Høyre ber om utsettelse av kjønnskvotering i styrer

Høyre støtter regjeringens krav om en andel på minst 40 prosent av hvert kjønn blant medlemmene i et styre, men ber om at innføringen av kravet utsettes.

Høyre foreslår å utsette tidspunktet for innføring med seks måneder, fra 31. desember 2024 til 1. juli 2025.

– Høyre er enig i målsettingen, men vil også imøtekomme mange bedrifters ønske om noe mer tid for å nå dette målet. Særlig ute i distriktene og i bransjer med behov for særlig spisskompetanse i styrene må det gjøres en grundig jobb for å hente inn riktig kompetanse, sier Linda Hofstad Helleland, Høyres saksordfører for saken.

– Det er bred enighet i næringslivet og på Stortinget om ambisjonen, og for at vi skal lykkes, bør bedriftene få mulighet til å bruke hele 2024 fremfor å forhaste dette før de fleste generalforsamlinger gjennomføres våren 2024, sier Helleland.