Vidar Korneliussen og Tommy Hornes rykker opp i Strand-ledelsen. Korneliussen som nestleder og Hornes som prosjektsjef. Foto: FM Gruppen

Vidar Korneliussen og Tommy Hornes rykker opp i Strand-ledelsen. Korneliussen som nestleder og Hornes som prosjektsjef. Foto: FM Gruppen

Hornes og Korneliussen inn i Strand-ledelsen

Tommy Hornes (35) og Vidar Korneliussen (36) rykker opp i toppledelsen i Strand.

Tommy Hornes og Vidar Korneliussen blir nå en del av ledergruppen i Strand, et av selskapene i FM Gruppen.

Mens Hornes går inn i en nyopprettet stilling som prosjektsjef, trer Korneliussen inn i stillingen som nestleder i selskapet.

– Strand skal ta det neste steget. Det krever et generelt løft på alle nivåer. For å klare det må selskapet ha en ledergruppe med kapasitet til å «trøkke til» der det er behov, sier Korneliussen i meldingen. Han har de siste årene har vært prosjektleder og controller i selskapet.

– Jeg har også vært fungerende leder når daglig leder (Terje Nøttveit, red.anm.), har vært borte. Over tid har jeg hatt ulike roller i bedriften, noe som har gitt meg erfaringer og innsikt i den samlede bredden av FM Gruppens aktiviteter. Dette tar jeg med meg inn i jobben som nestleder, sier Korneliussen videre.

Hornes han har de siste årene jobbet som prosjektleder og sist har han blant annet vært på Vestbo-prosjektet, Breivik brygge. Nå er han blitt prosjektsjef. Dette er en nyopprettet stilling, hvor målet er å få bedre overblikk og kapasitet til å følge opp hvert enkelt prosjekt.

– Samtidig er også ambisjonen at vi skal få til enda bedre erfaringsoverføring mellom prosjektene, slik at det vi ser fungerer i ett prosjekt også kan komme til nytte i et annet, sier Hornes i meldingen.

I meldingen kommer det også frem at målet til Strand er at de i løpet av et par år skal ta betydelige skritt fremover. Den uttalte ambisjonen er en omsetning på 750 millioner kroner.

– Det er en del av en langtidsplan, hvor resultatet er økt omsetning og en bedre bunnlinje, sier Korneliussen.

Daglig leder i Strand, Terje Nøttveit, er svært glad for at han nå styrker toppledelsen i selskapet.

– Dette er utvilsomt et steg i riktig retning. Dette er et grep som gir oss kapasitet til å tenke langsiktig og jobbe strategisk mot marked og egne prosesser. Med Vidar og Tommy på plass i sentrale stillinger i toppledelsen, er vi rigget for vekst, sier Nøttveit.