HR Business Partner

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 24,5 milliarder kroner (2015), og halvparten av de 7 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

«Veidekke – lokalt nærvær, skandinavisk styrke»

Stillingen inngår i Veidekke Industri AS, som er Norges største asfaltentreprenør og Norges nest største produsent av pukk og grus. I tillegg har selskapet betydelig aktivitet innen drift og vedlikehold av det offentlige veinettet i hele landet.

Firma Veidekke Industri
FylkeOslo
Søknadsfrist18.12.2016

Lederstøtte - Organisasjonsutvikling - HR-drift

Vi søker etter en trygg og forretningsorientert HR Business Partner som har sterk interesse for HR og liker å jobbe med menneskene som utgjør verdiskapingen i virksomheten. Du er interessert i alle deler av HR-området, både det driftsmessige, utviklingsorienterte og som støttefunksjon for ledere. Du vil haditt primære arbeid for et forretningsområde, men også ha oppgaver og prosjekter på tvers av forretningsområdene. Du vil være en del av den sentrale HR-funksjonen som skal bidra til Veidekke Industri sine mål gjennom strategiske aktiviteter og felles utviklingsprosjekter.

Vi ser etter deg som:

 • har en sterk interesse for HR, har evne til å se helhet og til å drive et bredt spekter av HR-aktiviteter
 • er forretningsorientert, kostnadsfokusert, endringsvillig og utviklingsorientert
 • har erfaring fra prosjektledelse og kontinuerlig utviklings- og forbedringsarbeid innen HR
 • har sterk gjennomføringskraft, er tydelig i kommunikasjonen og har for øvrig gode skriftlig og muntlig kommunikasjonsevner
 • er vant til å håndtere mange og varierte oppgaver uten at det går på bekostning av kvalitet
 • er godt kjent med arbeidslivets spilleregler innenfor kollektiv og individuell arbeidsrett
 • er vant til og liker å jobbe med utvikling av ledere, både innenfor programmer og individuelt
 • er en profesjonell og imøtekommende person som fremstår som en troverdig rådgiver, tilrettelegger og gjennomfører
 • har god menneskeforståelse og relasjonsbyggende egenskaper

Dine oppgaver vil i hovedsak være å:

 • Være rådgiver og strategisk partner innen HR for Direktør i forretningsområdet
 • Være proaktiv, identifisere og prioritere HR aktiviteter ut fra forretningsmessige behov
 • Utvikling og opplæring av linjeledere
 • Rådgiver i strukturelle og organisatoriske spørsmål
 • Ansettelser, oppsigelser, organisasjonsendringer
 • Prosjektledelse av strategiske aktiviteter samt andre HR-prosjekter
 • Faglig og personalansvar for andre HR-roller i forretningsområdet

Kompetansekrav til stillingen:

 • Høyere HR-utdanning (bachelor/masternivå)
 • God utdanning og praksis innenfor arbeidsrett
 • Pedagogisk kompetanse
 • Minimum 5-10 års erfaring i ledelse av HR-funksjon
 • Evne til å bygge nettverk og partnerskap med andre stabs- og linjefunksjoner, for sammen å utvikle forretningsområdet

Du vil være en viktig bidragsyter i forretningsområdets ledergruppe og i det faglige HR-teamet.

Spørsmål om stillingen

Trude Gylland

HR-Direktør

Telefon 982 14 850

Søk stilling

Vis flere stillinger: