Høyblokken Fantoft Studentboliger

Prosjektleder Frode Reisæter fra Lars Jønsson, boligdirektør Stein Ove Halhjem fra Sammen og byggeleder Arne Aasland Andersen fra Lars Jønsson.Prosjektleder Frode Reisæter fra Lars Jønsson, boligdirektør Stein Ove Halhjem fra Sammen og byggeleder Arne Aasland Andersen fra Lars Jønsson.

Lars Jønsson AS har rehabilitert og bygget ut høyblokken med studenthybler på Fantoft i Bergen.

Fakta

Sted: Bergen

Prosjekttype: Rehab og tilbygg studentboliger

Kontraktssum uten merverdiavgift: 125 millioner kroner

Bruttoareal: 10.000 kvadratmeter

Tiltakshaver: Sammen (Studentsamskipnaden i Bergen)

Totalentreprenør: Lars Jønsson

Prosjektledelse og SHA koordinering: Bergen Eiendomsrådgivning

Arkitekt: b+b arkitekter

Rådgivere: RIB: Petter Kloster l RIV og RIAku: Sweco l RIE: Petterson & Gjellesvik l RIBr: Konsepta

Underentreprenører og leverandører: Rivning og sanering: Rivenes l Betongarbeid og kjerneboring: Stoltz Entreprenør l Betongelementer: Nobi l Stålarbeid: Scancon l Taktekking: Protan Entreprenør l Fasader: Lars Jønsson l Vinduer: H-vinduet Magnor l Tømrer: Bergen Prosjekt og Sotra Entreprenør l Maler og gulvlegger: Laksevåg Maling og Gulv l Murer: Bru & Wiese-Hansen l VVS: Anders O Grevstad l Elektro: Pettersson & Gjellesvik l Ventilasjon: Tevas l Heiser: KONE l Branntetting: Firesafe l Lås og beslag: Heikki Bruvik l Kjøkken: Drømmekjøkkenet l Byggvask: Skadealliansen

Tiltakshaver er Sammen (Studentsamskipnaden i Bergen). Lars Jønsson AS har utført arbeidet i en totalentreprise, etter at prosjektet ble utviklet som åpen bok og samspill med konkur-ranse på alle underentrepriser i tidligfase. Arkitekt er b+b arkitekter as.

Kontraktssummen er på 125 millioner kroner uten merverdiavgift. Rivning startet sommeren 2017, men blokken var bebodd frem til 25. september (til etter sykkel-VM i Bergen var over). Arbeidene ble fullført 1. august i år.

Høyblokken har 324 hybelenheter og har fått 288 nye plassbygde bad. Bygget har 20 etasjer. 18 av dem inneholder hybler på 16 kvadratmeter. Åtte hybler deler kjøkken og oppholdsrom på til sammen 40 kvadratmeter. Samlet areal er cirka 10.000 kvadratmeter.

Rett kvalitet til rett tid

Prosjektleder Frode Reisæter i Lars Jønsson forteller at fremdriften var den største utfordringen i prosjektet.

– Høyden og HMS var også krevende. Vi har levert avtalt kvalitet til avtalt tid og til avtalt pris. Det har vi fått til med god planlegging. Vi har praktisert lean, som har gått som et tog gjennom bygget. Vi har i snitt ferdigstilt to komplett renoverte hybler med nye bad per arbeidsdag, sier Reisæter.

Byggeleder Arne Aasland Andersen i Lars Jønsson sier at medarbeiderne har lært mye om fremdriftsplanlegging, blant annet med bruk av fargeplansjer for å vise fremdrift for ulike fag.

Prøverom

Boligdirektør Stein Ove Halhjem i Sammen sier at han er godt fornøyde med det arbeidet Lars Jønsson har utført.

– Lars Jønsson har ivaretatt HMS i prosjektet på en god måte. De er i gang med rehabilitering av en lavblokk på Fantoft på en tilsvarende måte som høyblokken. Vi liker også at Lars Jønsson bygde en prøvehybel på bakken. Det ga mulighet til å tilpasse ting og var viktig for å lære underentreprenører hva de skulle gjøre, sier Halhjem.

