Huitfeldts gate 15

Foto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Svanhild BlakstadFoto: Svanhild BlakstadFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond Joelson

Backes første Infill-prosjekt har blitt et særpreget leilighetsprosjekt med påkostede materialer og en helt nyutviklet og innovativ fasadeløsning i malmfuru, glass og metall.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Boliger

Kontraktssum eks mva: 80,24 millioner kroner

Bruttoareal: 3439 kvadratmeter

Bygggherre: Huitfeldts gate 15 AS

Totalentreprenør: Backe Stor-Oslo

Arkitekt og LARK: Jensen og Skodvin

Rådgivere: RIV Rør: Moe I RIV Vent: NTI I RIE: Hoel Elektro I RIB: Haug og Blom-Bakke I RIB Prefab: Prefab design I RIG: Norconsult I RIA: Brekke & Strand I RIBfy: Rambøll I RIBr: Egil Berge I RIB Fasader: Finn-Erik Nielsen

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider og peling: Nordisk fundamentering I Jetpeling: Jetgrunn I Betong-arbeider: NCC Construction I Flytegulv: A-plan I Garasjegulv: Flowcrete I Prefab: Contiga I Heis: Kone I Elektro: Hoel Elektro I Rørlegger: FLOW Meisingseth VVS I Ventilasjon: NTI I Rekkverk: Nor Construction I Stålarbeider: Foss Mekaniske Verksted I Sykkelstativer: Haniss I Mur- og flisarbeider: Viking entreprenør I Betongsliping: Gjøvik Betongservice I Parkett: Bo Andren I Oppmåling: Scansurvey I Byggevarer: Maxbo I Tømrerarbeider: Byggimpuls I Elementfasade: Ringsaker vegg- og takelementer I Limtre elementfasade: Moelven I Malmfuru elementfasade: Svenneby I Elementfasade: O. Johansen trevarefabrikk I Elementfasade: Norske Metallfasader I Hovedinngang: Profilteam I Vinduer: Nordvestvinduet I Vinduer: Hovland Trevarefabrikk I Solskjerming: Vental I Innvendige dører: Easy Door I Ståldører: Daloc I Porter: Norport I Lås og beslag: Kaba I Tekking: Icopal I Himlinger: Bærum Byggmontering I Blikkenslager: Norderhaug I Glassfasade: Fasade Consult I Maler: Bohlin I Kjøkken og garderobe: HTH I Postkasser: Postkassebutikken I Bodvegger: Teambygg I Kjerneboring: Mimax I Branntetting: Oslo Brannsikring I Anleggsgartner: Tranby I Maskiner og utstyr: BAS Maskinutleie I Stillas: Christiania stillas

Leilighetsbygget i Huitfeldts gate 15 på Frogner er oppført i en totalentreprise av Backe Stor-Oslo AS, med Jensen og Skodvin som arkitekter. Byggherre er Huitfeldts gate 15 AS, hvor Backe Prosjekt er største aksjonær med 45 prosent eierandel.

Nybygget er oppført i åtte etasjer på tomta til den gamle Forlagsgården, der Pax, Dreyer og andre småforlag holdt til i en årrekke. Den gamle murgården fra 1888 sto på Byantikvarens gule liste, men hadde omfattende setningsskader og ble derfor revet i 2013. Først i juni 2016 kunne entreprenøren gå i gang med grunnarbeidene etter forutgående reguleringsprosess.


Høy arkitektonisk kvalitet

Prosjektleder Jørn Ourom i Backe Prosjekt forteller at selskapet ble kontaktet av eiendommens daværende eier, forlagsmannen Bjørn Smith-Simonsen, som ønsket en partner i prosjektet.

– Det ble inngått en samarbeidsavtale om utvikling og gjennomføring av prosjektet, og partene var enige om at det skulle ha en høy arkitektonisk kvalitet. Fasaden mot Huitfeldts gate skulle ha en variasjon i dimensjonering og materialbruk, noe som ville oppfattes som et positivt tilskudd til områdets visuelle miljø. Innvendig skulle det vektlegges bruk av solide og holdbare materialer, både i fellesarealer og i leilighetene, sier Ourom.

Arkitekt Børre Skodvin understreker poenget med høye kvalitetskrav på nybygget:

– Den gamle murgården var et kjært kjennemerke i nabolaget og sto på byantikvarens gule liste. Derfor var alle svært opptatt av at den nye bygningen måtte få en fasade med tilsvarende høy kvalitet. Den prefabrikerte element-fasaden i tre gjenskaper noe av relieffet og variasjonen i den gamle murfasaden, sier han.

Bygget ble overlevert 16. desember 2017 og består av 40 to- og treroms leiligheter. En typisk etasje inneholder seks leiligheter i størrelsen ca 42 til 74 kvadratmeter. I åttende etasje er det tre leiligheter og felles takterrasse for hele bygget. I kjelleren er det parkerings-plasser, boder og tekniske rom.

Omfattende grunnarbeider

Prosjektleder Øyvind Lygren i Backe Stor-Oslo forteller at grunnforholdene var utfordrende og at det ble gjort grundige risikovurderinger i forkant av utgravingen.

– Vi kom til en tomt hvor bare kjelleren sto igjen, fylt med rivemasser fra det gamle bygget. Den gamle bunnplaten lå også igjen nede i grunnen. Nabobygget i nummer 17 står på betongpæler, mens nummer 13 ligger på flåter. Derfor ble det besluttet å forsterke funda-menteringen av nummer 13 med jetpeler, forteller Lygren.

