Høyås Bo- og rehabsenter

Foto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond Joelson
Rune the Ram

Oppegård kommune utvider tilbudet på sykehjemsplasser vesentlig når en ny fløy med 48 pasientrom nå kan tas i bruk på Høyås bo- og rehabiliteringssenter.

Fakta

Sted: Oppegård

Prosjekttype: Påbygging og rehabilitering omsorgsbygg

BTA: 5.900 kvm

Byggherre: Oppegård kommune

Totalentreprenør: Ove Skår

Kontraktssum eks mva:
132 millioner kroner

Arkitekt: Bølgeblikk

Byggherreombud:
KPP Byggeadministrasjon

Rådgivere: PGL, RIB: RIE, RIBR, RIE, RIG, RIA, RIM og LARK: Sweco Norge

Underentreprenører/leverandører: Grunnarbeid, veier og plasser: Ing. Hans Petter Bøckmann l Utomhus-
arbeid: Park & Anlegg l Stålsøyler i yttervegg: Kynningsrud Prefab l Brannisolering og -maling: Oslo Brannsikring l Tegl: Hjelm & Berg l Flisarbeid bad, trapper og balkonger / fasadepuss og STO: Ingeniør- og Murfirma Lars Aarum l Aluglass og dører: Ema Glass l Inn- og utvendig tredører: SSC Joinex l Inn- og utvendig ståldører: Maxbo Knapstad l Trevinduer: Lian Trevarefabrikk l Maler: Edvardsson Entreprenør l Persienner og markiser: Sol-
skjermingsgruppen l A-plan: Aker Byggteknikk l Gulvbelegg: Kjærnsmo l Systemhimling: Sørlie Prosjektinn-
redninger l Tak-tekking, isolering og duk: Fagprosjekt l Beslagsarbeider: Blikkenslager Rune Kiserud l Kjøkkeninnredning og hvitevarer: Byggmakker Herføll l Rekkverk og håndløpere: Torsnes Industriservice l Lås og beslag: Nokas l Brannslange og sprinkler: Imtech l Luftbe-
handlingsanlegg: Østfold Enøk & Ventilasjon l Elektro: Installatøren

Den nye fløyen har et areal på 5.900 kvm fordelt på fire etasjer pluss en p-kjeller på 950 kvm. Totalentreprenør er Ove Skår AS, med en kontraktsverdi på 132 millioner kroner. Byggherreombud er KPP Byggeadministrasjon. Designen er Bølgeblikk Arkitekter ansvarlig for. Under det tidlige navnet Ottar Arkitekter har dette arkitektkontoret stått bak en rekke pleie-, omsorgs- og utdanningsbygg gjennom flere tiår.

Høyås bo- og rehabiliterings-senter ble bygget som et sykehjem på begynnelsen av 1990-tallet. Bygningsmassen var i formen en del unna dagens arealeffektive omsorgsboliger; her er det kun en eller to etasjer med en langstrakt og gjennom-gående logistikkdel – den 120 meter lange Vandrehallen – som binder og betjener avdelingsfløyene og funksjonene på hver side.

Beholder grepet
– En fløy som inneholdt hjelpetjenesten og en mindre garasje ble revet for å kunne få inn romprogrammet på den trange tomta. Selv om formen er annerledes var det viktig å få den eksisterende delen og nybygget til å gli sammen når det gjelder kommunikasjon og logistikk. Vandrehallen fortsetter i forlengelsen nå inn i nybygget mot sør. Når det gjelder fasadematerialer ville vi heller ikke der bryte fullstendig, men valgte å benytte samme type tegl. Den vil etter hvert bli mer lik den eksisterende teglen når den har stått litt ute i vær og vind, forklarer Bernard Brekke i Bølgeblikk Arkitekter.

Ove Skår begynte med fysisk oppstart ved riving av eksisterende fløy og garasje mars 2013. Den nye fløyen ligger inn til Tårnåsen Senter i sør og grenser til Kongeveien, et vernet turområde, i øst. Resten av sykehjemmet var i full drift mens aktørene var i sving.

Trang tomt
– Vi tok ut ca. 6.000 kubikkmeter fjell. Det er også mye bygningsmasse som skulle inn på en trang tomt, det erfarte vi da vi monterte råbygget. Vi måtte begynne innerst med montasjen og jobbet oss utover. Vi måtte ha fire faser med prefabmontasje, det var en forutsetning for å komme oss videre i prosjektet. De prefabrikkerte trapperommene og balkongdekkene i felles-områdene måtte pga. tyngden heises inn helt inntil bygget, sier Nils Ivar Aarmo, prosjektleder i Ove Skår.

Passivhus og energi
Den nye fløyen har en kompakt bygningskropp med få overflater i forhold til areal, og er bygget etter passivhusstandard med tanke på isolasjon, gode u-verdier og minimering av kuldebroer. I tillegg til de geobrønnene som fantes er det i denne omgang drillet ti nye brønner ned til 300 meter. Oppvarming av varmt forbruksvann besørges av varmepumpe med CO2 som arbeids-medium.

Brannskille
Nybygget har en gjennomgående brannskillevegg (REI 120 – M) som går gjennom hele bygget fra U. etg. til over tak. Branndører mellomseksjonen i hver etasje, gjør det mulig å evakuere beboerne horisontalt til den andre delen av bygget.

– Det er egentlig to bygg som er lagt ved siden av hverandre. Den ene skal fremdeles kunne stå selv om den andre delen skulle kollapse ved brann, forklarer Aarmo.

I tillegg til en ny fløy består prosjektet av enda to elementer. Høyas har et varmtvannsbasseng som brukes både dag og kveld. For å begrense trafikken gjennom selve sykehjemmet har Ove Skår etablert en ny inngang og et trapp- og heisrom ned til bassengdelen i bygget. Under hele Vandrehallen ligger en stor teknisk kulvert som grenset ut mot en åpen parkeringsplass i nord. Her er det nå bygget et p-hus med parkering både på øvre og nedre dekke, og med innkjøring fra to forskjellige steder i Valhallaveien.

Kjelleren i den nye fløyen har støttefunksjoner, fellesbad, møterom, seremonirom og lagerplass. Første etasje består av kontorer og arbeidsplasser for hjemmetjenesten, men også en egen kveldsinngang til et legekontor. I de tre etasjene fra andre til fjerde, er det 48 pasientrom, der fem av dem kan benyttes som isolatrom. Alle avdelinger har kjøkken, stuer, skyllerom og vaktrom.

– Over tid ser vi at pasientrommene blir stadig større, det er ikke lenger bare plass til en seng og en lenestol, nå blir det også avsatt areal til noen flere møbler, sier Brekke om et av de store rommene vi er innom.

– Utover å dekke behovet for kommunen, disse rommene er også helt moderne og er utstyrt med elektronikk og teknologi som går på pasientsikkerhet og varsling å gjøre.


Flere prosjekter