Kristin Braut blir ny faglig leder for transformasjon i Rodeo arkitekter. Her sammen med daglig leder Timon Linderud og kreativ leder Henning Sunde. Foto: Ruben Ratkusic
Kristin Braut blir ny faglig leder for transformasjon i Rodeo arkitekter. Her sammen med daglig leder Timon Linderud og kreativ leder Henning Sunde. Foto: Ruben Ratkusic

Hun blir leder for transformasjon i Rodeo arkitekter

Kristin Braut tiltrer i nyopprettet stilling som faglig leder for transformasjon i Rodeo arkitekter.

Kristin Braut har prosjektledererfaring fra flere transformasjonsprosjekter, og har en sentral rolle i flere av Rodeos pågående prosjekter. Nå blir hun faglig leder for transformasjon i selskapet.

– Det er mange spennende transformasjon- og ombruksprosjekter på tegnebordet for tiden. Postens gamle brevsenter, Nasjonalgalleriet på Tulinløkka, Victoria Terrasse, nye Telenor Arena og flere bibliotekter er eksempler på hva vi holder på med i høst, sier daglig leder Timon Linderud i Rodeo Arkitekter i en melding.

I 2014 etablerte Rodeo kontoret Rebuilding som en egen satsning på transformasjon og ombruk. Tidligere i år ble Rebuilding innlemmet i Rodeo som en integrert del av kontoret.

– Vi ønsker å videreutvikle den tverrfaglige tilnærmingen også inn i rene transformasjon- og ombruksprosjekter. Dette gjelder både samfunnsdelen med fokus på miljøpsykologi, urbanisme og landskap. Og så er det gøy å se at vi kan hente gode erfaringer fra prosjektering av nybygg inn i transformasjon. Eksempelvis ser vi at fokuset vårt på massivtre også er veldig relevant som nye elementer inn i eksisterende bygg, sier Kristin Braut i meldingen.

Rodeo arkitekter har kontorer i Oslo og Gøteborg, og hadde i 2022 en omsetning på 51,3 millioner kroner.