Reisæter legger til at de ikke hadde lykkes like godt uten prøvehybelen.

Dårlig stand

Høyblokken ble tegnet av arkitektene Erik Dogger og Jørgen Djurhuus og fullført i 1970. Før rehabiliteringen var bygget i dårlig stand, med blant annet lite isolasjon, dårlige og trekkfulle vinduer og et stort oppvarmingsbehov. Bygget ble strippet ned til betongkonstruksjonen (plasstøpte skillevegger, korridorvegger og yttervegger av elementer, slakkarmerte hulldekker og massive dekkelementer på bad).

Den eksisterende delen av bygget har fått nye vinduer, ny og tykkere isolasjon, nye bad, ny sanitær, elektro og ventilasjon, nye heiser og ny kledning av Steni-plater (med et uttrykk som ligner den tidligere fasaden). Utenfor kjøkken på endene av bygget er det ført opp nye tilbygg som rommer oppholdsrom i åpen løsning med kjøkken. Tilbyggene har et uttrykk som ligner hoveddelen av blokken. For å få plass til nye tekniske installasjoner er det kjerneboret 3.500 (nye og utvidete) hull i betongkonstruksjonen. Reisæter forteller at det har vært et godt samarbeid med Byantikvaren i Bergen og at det var tre møter mellom entreprenør og Byantikvar før rammesøknad ble sendt.

Halhjem sier at det også har vært er godt samarbeid med byggesaksavdelingen i Bergen kommune.

Antikvarisk verdi

Master i arkitektur Bjørn Ivar Heggelund i b+b arkitekter forteller at høyblokken er på 20 etasjer og over 50 meter høy. Den er et av Bergens høyeste bygg og har, sammen med de andre byggene i Fantoft Studentby, antikvarisk verdi.

– Uten tiltak vil fasaden over tid forvitre og rase ned på grunn av karbonatisering. Det er svært vanskelig å rehabilitere selve fasadeelementene og en eventuell utbytting av elementene vil være svært vanskelig og kostbart å utføre. Ved å lukke inne betongfasaden bak en ny værhud vil karbonatiseringen bremses ned og byggets levetid forlenges betraktelig. Den nye fasadekledningen er søkt å gi et uttrykk som ligger nært opp til den opprinnelige, sier Heggelund.

Studenthyblene i høyblokken er i dag delt inn i to grupper på åtte enheter som hver deler på et felleskjøkken på 15,8 kvadratmeter. For å øke trivselen er det ført opp tilbygg som gir et kombinert kjøkken og oppholdsrom på nærmere 40 kvadratmeter.

– Det var viktig at byggets eksisterende fasade får fremstå med sin fulle bredde og at påbygget derfor ikke strekker seg ut forbi eksisterende gavlvegger. For å gi et tydelig brudd mot byggets presise vertikale uttrykk er påbygget gitt en mer levende og variert volumoppbygging. Klosser på en til tre etasjer i to forskjellige farger ligger stablet oppå hverandre, sier Heggelund.

Tilbygg av stål og betong

Tomten på Fantoft har fjellgrunn. Sprengning var ikke nødvendig, kun pigging for fundamenter til tilbygg og en grøft. Tilbyggene har konstruksjon av stål og massive betongelementer og er kledd med Alucobond. Hver etasje ble bygget på bakken og heist opp. Tre etasjer ble montert per dag. Det er linoleum på gulv (vinylbelegg på kjøkken) og himling av betong. På taket er det ført opp et nytt teknisk rom på drøyt 400 kvadratmeter bygget i stålkonstruksjoner og lettak og er kledd i Alucobånd.

70 prosent reduksjon

Høyblokken er tilpasset Husbankens krav. Oppvarming skjer med radiatorer, basert på fjernvarme. I tillegg er det komfortvarme fra elektriske varmekabler på baderom. Rehabiliteringen har redusert energibruken med 70 prosent. Høyblokken er nå et lavenergibygg.

Da byggeaktiviteten var på topp var over 100 personer med. Arbeidene er fullført uten fraværsskader.