Mari Holm Lønseth i Høyre sier det er viktig for Høyre å holde eiendomsskatten nede, siden stadig flere opplever en presset privatøkonomi. Foto: Høyre/Hans Kristian Thorbjørnsen
Mari Holm Lønseth i Høyre sier det er viktig for Høyre å holde eiendomsskatten nede, siden stadig flere opplever en presset privatøkonomi. Foto: Høyre/Hans Kristian Thorbjørnsen

Høyre vil effektivisere byggesaksbehandling gjennom digitalisering

Høyre og Venstre vil digitalisere mer for å få ned saksbehandlingstiden i byggesaksprosesser. Senterpartiet vil ofre deler av strandsonen for å øke boligbyggingen i distriktene.