Stolte prisvinnere og deltakere som representerer Homlestrand stasjon; f.v. Lars Olav Trollstøl (NorBetong), Sture Solum Andersen (Rambøll), Kristian Hagemann (Gottlieb Paludan Architects), Stine B. Illebrekke Undrum (Bane Nor) og Jan Erik Skogen (Skanska).Holmestrand stasjon. Foto: Jan Eldegard HjelleHolmestrand stasjon. Foto: Jan Eldegard HjelleHolmestrand stasjon. Foto: Jan Eldegard HjelleHolmestrand stasjon. Foto: Jan Eldegard HjelleHardanger skyspace. Foto: Jan Eldegard HjelleHederlig omtale til Hardanger Skyspace, representert ved Rune Skjoldal (Tunge Ting), Cristian Stefanescu (a-works) og Jan Otto Midttun (OH Betong). Foto: Arve BrekkhusHardanger skyspace. Foto: Jan Eldegard HjelleHardanger skyspace. Foto: Helge SkodvinHardanger skyspace. Foto: Jan Eldegard HjelleJuryleder Jan Eldegard Hjelle. Foto: Arve BrekkhusFra prisutdelingen. Foto: Arve BrekkhusFra prisutdelingen. Foto: Arve Brekkhus

Holmestrand stasjon vant Betongtavlen 2017

Juryen for Betongtavlen har besluttet å tildele årets Betongtavle til Holmestrand stasjon.

Under arrangementet på Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo tirsdag mottok dessuten Hardanger Skyspace hedrende omtale.

Betongtavlen henger høyt og juryen har i år vurdert i alt 18 små og store prosjekter i konkurransen. Gode løsning av tekniske utfordringer, kvalitet i utførelse av arbeidene, miljøforhold og ikke minst arkitektoniske kvaliteter skal begeistre juryen.

- Juryen endte i år opp med fire finalister som på hver sin måte viser spennet i bruk av betong. Flere av prosjektene har svært komplekse problemstillinger som utfordrer både ingeniører og arkitekter, sier juryens leder Jan Eldegard Hjelle. I år er det Holmestrand stasjon som på den beste måten har tilfredsstilt juryens kriterier og vinner derfor Betongtavlen.

Prosjektdeltakere Holmestrand stasjon

Byggherre: Bane Nor SF

Arkitekt: Gottlieb Paludan Architects

Prosjekterende rådgiver: Rambøll

Entreprenør: Skanska Norge

Betongleverandør: NorBetong

Dette skriver juryen om Holmestrand stasjon
"Holmestrand stasjon en ny stor og spektakulær togstasjon 150 meter inne i Holmestrandfjellet. Den er i helhet bygget i, og med betong og utført med flott håndverk. Det er lagt vekt på å skape en arkitektonisk, konstruksjonsmessig og materialmessig sammenheng mellom tunneler og stasjonshallen, for at de besøkende skal oppfatte at portalinnganger og plattformer er knyttet sammen. Portalbyggene er utformet i lys betong med en geometri som er mer tilpasset fjellet enn til en tradisjonell bygning. Portalene skal gi inntrykk av å ha vokst ut av fjellet, og de innleder turen til toget igjennom de buede atkomsttunnelene hvor den lyse betongen er et gjennomgående materiale. Det er lagt stor vekt på at publikum skal oppleve stasjonen som lys og luftig. Alle synlige overflater er utført med lys betong. Det er brukt lyse farger på vegger og tak, og rampene i atkomsttunnelene er skrå og s-formede. Dette gir de reisende en god oversikt i stasjonsområdet. Stasjonen har tre innganger. Hovedinngangen ligger i det gamle stasjonsområdet, her er det også kollektivterminal med buss- og taxistopp. Søndre inngang ligger nærmere sentrum. Den tredje inngangen ligger på toppen av fjellet og blir betjent med egen heis til stasjonen. Nærmere 90% av Holmestrands befolkning bor oppe på fjellet og på mindre enn et minutts tur i fjellheisen, er de midt i Holmestrand sentrum uten bruk av bil. Denne heisen er et effektivt miljøtiltak som flytter tjenestetilbudet i sentrum nærmere der folk bor. Arbeidene med Holmestrand stasjon har vært utfordrende spesielt med hensyn til beregninger og vurderinger av trykkstøt, vindhastigheter, akustikk og brann. Siden dette er å anse som et pionerprosjekt har det ikke vært mulig å hente erfaringsgrunnlag direkte fra andre referanseprosjekter. Det er sannsynlig at deler av de vurderinger, beregninger og modelleringer som er gjort i dette prosjektet vil danne grunnlag for tilsvarende prosjekter senere. Holmestrand stasjon benytter betong på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende måte og vinner derfor Betongtavlen 2017."

Hardanger Skyspace - Foto: Jan Eldegard Hjelle

Hedrende omtale til Hardanger Skyspace

I år har juryen hatt en spesielt stor utfordring ved at Hardanger Skyspace på en helt særegen måte utfordrer mange sanser i tillegg til å imponere med fine betongarbeider. Juryen har derfor bestemt å dele ut hedrende omtale til dette kunstverket av et bygg som skiller seg svært mye ut fra tradisjonelle tavlekandidater. Juryen skriver blant annet om prosjektet:

Prosjektdeltakere Hardanger Skyspace

Tiltakshaver: Kunsthuset Kabuso, Hardanger og Voss museum
Arkitekt: a-works
Kunstner: James Turrell
Byggeteknisk råddgiver: NODE rådgivende ingeniører as
Entreprenør: Voss Bygg og Landskap as
Betongunderentreprenør: Tunge Ting as
Betongleverandør: OH Betong as

"Himmelen har vært der langt over oss helt siden evighetens begynnelse. I den lille bygda Øystese midt inne i Hardangerfjorden mellom høye snøkledte fjell og bugnende grønne epleranker er himmelen bragt ned på jorda som et levende maleri av en av verdens mest betydningsfulle kunstnere James Turrell. Kunstneren sier at det hele handler om å se. Det er vanskelig å beskrive. Det må oppleves. Man sitter komfortabelt tilbakelent på en benk i et lukket rom og ser opp på himmelen og skyene som driver forbi skarpt innrammet i dust skiftende farger. Pupillene er vid åpne og mottakelige. Den ene fargen går sakte over i den andre, og den samme evige himmelen skifter farge ettersom omgivelsene skifter og danser sammen med synssansen. Det hele er godt for øyet og beroligende for kroppen. Den gjennomfargede betongen utvendig er inspirert av Hardangerskiferens gråfarge. Dette er Skyspace. Prosjektet er svært presist, gjennomarbeidet, vakkert detaljert, og et prakteksempel på høykvalitets utførelse i betong. Det er tydelig at samarbeidet mellom de ulike aktørene har vært meget godt og at alle har lagt seg i selen for å oppnå et best mulig resultat. Derfor får Hardanger Skyspace hedrende omtale."

Om Betongtavlen
Betongtavlen er en utmerkelse som gis til bygg eller anlegg i Norge, hvor betong er anvendt på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende måte. Betongtavlen deles ut etter innstilling av en komite på fem medlemmer. To medlemmer er oppnevnt av Norske Arkitekters Landsforbund og tre fra Norsk Betongforening.

Betongtavlen ble første gang utdelt i 1961 og gikk da til Bakkenhaugen kirke i Oslo. Etter dette har i alt 60 bygg og anlegg rundt i hele landet mottatt den prestisjetunge prisen.

Jurymedlemmer i 2017 er:
* Vidar Knutsen, Element Arkitekter AS (NAL)
* Inger Anne Landsem, Per Knudsen Arkitektkontor AS (NAL)
* Jonny Hermansen, Skanska Norge AS (NB)

* Solveig Sandnes, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (NB)

* Jan Eldegard Hjelle, Byggutengrenser (NB, juryleder)