Knut Løvdal Stauri og Geir Harald Kapstad. Foto: HS Entreprenør
Knut Løvdal Stauri og Geir Harald Kapstad. Foto: HS Entreprenør

HS Entreprenør kjøper Harald Kapstad AS

HS Entreprenør kjøper 51 prosent av aksjene i Harald Kapstad AS og dermed blir selskapet søsterselskap til HS Bygg AS og HS Rise Bygg AS.

– Vi er svært glade for å få Harald Kapstad AS med på laget. Selskapet har et godt omdømme i Sunnfjord, og de har en bedriftskultur og et verdigrunnlag som er sammenfallende med restenav HS. Oppkjøpet er i tråd med vår strategiom kontrollert og lønnsom vekst på Vestlandet, sier Knut Løvdal Stauri, styreleder i HS Entreprenør, i en pressemelding.

– Oppkjøpet bidrar til at HS styrker posisjonen som lokal entreprenør i Sunnfjord, Nordfjord og på Sunnmøre. Sammenfår de tre selskapene 110 ansatte og en samletomsetning rundt 450 millioner kroner. Sammen med Harald KapstadAS får HS et godt fotfeste i Sunnfjord, og vi styrkervår posisjon som regional entreprenør på Vestlandet, sier Stauri videre.

– Å drive næringsvirksomhet betyr at en skal utvikle seg og følge markedet. Gjennom en tids dialog har vi sett at HS Entreprenør er et selskapmed de samme grunnverdiene som vi har, og gode samtaler oss imellom legger grunnlaget for veien videre. Tidene endrer seg der vekst og større nettverkblir enda viktigerei fremtiden. Valgetjeg nå har tatt kommer med ønsket om å vere en del av et større nettverk for å kunne møte fremtiden og nye krav i konkurranser vi blir møtt med, spesieltdet grønne skiftetsom er på gang, sier Geir Harald Kapstad i meldingen.

– Vi får kapasitettil å delta i størrekonkurranser lokalt, men vi får også et større geografisk område å arbeide på dersom det blir færre oppdrag lokalt, sier Knapstad.

Kapstad ser også effektiviseringsgevinster gjennomsamordning av funksjoner, utstyr og tekniske hjelpemidler.

Selskapet vil fra nå hete HS KapstadAS og Geir Harald Kapstadskal fortsette som en aktiv eier og leder for selskapet.

– Jeg meiner dette er et rett strategisk valg for å skape videre vekst for oss lokalt og fortsatt være enlokal eier i et større entreprenørselskap, avslutter Geir Harald Kapstad.