Hotel Norge by Scandic

Illustrasjon: MIRIllustrasjon: MIRIllustrasjon: MIRBocuse d´Or vinner Ørjan Johannessen (til venstre) har ansvar for å utvikle Scandic Hotel Norges tilbud innen frokost, lunsj og middag.Illustrasjon: MIRHotellbyggere. Prosjektansvarlig Kari Saarisilta og prosjektleder Fredrikke Frost Traaholt fra Constructa Entreprenør.

Constructa Entreprenør har totalrehabilitert og bygget ut Hotel Norge by Scandic i Bergen sentrum.

Fakta

Sted: Bergen sentrum

Prosjekttype: Totalrehabilitering og utbygging av hotell

Entreprisekostnad uten merverdiavgift: 700 millioner kroner

Bruttoareal: Cirka 30.000 kvadratmeter

Tiltakshaver: Hotell Norge Holding DA

Leietaker: Scandic Hotels

Totalentreprenør: Constructa Entreprenør

Arkitekt: Grieg Arkitekter

Interiørarkitekt: Concrete (fra Nederland, for Scandic)

Totalrådgiver, prosjektledelse og byggherreombud: Multiconsult

Uavh kontroll: Sweco Norge

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Anko l Rivning og betongsaging og asbestsanetroing: Stoltz Entreprenør l Anleggsgartner: Svein Boasson l Betongarbeid: Åmodt Entreprenør l Ferdigbetong: Norbetong l Armering: Celsa Steel Service l Betongelementer: Åkra Sementstøperi l Hulldekker: Spenncon l Gulvstøp/tynnavretting og Terrasso-belegg: Industrigulvspesialisten l Karbonbånd: R-Bygg l Stålkonstruksjoner: Metacon l Lettak-elementer: Lett-Tak Systemer l Taktekking: Protan Entreprenør l Glassfasade og vinduer: Bolseth Glass l Dører: Nordic/Neumann Bygg l Blikkenslager vinduer: Bergen Air l Blikkenslager kobbertak: Bygg og Ventilasjon l Porter: Hørmann Norge l Rekkverk: Bergen Rustfri Industri l Tømrer: Byggmesteren Vest l Maler: Malermester Røed l Gulvlegger: Øystein Tvedt l Tepper/teppeflis: Egetepper Norge l Parkett: Bo Andrén Norge l Mur og flis: Bru & Wiese-Hansen Murmesterforretning l Rørlegger: Chr M Vestrheim l Elektro: Frøland & Noss Elektro l Omlegging kabler: BKK nett, BKK fiber og Eltel l Ventilasjon: Bjerke Ventilasjon og Kenvent l SD-anlegg: Celsius Teknikk l Kuldeanlegg: Carrier Refrigeration Norway l Heiser: ThyssenKrupp Elevator l Rulletrapper: ThyssenKrupp Rulletrapper l Branntetting: Firesafe l Sprinkler: Brann og Sprinklerteknikk l Lås og beslag: Certego l Benkeplater bad: Solidtec l Storkjøkken: Metos l Foldevegger: Trysil Byggprodukter l Stillas: StS Stillasservice l Tårnkran og Alimak: Kranor l Adgangskontroll byggeplass: Heikki Bruvik l Rent tørt bygg: RTBC Rigg & Renhold l Renhold: Fagrent l Transport og mottak byggavfall: Ragn Sells

Hotel Norge by Scandic eies av Hotell Norge Holding DA, som eies med 50 prosent hver av Nedre Ole Bullsplass AS og Glastad Farsund AS. Scandic Hotels er leietaker. Grieg Arkitekter AS har tegnet de nye løsningene i bygget og Multiconsult ASA har vært totalrådgiver.

Hotellbygget er utvidet fra 28.000 til 30.000 kvadratmeter og antall rom er utvidet fra 357 til 417. Hotel Norge by Scandic er både det største hotellet i Bergen og det største bygget i Bergen sentrum. Constructa Entreprenørs entreprisekostnad er på cirka 700 millioner kroner uten merverdiavgift. Byggearbeidene startet 1. september 2016 og hotellet åpnes 29. juni i år.

Samspillsentreprise
Constructa Entreprenør har gjennomført prosjektet i samspillsentreprise. Prosjektansvarlig og prosjekteringsleder Kari Saarisilta i Constructa Entreprenør forteller at forslag fra både arkitekter og interiørarkitekter har blitt fortløpende vurdert ut fra levetider og kostnader.

– Alternativstudier av både løsning, kvaliteter og kostnader har vært gjennomført underveis når vi så at kostnader kunne bære feil vei. Byggherren fikk et godt grunnlag for å fatte sine beslutninger samtidig som dette ga stor forutsigbarhet og trygghet, sier Saarisilta.

Skarpskyttere på taket
Saarisilta sier at logistikk, omfattende rivning og bygging og rivning samtidig har vært store utfordringer i prosjektet.

