Holtermanns veg

defaultdefaultProsjektleder Tore Kvalen (t.v.) og Lars-Olav Solem i HENT er stolte over bygget.
Vollarkitekter

Vollarkitekter

wsplogo

wsplogo

Swecologo

Swecologo

HeidelbergMaterials

HeidelbergMaterials

Energimalogo

Energimalogo

Lianlogo

Lianlogo

Holtermanns veg 1-13 på Dalsenget i Trondheim er i ferd med å bli et helt kvartal med kontorbygg.
Byggetrinn 2 er under overlevering og byggingen av siste trinn er godt i gang.

Fakta

Sted: Trondheim

Prosjekttype: Kontorbygg

Bruttoareal: 23.000 kvadratmeter

Byggherre: Holtermanns veg 1-13 AS (Entra ASA)

Totalentreprenør: HENT

Total prosjektkostnad: 703 millioner kroner

Prosjektleder forprosjekt: Magnaprosjekt

Prosjektleder Byggherreombud: WSP

Arkitekt: Voll Arkitekter

Landskapsarkitekt: Norconsult

Rådgivere: RIG, RIB, RIByfy, RIEn, RIM: Norconsult l RIBr, RIA: Rambøll l RIVA: HENT l RIV: Sweco l RIBp: Stabil

Underentreprenører og leverandører: Spunt og pel: Hercules Fundamentering l Grunnarbeid: Arne Hernes l Kjerneboring: JV Demolering l Gulvstøp/tynnavretting: RS Gulv l Ventilasjon: Energima l Rørlegger: GK l Elektriker: Elteam l Automasjon: Schneider Electric l Prefab: Heidelberg Materials Prefab Norway l Heis: Schindler lMetallarbeider: PKS Industri l Fasadeelementer: Estnor l Glass/alu klimaskall: Aluvesto l Storkjøkken: Metos l Lås og beslag: Certego l Vinduer: Lian Vinduer l Karuselldører: Boon Edam l Porter: Autolift l Maler: Sandå l Gulvbelegg: Utgård l Flis og Leca: Johannesen & Hagen l Garderober, tekjøkken, garnityr: Saxvik Kontorsenter lSolavskjerming: KvintBlendex l Kjøle- og fryserom: Polar Kuldeservice l Stikking: Field Group l Taktekker: ARW Entreprenør l Fasadevask: Høyden l Sykkelparkering: Haniss l Brakkerigg: Ramirent l Stålramme brakkerigg: Trondheim Stål

Klikk her for å se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Entra ASA er byggherre og HENT AS er totalentreprenør. Prosjektsjef Sigmund Virik i Entra er stolt av jobben som er gjort. Næringsforeningen i Trondheimsregionen kåret nylig Holtermanns veg 1-13 byggetrinn 2 til vinner av Eiendomsprisen 2023.

– Vi synes dette ble veldig bra. Juryen roste materialkvaliteten og fremhevet at fasadene er tatt med inn i glassgården mellom byggene. Byggene fikk også skryt for store vinduer og veldig lyse lokaler, sier Virik. Prosjektsjefen synes også at entreprenøren fortjener ros.

– Entra er veldig fornøyd med HENT. Dialogen har vært god og avklaringer har skjedd fortløpende. HENT har levert både på tid og kostnad, sier han.

Dalsenget var høyaktuelt som ekspansjonsområde for NTNU, men da TEAB (tekniske etaters administrasjonsbygg) ble fraflyttet og kommunen la ut tomta for salg, var det Entra som slo til. Den knapt 11 dekar store tomta ligger langs Holtermanns veg, innfartsåren til byen i sør. På østsiden troner Gløshaugen med NTNU, i nord ligger St. Olavs Hospital, og tre-fire langskudd unna i sørøst befinner Lerkendal stadion seg.

Ferdig i etapper

Pir II Arkitekter laget konseptet for hele kvartalet Holtermanns veg 1-13, som er delt inn i tre byggetrinn. For byggetrinn 2 har Voll Arkitekter hatt ansvaret for detalj-
prosjekteringen. Overleveringen av dette trinnet skjer etappevis. Første overlevering skjedde 1. mars i år, og siste blir i april 2024. Hittil har selskapene Volue, WSP, Trondheim kommune, Trondheim Tech Port, Thales og Innovasjon Norge flyttet inn som leietakere. Ifølge Virik er 80 prosent utleid.