Han forteller at jetpelingen medførte veldig mye rigging og utstyr, som gjorde at ble trangt på tomta.

– Jetpelingen gikk veldig greit og utgravingen av tomten forløp uten problemer. Vi fikk noe fjell i bakkant som lå noe høyere enn antatt, men det ble pigget vekk. Det var endel støy og rystelser i denne perioden, sier han og legger til at selve nybygget er fundamentert med stålkjernepeler med lengde på opptil 18 meter.

– Noen naboer var naturlig nok urolige for at det skulle bli skader på egne boliger i nabobyggene. Da vi etablerte jetpelene eliminerte vi en del av risikoen forbundet med grunnarbeidene – som ofte er stor i slike prosjekter. Jeg tror dette er en av suksessfaktorene for at grunnarbeidene og den øvrige fundamenteringen har gått så bra, sier Lygren.

Prefabbygg

Betongkonstruksjoner i kjeller er plasstøpt og utført som vanntett konstruksjon av NCC. Bygget forøvrig er et prefabbygg av stål og hulldekker som er satt opp av Contiga.

– På grunn av tomtas beskaffenhet og et veldig begrenset rigg-areal på 200 kvadratmeter, ble det bestemt at vi skulle sette det opp som et prefabbygg i stedet for et tradisjonelt plasstøpt. På den måten fikk vi mye mindre arbeid som ble utført på byggeplassen. Skulle vi hatt et plasstøpt bygg, ville det medført mye trafikk inn og ut på tomta – noe som også er krevende med tanke på HMS.

Han peker også på at dette var en bedre løsning for naboene, når man kunne heise elementene fra bilene og på plass, fremfor å ha betongbilder kjørende hele dagen.

Innovativ fasade

Både arkitekt, byggherre og entreprenør fremhever fasaden som helt unik i dette prosjektet. Fasaden er nyutviklet og består av fasadeelementer i furu limtre, hvor utsiden er 100 prosent kjerneved (malmfuru). Utvendig overflate er behandlet med jernvitrol for å gi jevn gråning, og kuldebrobryter er bygget inn i elementene med 30 mm EPS. Alle beslag er i syrefast stål, og alle glass, vinduer, dører og solskjerming er montert i fabrikk hos Ringsaker vegg- og takelementer. Fasadeelementene er montert utenfor dekkeforkanten på justerbare stålbraketter.

I tillegg til Ringsaker vegg- og takelementer, som har hatt en sentral rolle i utviklingen av fasadeløsningen, har både Moelven limtre, Svenneby sag og høvleri og Johansen trevare vært involvert i produksjonen av trevirke til elementene.

– Hele fasadeløsningen er et innovasjonsarbeid hvor alle deltagende parter har vært nødt til å samarbeide tett for å planlegge og verifisere en utførelse som ikke er preakseptert. I planleggingsfasen bekostet byggherren bygging av en prototyp. Dette var avgjørende for å finstemme detaljering og produksjonsplan. Det er lite trolig at denne typen innovasjon lar seg gjennomføre innenfor rammen av en tradisjonell totalentreprise, sier arkitekt Børre Skodvin.

Prosjektleder Øyvind Lygren forteller at det var et nitidig arbeid som pågikk på prosjektkontoret før løsningen på fasadene endelig ble landet.

– Prosjekteringen har vært veldig tett opp til produksjonen, fordi man ikke helt visste hvilken kvalitet man skulle bruke på bygget før et stykke ut i prosjektet. Det var blant annet veldig mye jobb med å utvikle stålbrakettene som bærer fasadelementene. Disse er utviklet for dette prosjektet og er støpt inn i hulldekkene. Det var veldig mange runder før vi fikk satt dem i produksjon, sier Lygren.

Han fremhever også måten man har løst innfestingen av glass på. – Alle glassene er limt inn i fasadelementene, og det er fuget i tre ulike operasjoner. Her er det ingen glasslist. Det var en grundig prosess for å finne riktig limfugeprodukt, og vi måtte teste ut hvilken styrke vi måtte ha mot malmfuru før det løsnet. Her måtte vi blant annet ta hensyn til fettinnholdet, sier Lygren.

Han roser alle partene, både byggherre, arkitekt, prosjekterende og leverandører for å ha vært løsningsorienterte og tålmodige i arbeidet med byggeprosjektet, og da spesialt med utviklingen av fasadene.

– Det har vært litt av et puslespill før vi kom i mål, men vi er utrolig godt fornøyd med det endelige resultatet, sier Lygren, som understreker at dette var en viktig suksessfaktor:

– På dette prosjektet har vi fått sett hvor viktig det er med erfaring og kompetanse, både i prosjektledelse og hos leverandørene, for å løse problemstillinger på detaljer som det er mulig å produsere, på et bygg hvor mesteparten er skreddersøm, avslutter han.

Utstrakt bruk av tre innvendig

Gulvoppbyggingen er boligdekker på HD 260, som er valgt på grunn av bedre lydisolering. Deretter 30 mm EPS og flytegulv, og 20 mm massiv askeparkett som er hellimt på toppen. Innvendig består bæreveggene av transparentlakkert betong, mens lettveggene har panel av osp og bjørk kryssfinér.

Leilighetene er utstyrt med gulvvarme fra Haflsund fjernvarme. Ventilasjon til leiligheter og deler av fellesanlegg er levert fra ventilasjonsaggregat plassert på tak. Ventilering av garasje- og bod-anlegg driftes av aggregat plassert i garasje.


Flere prosjekter