– Vi begynte å bygge på taket og nedenfra samtidig. De som skulle losse varer fikk et tidspunkt som de strengt måtte overholde, før neste lossing skulle skje. I løpet av byggeperioden har kontrakten doblet seg. Da byggeaktiviteten var på topp var cirka 300 bygningsarbeidere med. Under sykkel-VM var gatene rundt hotellet og i Bergen sentrum stengt, noe som kostet flere millioner kroner. Under deler av arrangementet hadde vi skarpskyttere fra politiet liggende på taket, sier Saarisilta.

Restaurantene TGI Fridays og Los Tacos har vært i drift i hele byggetiden, noe som har vært utfordrende. De to restaurantene ligger i første etasje og har innganger fra henholdsvis hjørnet mellom Nedre Ole Bulls plass og Olav Kyrres gate og fra Olav Kyrres gate.

Lave etasjehøyder
Multiconsult har vært både totalrådgiver og hatt prosjektledelsen. Seniorrådgiver Tom Arne Olsen i Multiconsult forteller at cirka 20 personer fra selskapet har vært med på prosjektet.

– De største utfordringene har vært de svært lave etasjehøydene på 2,57 meter som gir lite plass til tekniske føringer og stort behov for forsterkninger av eksisterende konstruksjoner med stål og karbonbånd ved den omfattende rivningen, sier Olsen.

Han sier at nye sjakter for tekniske føringer går vertikalt siden det ikke er rom nok over himlingene. Nye tekniske rom er dels plassert i et nybygg på taket og dels desentralisert fire steder i bygget.

700 billass
Hotel Norge ble bygget første gang i 1885. I 1961 ble dette hotellbygget revet og i 1964 ble et nytt hotell med 240 rom åpnet. I 1987 ble hotellet utvidet til 357 rom.

Saarisilta forteller at bygget ble strippes ned til betongen og bygget opp på nytt. Alle tekniske installasjoner, inkludert alle heiser, er skiftet. Ifølge Saarisilta er det tatt ut cirka 7.000 tonn betong, mur, klinker og lettere materialer fra bygget. Alt ble kjørt bort på cirka 700 billass. Med svært liten riggplass og fire trafikkerte gater rundt bygget hadde uttak og bortkjøring meget krevende logistikk.

Unngå punktering
Det var behov for å forsterke bærekonstruksjonene i bygget slik at de kan tåle større laster. Hotel Norge by Scandic ligger på det laveste punktet i Bergen sentrum. Grunnvannet står 1,5 meter opp på utsiden av den øverste av de to kjelleretasjene. Derfor måtte all forsterkning av konstruksjoner skje inne i bygget uten av bunnplaten ble punktert.

Hotellbygget har hatt mange ombygginger og det finnes mye dokumentasjon. Ifølge Tom Arne Olsen er dokumentasjonen stort sett korrekt.

– Tilbygget fra 1985 har etterspente betongkonstruksjoner og det ga noen utfordringer. Nye utsparinger og hulltakinger krevde nøyaktig innmåling av spennarmering før hulltaking kunne utføres, for å unngå kappe spennarmeringen, sier OIsen.

Resepsjon i tredje etasje
Sivilarkitekt Lorentz Grieg i Grieg Arkitekter forteller at firmaet har vært engasjert i flere hotell-prosjekter i Bergen, som Hotel Orion, Hotel Rosenkranz, Bergen Børs Hotel og Opus XVI. Siden 1960-tallet har de også hatt ansvar for prosjektering av Hotel Norge. Halfdan B. Grieg tegnet nybygget som åpnet i 1964 og hans sønn Lorentz Grieg tegnet den store utvidelsen i 1985 og har også hatt ansvar for totalombyggingen som ferdigstilles i disse dager.

Lorentz Grieg sier at hotellbyggets særpregede fasader er beholdt og varsomt oppgradert med større glassflater som gir bygget et mer åpent preg.

– Ny hovedinngang er på plass, med rotundedør og løftet baldakin. Inngangspartiet er derfor langt mer markert og imøtekommende enn tidligere løsning. Store glassflater mot tilliggende gater og torg med inn- og utganger er på plass, og kontakt mellom inne og ute er derved optimal. Alle glasspartier i bygget er skiftet ut og loftsetasjen er gjenoppbygd med ny kobbertekking. Alle fasader forøvrig er pusset opp, sier Grieg.

Han sier at innvendige løsninger er totalt endret for å gi gjester og besøkende et førsteklasses tilbud og samtidig oppnå hensiktsmessig sonedeling og optimal logistikk.

