Avtroppende leder i Arkitektbedriftene, Egil Skavang. Arkivfoto.

Avtroppende leder i Arkitektbedriftene, Egil Skavang. Arkivfoto.

Høy aktivitet for arkitektene - men avtroppende bransjeleder ser mørke skyer true

De største arkitektbedriftene holder et høyt aktivitetsnivå. Men en varslet
offentlig brems og prosjekter som rammes av kostnadsøkninger, skaper bekymring på både kort og lang sikt.