Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Øystein Sundelin (H), mener kommunene er nødt til å reformere pensjonssystemet til de kommunalt ansatte. Arkivfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Høyre vil endre pensjonsordningen i Oslo kommune

For å spare flere hundre millioner kroner i pensjonsutgifter, vil Høyre å legge om pensjonssystemet i Oslo kommune.

Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Øystein Sundelin, sier til Dagsavisen at kommunen er nødt til å reformere pensjonssystemet for å skape et større handlingsrom.

I dag har kommuneansatte en ytelsesbasert pensjonsordning, hvor kommuneansatte har rett på en viss prosent av lønnen, ofte 67 prosent, i pensjon resten av livet.

Høyre vil i stedet ha en innskuddsbasert løsning og ønsker at den nye ordningen skal gjelde for nyansatte i kommunen fra en bestemt dato.

I tillegg til å spare penger, mener Høyre at en slik ordning vil gjøre det enklere for ansatte å bytte fra kommunal til privat sektor, partiet mener også at det vil gi ansatte større frihet til å forvalte sin egen pensjon.