Hun blir direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i EBA

Christine Holtan Bøgh (53) er ansatt som Entreprenørforeningen - Bygg og Anleggs (EBA) nye direktør for næringspolitikk og kommunikasjon.

Bøgh kommer til EBA fra rollen som fagsjef for transport i miljøstiftelsen ZERO. Før dette var hun daglig leder for Oslo Høyre, og hun har hatt lederroller på flere nivåer i NLF, NAF, Ruter AS, Juristenes Utdanningssenter og Statens Vegvesen Vegdirektoratet. Hun har en Master of Science fra UiO innen ressurs- og miljøfag og skrev i sin tid hovedfagoppgave om næringslivets muligheter i tilpasningene til miljø som rammebetingelse, skriver EBA i en pressemelding.

- Christine bringer både bredde og spesialisering til EBA i en tid hvor vi både skal styrke konkurranseevnen til medlemmene våre, satse på kompetanse og jobbe strategisk med grønn omstilling, sier administrerende direktør Kari Sandberg i EBA i en pressemelding.

- Hun har verdifull erfaring med både strategisk og operativt arbeid med nærings-, klima- og samferdselspolitikk og har stått i hele spekteret av kommunikasjonsroller. Hennes sterke engasjement for medlemmenes posisjoneringsmuligheter og entreprenørbransjens betydning for en helhetlig, bærekraftig utvikling vil komme våre medlemmer til gode i tiden fremover, legger Sandberg til.

I meldingen sier Bøgh at hun gleder seg til å ta fatt på oppgavene i en næring som hun sier er svært viktig for norsk verdiskaping.

- Rammebetingelsene for norske entreprenører må styrkes i tiden fremover, og må samtidig bidra til å utløse det store potensialet som ligger i denne næringen for flere arbeidsplasser, fremtidsrettet kompetanseutvikling og smarte løsninger for grønn omstilling. Utslippene av klimagasser skal halveres på under ti år. Bygge- og anleggsbransjen har en nøkkelrolle i det arbeidet, et arbeid som må tuftes på en kombinasjon av bedriftenes egne omstillingsmuligheter og tilstrekkelig forutsigbarhet for posisjoneringen i markedet. Det blir veldig viktig å snakke næringens sak i årene som kommer nå, sier hun.

Bøgh tiltrer senest 1. september.