Rune Kufaas som lede HRPs satsing på strategisk utredning og analyse i Nord Norge.
Rune Kufaas som lede HRPs satsing på strategisk utredning og analyse i Nord Norge.

HRP utvider i Nord-Norge

HRP utvider sin satsing på strategisk utredning og analyse i Nord-Norge, og har fått med seg Runge Kufaas som ny avdelingsleder i Tromsø.

Han har 30 års erfaring som toppleder og rådgiver i landsdelen.

– Vi vet at behovet for våre tjenester i landsdelen, også innen tidlig fase i prosjekter, er betydelig. Med Kufaas har vi fått med oss en person som virkelig kjenner Nord-Norge, som passer godt når vi skal utvide vårt tilbud og vokse i Nord, sier Kjell Ove Kalhagen, direktør for strategi og utredning i HRP, i en pressemelding.

– HRPs divisjon for Strategisk utredning og analyse håndterer alle typer mulighetsstudier, kalkyler og analyser, prosessledelse i medvirkningsprosesser, definere behov, mål og krav, samt å drive strategisk rådgivning til besittere av eiendom, skriver selskapet.

– Vi ønsker å komme inn så tidlig som mulig for å bruke vår erfaring og ekspertise sammen med våre oppdragsgivere. Vår oppgave er å skape de beste beslutningsgrunnlagene kunder, slik at byggherrer får maksimalt ut av sine investeringer. Vi ser et stort behov i markedet for våre tidligfase-tjenester, derfor styrker vi nå denne delen av HRP også i Nord-Norge. Vi er derfor veldig fornøyde med å ha fått Rune Kufaas med oss. Rune skal lede vår satsning i Nord fra våre kontorer i Tromsø, og med hans erfaring og ekspertise er vi trygge på at vi også i Nord nå skal vokse, sier Kalhagen.