– Området i første etasje der resepsjonen lå tidligere er endret til foaje med bar, grillkjøkken og et lite bakeri. Foajeen har flere utganger mot Ole Bullsplass, og dette øker kontakten mellom hotellet og byen og blir et fint tilbud også for andre enn hotellgjestene. Innenfor foajeen finner vi ny bankettsal med tilhørende vrimleområder, bar og garderobe. Over foajeen ligger ny konferanseavdeling. Store møterom med ulike muligheter for inndeling vender mot Ole Bullsplass og mot Festplassen. Tilhørende vrimlesoner knytter konferanseavdelingen sammen, og flere av konferanserommene har tilgang til egen balkong, sier Grieg.

Fra foajeen leder rulletrapper direkte til ny resepsjonshall i tredje etasje, som er anlagt i den gamle bankettsalen. Den opprinnelige buete gipshimlingen er rehabilitert og beholdt og gir rommet et særegent og historisk preg. I tredje etasje er også hotellets store spisesal, som er innredet med ulike soner og muligheter for oppdeling. Tilliggende buffetområde og åpent showkjøkken gir god kontakt mellom gjester og kokker.

Alle gjesterom er ombygget med større bad og ny innredning. Rommene har vinduer fra gulv til tak idet brystninger er fjernet, og rommene har nå bedre romfølelse, mer lys og storslått utsikt mot byen. I den tidligere lysgården Maartmannshaven er det lagt inn ny fløy med gjesterom for de gjestene som ikke prioriterer utsikt over byen. Opprinnelig var loftsetasjen disponert som tekniske rom. Dette er erstattet med gjesterom og suiter med store takterrasser mot festplassen og mot teateret.

Utvendige farger og materialer er i hovedsak som tidligere, slik at hotellets kjente uttrykk er beholdt. Innvendig i bygget er alt nytt, bortsett fra gipshimlingen i den gamle bankettsalen. Interiørarkitektene (Concrete fra Nederland) har hatt ansvar for innvendig fargesetting, materialvalg og møblering, og lagt til grunn et vidt spekter med stor fargevariasjon, detaljering i messing og møblering i eik og ulike tekstiler.

Ombyggingen av Hotel Norge har i følge Grieg vært krevende, og de største utfordringene har vært å bevare byggets karakter og samtidig endre til moderne standard og uttrykk. Dette har vært en spennende balansegang.

– Dialog med Byantikvaren og avklaring med myndigheter har i enkelte saker vært krevende, men konstruktive innspill, godt samarbeid og effektiv saksbehandling har gitt gode løsninger. Byggets lave etasjehøyder har gitt begrensninger flere steder. Bærekonstruksjoner som spennarmert betong har vanskeliggjort og begrenset mulighet for utsparinger og derved plassering av våtrom og teknisk utstyr i store deler av bygget. Nye konstruksjoner for bæring av midtfløyen i lysgården er kompliserte, og med fundamentering fra femte etasje til fast grunn under laveste kjeller har dette gitt føringer for planløsning av de nedre etasjene. Koordinering av detaljprosjektering mellom arkitekt og interiørarkitekter har vært vesentlig. Tilpasning for utallige interiørdetaljer og videreføring til arbeidstegninger på byggeplass har vært krevende. Samarbeid har fungert godt, og sluttresultat er som forventet, sier Grieg.

44 nye rom
Prosjektleder Fredrikke Frost Traaholt i Constructa Entreprenør forteller at ved å ha bankett- 

salen i første etasje kan biler kjøre inn i salen ved lasting og lossing og publikum får enkel og rask rømningsvei rett ut i Nordahl Bruns gate.

Maartmannshaven og atriet over den er bygget om til en romfløy på seks etasjer med 44 rom. Fem av etasjene har fått plattendekker som etasjeskillere (totalt 2.500 kvadratmeter). Mellom nest-øverste og øverste etasje er det hulldekker (500 kvadratmeter). Mot Torggaten kommer det i løpet av høsten en restaurant som går over to etasjer.

Det er parkett i hotellrommene og i restaurantene, tepper i korridorene og terrasso i fellesareal i første og andre etasje. I resepsjonen er det kombinasjon av parkett og terrasso. Rommene har systemhimling, mens det er metallhimlinger og pusset akustikkhimling i fellesareal. I foaje og rulletrapp er det himling av messing. Det blir også messinghimling i bankettsalen som åpner 1. september.

1.200 personer innom
For å unngå fukt i konstruksjonen ble det lagt provisorisk asfalt på dekket i tiende etasje før taket ble revet og bygget opp på ny.

Hotellet har fått sju nye heiser og to nye rulletrapper. Hele bygget har universell tilgjengelighet og er sprinklet. På Nedre Ole Bulls plass er det lagt 500 kvadratmeter med steinheller.

Totalrehabiliteringen av hotellet er prosjektert og utført så langt det lot seg gjøre etter Tek10. Siden bygget er vernet har Byantikvar vært rådspurt om løsninger. Bygget er i energiklasse C og har balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Totalt har cirka 1.200 personer vært innom hotellbygget i løpet av byggeperioden. Arbeidene er fullført uten alvorlige skader.


Flere prosjekter