Holmen lakseslakteri

Foto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir SørensenFoto: Torgeir Sørensen
Elementpartner

Elementpartner

FinnsnesDykk

FinnsnesDykk

AcryliconNordNorge

AcryliconNordNorge

Elman

Elman

SMTlogo

SMTlogo

COWIlogo

COWIlogo

Sjømatkonsernet Holmøy Maritime AS valgte ikke å gå for de billige og enkle løsningene da de skulle bygge sitt nye lakseslakteri på Liland utenfor Sortland. Det Snøhetta-tegnede bygget inneholder mange spesielle løsninger, og har samlet kostet rundt én milliard kroner.

Fakta

Sted: Liland (Sortland)

Prosjekttype: Lakseslakteri

Areal: 16.315 kvadratmeter BTA

Byggherre: Holmøy Maritime

Totalentreprenør: Sortland Entreprenør

Kontraktssum: Cirka 500 millioner kroner ekskl. mva.

ARK/LARK/IARK: Snøhetta

Rådgivere: RIB, RIBfy, RIA, RIV vent: COWI l RIBr: Firesafe lRIE: Sweco l RIV rør: Hinnstein

Underentreprenører og leverandører: Betongarbeid: Kai og Anlegg l Elementer til kai: Elementpartner l Elektro: Elman l Ventilasjon: Hamstad l Rør og sanitær: VVS Installasjon l Kjøleanlegg: PTG l Grunn- og utomhusarbeid: Ottar Bergersen og Sønner l Industrigulv: Acrylicon Nord-Norge l Porter og laste-hus: Assa Abloy l Solavskjerming: Facta Service l Sjøvannsledninger: Finnsnes Dykk og anleggservice l Glassfasader: Glasscon l Gulvstøp: Gulvbetong l Lås og beslag: Hålogaland Lås og Sikkerhet l Systemvegger og systemhimlinger: Lettbyggteknikk l Stål og sandwich: Robertson Nordisk l Taktekker: Protan Entreprenør l Skilt og foliering: Trykkmann l Hulldekker: Nordland Betong Element l Ståltrapper: Eurostair, Sveis og Maskinteknikk Sortland l Flytavretting: RS gulv l Heis: Otis

Klikk her for å se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Dette er dermed den foreløpig største enkeltinvesteringen i Holmøy Maritimes historie. Bygget er satt opp noen få hundre meter fra administrasjonsbygget på Liland, som ble ferdigstilt for noen år siden. Det nye bygget er på over 16.000 kvadratmeter, og er satt opp i en totalentreprise av Sortland Entreprenør.

– Dette har vært et veldig bra og viktig prosjekt for oss. Det er det største prosjektet vi noensinne har gjennomført, både for oss i Sortland Entreprenør, men også i hele Kronsteingruppen, sier daglig leder Andreas Einejord i Sortland Entreprenør.

Tre bygg

Prosjektet har et totalt bruttoareal på 16.315 kvadratmeter BTA fordelt på tre bygg, et lakseslakteri med administrasjonsdel, et lagerbygg og en tankfarm. I tillegg kommer tilhørende utomhusområder.

Bygget ble overlevert til avtalt overleveringsdato 11. mars, men man startet med testproduksjon en uke før.

– Det har vært et veldig godt samarbeid. Vi har snakket tett sammen og avklart tingene fortløpende underveis, påpeker Einejord.

Dette understrekes også av konsernsjef Knut R. Holmøy i Holmøy Maritime, som påpeker at de valgte å ta hånd om utbyggingen og oppfølgingen med ressurser fra egne rekker.

– Jeg mener vi har gjort utbyggingen på riktig måte, selv om det har vært en omfattende jobb for de involverte partene. Ikke minst gjelder dette grensesnittet med byggingen av selve bygget og prosessanlegget. Men det ser veldig bra ut, og korte beslutningslinjer har vært avgjørende for prosjektet, mener Holmøy.

– Vi liker å lete etter utfordringene, ikke etter suksess. Det er en god egenskap tror vi, legger konsernsjefen til.

Stor kapasitet

Det nye lakseslakteriet har stor kapasitet, og skal kunne behandle 150 tonn fisk i løpet av en dag. Det betyr at det er et omfattende bygg, og ikke minst er det et stort og komplisert prosessanlegg som er realisert.

Sortland Entreprenørs totalentreprise omfatter alt av de bygningsmessige arbeidene, mens byggingen av prosessanlegget er gjort i en egen entreprise under byggherren, men dette har vært koordinert av Sortland Entreprenør. Resultatet er et høyteknologisk lakseslakteri som i stor grad styres av roboter og automatikk.

Kontrakten til Sortland Entreprenør er på rundt 500 millioner kroner, mens prosessanlegget også har en størrelse på rundt en halv milliard kroner.

Nå har man kjørt anlegget noen uker, og byggherren er godt fornøyd med både prosjektgjennomføringen og det ferdige produktet.

Det er Børge Holm, daglig leder og prosjektleder i Holmøy Produkter, som har styrt prosjektet på vegne av byggherren, og han er full av lovord rundt hvordan man har gjennomført arbeidet og deres samarbeidspartnere.

– Hele utbyggingen har gått bra, og vi er veldig godt fornøyde med samarbeidet med partene underveis, sier Holm. Han forteller at de gjorde en relativt stor jobb i forkant med sine samarbeidspartnere, ikke minst Snøhetta, slik at mye var tenkt på før man gikk ut i markedet.