Tre bygg – og ett til

Byggestart var 1. mars i 2021 og HENT begynte med riving av tre kjelleretasjer som sto igjen etter TEAB. Før noe som helst kunne bygges, måtte forurensede masser fjernes.

Over kjellernivået består byggetrinn 2 av tre frittstående bygg som knyttes sammen av en glassgård og et lavere «mellombygg». Det høyeste kontorbygget har åtte etasjer, fasade i gul teglforblending og 6.100 kvadratmeter gulvflate. Nest størst er et rødt bygg med syv etasjer og 5.500 kvadratmeter gulv. Det tredje bygget er grønt, har seks etasjer og 3.800 kvadratmeter. «Mellombygget» på 2.200 kvadratmeter er i tre etasjer.

Felles kjeller

En felles parkeringskjeller binder sammen de to byggetrinnene som nå står ferdige, og vil også inkludere det tredje, og siste byggetrinnet, som skal være ferdig i 2025.

Kjelleren og de avstivende sjaktene i trinn 2 er bygd i plasstøpt betong. Råbyggene er av prefabrikkert betong. Selve klimaskillet er utført med prefabrikkerte ytterveggselementer. Bæringen av glasstaket er i massivtre.

På det røde og grønne bygget er fasaden fra andre etasje og oppover kledd med plater i komposittmateriale, mens første etasje har prefabrikkerte betongelementer i samme farge som fasadeplatene. Forblendingen av det gule bygget er plassbygget med Petersen tegl.

Breeam

Byggetrinn 2 fyller kravene til Breeam Excellent og energiklasse A. Byggeplassen har i stor grad vært fossilfri og avfallssorteringsgraden var 95 prosent. Kontorkomplekset varmes opp og kjøles av fjernvarme. Også under byggeperioden ble det brukt fjernvarme. Oppvarmingen skjer via strålepaneler i taket og noe bruk av radiatorer. En del av inventaret og møblene er gjenbruk fra andre eiendommer som Entra har hatt under rehabilitering.

En travel gang og sykkelvei måtte legges om da utviklingen av tomta startet. Entra og Trondheim kommune samarbeider om å lage en ny og bedre trasé til byggetrinn 3 står ferdig.

God tone

Prosjektleder Tore Kvalen hos HENT synes trinn 2 har vært et godt prosjekt.

– Vi synes det er et utrolig fint bygg. Samarbeidet med byggherre har vært veldig bra. Entra er opptatt av god HMS-kultur og kampen mot arbeidslivskriminalitet. Vi synes det bare er fint at de vil se oss i kortene. Underveis har vi hatt en god rapporteringskultur, også mindre avvik har vært meldt kjapt, forteller Kvalen.

Han er også tilfreds med underentreprenørene. Nesten alle er med videre i tredje byggetrinn, der arbeidet startet i mars i år. Den trange byggeplassen har vært en utfordring og prosjektlederen legger ikke skjul på at etappevis overlevering er mer krevende enn å få holde på i tomme bygg.

– Det hadde selvfølgelig vært enklere om ingen flyttet inn før alt var ferdig, men dette var vi naturligvis klar over før vi gikk inn i prosjektet, sier Tore Kvalen.

Glad arkitekt

Sivilarkitekt Claudia Arnaut hos Voll Arkitekter virker også begeistret.

– Vi er veldig godt fornøyde med samarbeidet med alle parter. Alle hadde høye ambisjoner, stemningen var fin og det tror det synes på resultatet, sier Arnaut.

– For oss er det spennende å jobbe med ekte materialer. Kvalitet, langsiktighet, bærekraft og fleksibilitet har vært helt sentral. Det er viktig å understreke at Pir II laget konseptet for hele kvartalet, vår rolle var detaljprosjekteringen av trinn 2.

I forbindelse med at campus på Dragvoll skal nedlegges har NTNU store planer for utvikling av området på og rundt Gløshaugen. Dette bidrar til at beliggenheten til Holtermanns veg 1-13 blir enda mer sentral.


Flere prosjekter