Høye strømpriser kan gi ny energidebatt og bli politisk hodepine

Strømprisene i Norge har over en lengre periode vært lave, men nå stiger de kraftig, og det før vintersesongen har kommet over oss. Den kan gi prissjokk i markedet med påfølgende energidebatt.