– Det har vært en stor jobb, og vi er veldig stolt av det ferdige produktet. Det er blitt en flott arbeidsplass. Det er nå cirka 52 ansatte som har tilholdssted her, men vi skal nå ansatte 30 personer til, sier Holm.

De startet forprosjektet høsten 2019.

– Vi begynte med en idemyldring med ulike faggrupper før det gikk videre til regulering og søknadsprosesser. Jeg tegnet selve prosesslinjen mens Snøhetta lagde omrisset av bygget, som igjen ledet til det ferdige produktet vi ønsket å bygge. Vi skrev deretter kontrakt med Sortland Entreprenør 4. mars 2022, og vi kunne overta bygget til avtalt tid 11. mars, etter cirka to års byggetid, legger Holm til.

Prosjektet har vært et tett samarbeid mellom Holmøy Maritime, Snøhetta og Sortland Entreprenør.

– I praksis har dette fungert som en samspillsentreprise, men jobben er formelt gjort gjennom en totalentreprise, påpeker prosjektleder Lars Christian Langø i Sortland Entreprenør.

Han sier det ble gjort et solid arbeid før man gikk ut i markedet og kontraherte entreprenør.

– Holmøy kom med et ønske og en visjon, og ikke minst kom de med klare ønsker for prosessanlegget. Dette ble tatt videre av Snøhetta, slik at entreprenøren hadde en god gjennomarbeidet dokumentasjon på hva som skulle bygges. I fasen etter signering ble dette gjennomgått ytterligere, før vi satte i gang med byggingen, påpeker Langø.

Stor grunnflate

Kontrakten mellom partene ble signert 4. mars, og man startet med byggingen i april.

– Vi var ivrige etter å komme i gang. Dato for ferdigstilling var satt, og vi ønsket dermed å få en god start. Det ble full fart på byggeplassen fra juni måned, påpeker Einejord.

Grunnflaten er på hele 6.000 kvadratmeter, og byggene er på tre etasjer i deler av konstruksjonen og delvis på to etasjer.

Sortland Entreprenør kom til en planert tomt, men de måtte grave bort relativt store masser før de kunne sette i gang med selve byggingen. Bygget er fundamentert på løsmasser/fylling. Betongarbeidet ble utført i samarbeid med deres søsterbedrift Kai & Anlegg entreprenør AS. De gjorde cirka 50 prosent av betongarbeidet.

To år

Hele prosjektet ble gjennomført på ganske nøyaktig to år. Selve bygningskroppen er nokså vanlig satt opp med et råbygg i stål og hulldekker. Bygget er kledd med sandwichpanaler, og det er også brukt en god del paneler innvendig i bygget. Taket på bygget er tekket med folie.

Men byggherren ønsket et bygg som skulle stå frem med noe ekstra og passe inn i landskapet i området, og har dermed lagt ekstra ressurser i utbyggingen.

– Mange ville nok benyttet sandwichpaneler rundt hele bygget, men her valgte man å legge ekstra ressurser med påmonterte fasadeplater. Det betyr at bygget er kledd med alucobond fasadeplater i ulike fager. Disse skifter også farge i forhold til lyset fra omgivelsene, og gir bygget et spesielt preg. Dette er plater som nå faktisk er gått ut av produksjon, men vi klarte å skaffe oss nok før man stengte ned produksjonen, sier Langø.

– Dette er helt klart et påkostet bygg i forhold til hva de måtte bygge. Det er en flott fasade med forseggjorte detaljer og det er gjorte mange grep innvendig. Ikke minst er det også et teknisk avansert anlegg med mange ulike funksjoner. Det er blant annet strenge krav til temperatur og renhold ulike steder i bygget, sier Andreas Einejord.

For oppvarming og kjøling av bygget benyttes sjøvann, og det ligger dermed flere kilometer med sjøvannsledning i fjorden like utenfor bygget.

– Dette var nytt for oss, og ga oss mye nyttig læring, legger Langø til.

I løpet av byggeperioden ble partene også enige om en tilleggskontrakt om å bygge ut en kai i forkant av bygget. Denne er 53 meter lang og har en verdi på rundt 30 millioner kroner.

Innvendige detaljer

Innvending er det også gjort en rekke ulike grep for å gi bygget noen ekstra. Ikke minst handler det om store glassflater og naturlig lys gjennom bygningskroppen.

– Det er et påkostet bygg, med en rekke ulike detaljer som ikke er vanlig på bygg av denne typen. Dette gjelder både med selve bygningskonstruksjonen, men også innredningen som er valgt, påpeker Langø. Snøhetta har hatt ansvar for både landskapsarkitekttjenestene og de har vært interiørarkitekt.

– Det er valgt mange gode løsninger og spennende farger i innredningen, med lyse trevarianter i kombinasjon med sterke farger, hvor grønt og blått går igjen, sier Langø.

For de besøkende er også noe av det første du merker at man må ta av skoene ved inngangspartiene. Dette skal være et «skoløst» bygg.

Dette har vært et stort prosjekt for Sortland Entreprenør. På topp hadde de rundt 120 personer på byggeplassen, i tillegg til de som arbeidet med prosessanlegget.

– Vi har gjort en god del av arbeidene med egne ansatte i egenregi, legger Einejord til.

– Dette har vært et veldig spennende prosjekt for oss, og som vi har lært veldig mye av. 60 prosent av kontrakten omhandler tekniske anlegg, så det er mye nytt for oss. Dessuten har det vist hvor viktig tett dialog mellom partene er for denne typen prosjekter, legger Einejord til.


Flere prosjekter