er også opptatt av mangfold i bransjen.

– Jeg er opptatt av og motiveres av å utnytte tilgitte ressurser på best mulig måte. I et arbeidsteam er verktøy og de menneskelige evnene grunnleggende når en oppgave skal løses. Jeg mener vi kan bli bedre til å kartlegge hva den enkelte gjør best, fremfor å ekskludere fordi det ikke ble helt slik vi hadde tenkt, så kan vi inkludere. På denne måten legger vi til rette for å skape nye perspektiver og løsninger. Hvis vi skal nå fremtidens klimamål og krav vi har satt oss, er vi nødt til å utfordre tankesett og handle annerledes. Dette kan også defineres som mangfold, legger Qvale til.

Hun mener tiden i Rambøll har gitt henne mye nyttig erfaring

– Jeg opplever at tiden i Rambøll har gitt meg mye læring, ansvar, muligheter, erfaring, mestring, frustrasjon, arbeidsglede og kollegialt vennskap. Hos Rambøll har jeg mesteparten av tiden vært tilknyttet Fornebubanen, men jeg har også vært innom Sporveien, kommunikasjon og salg samt management consulting. I tillegg har jeg vært utviklingsleder for innovasjon i divisjon Rail og sittet i Rambøll-styret, sier Qvale, som også fortsetter i styringsgruppen Sammen 2030 Ung.

Til informasjon er EBA eier av Bygg og Anlegg Media AS som er utgiver av Byggeindustrien/bygg.no. Byggeindustriens redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette.