Hov omsorgsboliger

Foto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond Westheim SkogdalFoto: Trond Westheim SkogdalFoto: Trond Westheim SkogdalFoto: Trond Westheim SkogdalFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond Westheim SkogdalFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond Westheim SkogdalFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond Joelson

I midten av april kunne Ringerike kommune og Asker Entreprenør overlevere Hov omsorgsboliger til beboerne, og dermed er en større kommunal omsorgsutbygging like nord for Hønefoss fullført.

Fakta

Hov Øst

Sted: Hønefoss

Prosjekttype: Omsorgssenter

Byggherre: Ringerike kommune

Prosjektledelse: P7 Prosjekt

Totalentreprenør: Asker Entreprenør

Arkitekt og landskapsarkitekt: Asplan Viak

Interiørarkitekt: Norconsult

Størrelse: 2.800 kvadratmeter

Kontraktstørrelse: 64 millioner kroner eks. mva.

Rådgivere: RIB, RIBr, RIBfy, RIAku, ITB, BIM-koordinator: Sweco l RIBr: Roar Jørgensen l RIG: Arkimedum l RIE: Brødr. Helgesens Eftf l RIV Rør: Erichsen & Horgen l RIVA: Cowi

Underentreprenører/leverandører: Massivtre: Straye Trebygg l Prefab betong: Spenncon l Grunnarbeider: Fossum l Tømrer- og betongarbeider: Asker Entreprenør l Stikking: Berntsen Plan & Oppmåling l Rørlegger: Ødegård VVS l Elektro: Brødr. Helgesens Eftf l Ventilasjon: Bryn Byggklima l Branntetting: Firesafe l Maler: Bohlin l Utomhus: Anleggsgartner Torstein Solvang l Vinduer: Nordvestvinduet l Taktekking, membran og beslag: Taktekkermester Bjørn Schramm l Glassfasade: Alutek l Murer: Murercompaniet l Solvavskjerming: Kvintblendex

Fakta

Hov Vest

Sted: Hønefoss

Prosjekttype: Omsorgsboliger

Byggherre: Ringerike kommune/foreldregruppe

Totalentreprenør: Asker Entreprenør

Arkitekt: Asplan Viak (t.o.m. rammesøknad), Norconsult (fra igangsetting til ferdig bygg)

Landskapsarkitekt: Asplan Viak (Norconsult i byggefase)

Interiørarkitekt: Norconsult

Størrelse: 700 kvadratmeter

Rådgivere: RIVA: COWI l RIG: Arkimedum

Underentreprenører/leverandører: Prefab betong: Spenn-con l Grunnarbeider: Fossum l Rørlegger: Randsfjord Rørservice l Elektro: Brødr. Helgesens Eftf. l Stikking: Berntsen Plan og Oppmåling l Taktekking: Taktekkermester Bjørn Schramm l Vinduer: Nordvestvinduet l Maler: Bohlin

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Hov omsorgsboliger består egentlig av to prosjekter som ble slått sammen til en utbygging, gjennomført som totalentrepriser av Ø.M. Fjeld-selskapet Asker Entreprenør.

Det ene prosjektet, Hov Øst, består av en utbygging av 21 omsorgsleiligheter inkludert fellesarealer og kontorfasiliteter for ansatte. Det andre prosjektet, Hov Vest, består av en utbygging av sju boenheter med ulike fellesarealer for unge funksjonshemmede. Dette prosjektet er tilrettelagt og gjennomført av kommunen, men som er solgt ut til et borettslag styrt av en foreldregruppe.

Disse to prosjektene har hatt relativt store variasjoner både med tanke på utforming og materialvalg, men er gjennomført av samme prosjektledelse i Asker Entreprenør og deres samarbeidspartnere og underleverandører.

Prosjektene ble begge ferdige til avtalt tid, og både entreprenøren og byggherren sier seg godt fornøyde med resultatet. I tillegg til byggingen av omsorgsboligene er det gjennom ny reguleringsplan pålagt å gjøre en rekke oppgraderinger av infrastrukturen i nærområdet, deriblant nye fortau, gatebelysning og parkeringsplasser.

Godt samarbeid

– Vi er godt fornøyde md gjennomføringen og resultatet ved begge prosjektene. Det virker som både politikerne, de ansatte og brukerne er tilfreds med byggene og måten de fungerer. For oss er det selvsagt også viktig at eiendoms-seksjonen i kommunen er fornøyde med byggene de nå skal drifte og ta vare på. VI har prioritert å ha tett kontakt med brukerne gjennom hele gjennomføringen, noe vi kan dra nytte av nå, sier prosjektleder Trond Westheim Skogdal i Ringerike kommune til Byggeindustrien.

Han viser til at det har vært to ganske ulike prosjekter fra et større omsorgsbygg til boliger som bygges for en privat foreldregruppe.

– Det har vært noe uvanlig for oss i kommunen å jobbe opp mot en privat foreldregruppe, men vi synes det ble løst på en bra måte og vi tror foreldregruppen sitter igjen med et godt inntrykk, selv om det tidvis var noe krevende prosess, legger Skogdal til.

Også Rollef Johansen, prosjektleder i Asker Entreprenør, er godt fornøyd resultatet av utbyggingen.

– Det har vært et fint prosjekt å styre, med få store problemer på veien. De største utfordringene har vi nok hatt med tanke på koronasituasjonen, selv om det ikke har ført til de store endringene eller forskyvninger i verken tidsplan eller ferdig resultat. Vi kom i mål til avtalt tid, og med et produkt vi kan være stolte av, mener Johansen. Koronabekymringen kom stort sett frem i forbindelse med leveransen av massivtreelementene fra fabrikk i Østerrike, men også dette løste seg på en god måte, sier Johansen.

Massivtre

De to prosjektene ble i sin tid lyst ut som to separate totalentrepriser, begge med ustrakt bruk av massivtre i konkurranseutlysningen. Etter hvert fant man derimot ut at utbyggingen av de sju omsorgsboligene vanskelig kunne la seg gjennomføre med bruk av massivtre som bærende elementer.

– Det ble rett og slett for dyrt, ikke minst i et prosjekt av denne typen, til en foreldregruppe som skulle overta prosjektet. Det ble derfor gjennomført en omprosjektering, og konkurransen ble lyst ut på ny, da med en mer tradisjonell byggemetode med hulldekker og stål. Da fikk vi et annet prisbilde og kunne gjennomføre prosjektet som planlagt, forteller Skogdal.

Asker Entreprenør hadde ifølge kommunen de beste tilbudene på begge jobbene, og fikk tilslaget. Man bestemte seg derfor for å samle de to prosjektene i en større utbygging med samme prosjektledelse, men med noe forskjellig personell nedover i prosjektorganisasjonen og med ulike samarbeidspartnere og leverandører. Prosjektene er utført parallelt, og like i nærheten av hverandre, noe som også har gitt noen synergieffekter for både utbygger og entreprenør.

– Det har vært en veldig engasjert byggherre og brukergruppe, noe vi har satt stor pris på. På Hov Vest ble det opprettet en foreldregruppe som har vært med å skreddersy løsningene for beboerne. Det betyr for eksempel spesialtilpassede baderom og kjøkken. Dette har vært veldig viktig å få på plass, sier prosjektleder Johansen, som påpeker at utbyggingene på mange måter i praksis har fungert som en samspillsentreprise.

– Det har vært mye involvering fra ulike parter, noe som har fungert god.t Arbeidene på Hov Øst starter på høsten 2019 og på Hov Vest våren 2020, og de ble ferdigstilt noenlunde samtidig, legger Johansen til.

Byggene er nå i all hovedsak tatt i bruk. Overtakelsen fant sted 17. mars og det var innflytting 19. april. Beboerne i Hov Øst har dermed flyttet ut av sine eksisterende lokaler som nå blir omdisponert til andre formål.

– VI kom i mål på budsjett, og ligger godt under den vedtatte totalrammen for utbyggingen, påpeker Skogdal.

Hov Øst

Prosjektet Hov Øst består av 21 omsorgsleiligheter i massivtre for eldre uavhengig av diagnose. Samlet areal er på cirka 2.800 kvadratmeter, og totalentreprisen hadde i utgangspunktet en verdi på omtrent 64 millioner kroner eksklusive merverdiavgift. Kontrakten, med endringer, har en verdi på cirka 74 millioner kroner eksklusive merverdiavgift.

I tillegg til leiligheter er det bygget ut nødvendige fellesareal som kjøkken, aktivitetsrom, boder, møterom, vaktrom og kontorer for personalet, samt uteområder tilpasset den ulike brukergruppe. Bygget er selvsagt universelt utformet og det er i tillegg lagt stor vekt på en utbygging som skal ta høyde for bruk av velferdsteknologi som vil gjøre hverdagen til den enkelte bruker enklere og tryggere samt redusere behovet for bemanning. I både utformingen av bygget og med tanke på materialbruk er det satt fokus på å unngå institusjonspreg og at bygget skal passe inn blant eksisterende bygningsmasse i området. Området består for en stor del av boligbebyggelse, men det er også en skole, barnehage og andre kommunale boliger like i nærheten.

Kommunen har hele veien hatt et sterkt ønske om å bygge et svært effektivt bygg med tanke på kostnader til drift og vedlikehold, deriblant lavt energiforbruk, vedlikeholdsvennlige fasader, god logistikk og gode avfallsløsninger. I tillegg forutsettes en rekke klimatiltak i prosjektet og bygget skulle bygges i massivtre. Det ble forutsatt bruk av solcelle-teknologi, så bygget har egenproduksjon av strøm og et vesentlig lavere energibehov enn tilsvarende referansebygg.

Bygget er i to etasjer i tillegg til en underetasje. Det er tre ulike seksjoner med sju boenheter, i tillegg til ulike fellesarealer og kontorfasiliteter. Kjelleretasjen er utført i plasstøpt betong, med hulldekker som skille mot første etasje. Det er benyttet massivtre i yttervegger og i kjernen i bygget, heissjakt samt i enkelte skillevegger.

– Men vi måtte benytte hulldekker som etasjeskiller, og en lett-taksløsning i takkonstruksjonen. Vi måtte gå bort fra planene om å benytte massivtre i disse delene av prosjektet, ettersom ingen vil stå ansvarlig for disse konstruksjonsdelene, sier Johansen. Takkonstruksjonen er tekket og en del har membran og sedumtak, samt solceller.

Prosjektet er helt fra planleggingsfasen tenkt som et miljøbygg.

– Det er ikke prioritert å klassifisere prosjektet i henhold til Breeam, men miljøaspektet har hele veien stått sentralt. VI har hetnet ut de viktigste punktene fra Breeam-sertifiseringen, og fulgt en spesifikk miljøoppfølgningsplan. Vi har sett dette nøye opp mot kost-nytte, og hva vi kan få for investeringen som skal gjøres. Vi mener vi har fått et bra bygg for midlene som er investert. Bygget er realisert med cirka 15 prosent lavere co2-avtrykk en tilsvarende bygg satt opp på tradisjonell måte. I prosjektet har vi blant annet solceller på taket, utstrakt bruk av tre i bygget, og det har vært et krav om at vi skulle tilknyttes det kommunale fjernvarmeanlegget, påpeker Skogdal.

– Hele bygget er nå overlevert i midten av mars og tatt bruk av beboerne rundt en måned senere. Kun noen mindre utomhusarbeider gjenstår, påpeker Rollef Johansen.

Hov Vest

Hov Vest omfatter utbyggingen av sju leiligheter med tilhørende fellesarealer og kontorfasiliteter. Dette prosjektet er bygd som et foreldreeid borettslag for unge psykisk utviklingshemmede. Bygget er på sju boenheter som hver er på rundt 50 kvadratmeter. Totalt rommer hele prosjektet 600 kvadratmeter. Prosjektet er utviklet i nært sam-arbeid med kommunen samt i tett dialog med Husbanken. Dette prosjektet ble gjennomført som planlagt etter omprosjekteringer, og er også overtatt av beboerne.

Bygget er på to etasjer, der leilighetene befinner seg i første og andre etasje. Fellesarealer og kontor samt soverom til personalet befinner seg også i andre etasje. Boligene er utformet slik at beboerne kan bo der livet ut.

– Denne utbyggingen er mer tradisjonell med hulldekker og stål samt Royalimpregnert kledning. Denne har vi fått på plass midlertidig brukstillatelse på, sier Skogdal med henvisning til debatten det har vært om denne kledningstypen den senere tiden.