Illustrasjonsfoto: AP Photo/Ted S. Warren

Høyeste handelsunderskudd i nyere tid

Lav eksport og høy import i juni førte til at handelsunderskuddet endte på 10,2 milliarder kroner, det høyeste i nyere tid.

Siden november 2019 har det gått nedover med eksporten av norskproduserte varer. Statistisk sentralbyrå (SSB) peker på lavere utførsel av naturgass og mindre fastlandseksport som hovedårsaken. Fastlandseksport vil si eksport av andre varer enn råolje, naturgass, skip og oljeplattformer.

I juni 2020 var eksporten på 55,8 milliarder kroner. Ifølge SSBs statistikk er dette 15,6 prosent mindre enn i samme måned i fjor.

Importen av varer økte med 10 prosent i juni til 66 milliarder kroner. Dermed endte handelsunderskuddet på 10,2 milliarder kroner, som er det høyeste i nyere tid.