Holen skole

DCIM\100MEDIA\DJI_0031.JPGProsjektleder Jarle Grønsdal (til venstre) og anleggsleder Thomas Kjerrgård i LAB Entreprenør.DCIM\100MEDIA\DJI_0027.JPG
Lablogo

Lablogo

Cubus

Cubus

HusArk

HusArk

Cadi

Cadi

Swecologo

Swecologo

Vestrheim

Vestrheim

BergenAir

BergenAir

ÅsaneBygg

ÅsaneBygg

Fløysand

Fløysand

Industrigulvspesialisten

Industrigulvspesialisten

BergenStorkjøkken

BergenStorkjøkken

Wikholm

Wikholm

SartorDrange

SartorDrange

TotalSprinkler

TotalSprinkler

NævdalStålbygg

NævdalStålbygg

Omtrent 500 elever og 70 ansatte skal snart ha sin første skoledag på nye Holen skole. Her har de både nyrehabiliterte og splitter nye lokaler å boltre seg på, samt et omtrent ti dekar stort, grønt og påkostet uteområde.

Fakta

Sted: Bergen

Prosjekttype: Nybygg/Rehab Skole

Bruttoareal: 9.300 kvadratmeter

Byggherre: Bergen kommune

Totalentreprenør: LAB Entreprenør

Kontraktsum eks. mva.: 292 millioner kroner

ARK: Hus Arkitekter / Arkitektgruppen Cubus

LARK: Arkitektgruppen Cubus

IARK: Cadi

Totalrådgiver: Sweco

Underentreprenører og leverandører: Utomhus: Anleggsgartnermester Wikholm l Storkjøkken: Bergen Storkjøkkensenter l Gulvbelegg/Overflater: Stigen & Kronheim l Rørlegger: Chr M Vestrheim l Oppmåling: Exact Geo Survey l Innredning: Faginnredning l Branntetting: Firesafe l Taktekker: Fløysand Tak l Lås og beslag: Heikki Bruvik l Gulvstøp: Industrigulvspesialisten l Stål: J H Nævdal Stålbygg l Glass og aluminium: John Holvik l Maler: Malermester Røed l Grunnarbeid: Sartor & Drange l Heis: Scan Heis l Sprinkler: Total Sprinkler l Idrettsfasiliteter: Unisport l Solskjerming: Vental l Ventilasjon: Bergen Air l Elektro: Bergen Elteknikk l Murer: Ny-Hus l Tømrer: Åsane Byggmesterforretning

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Over nyttår ringer skoleklokkene på nye Holen skole i Bergen. Da åpner en kombinert barne- og ungdomsskole med kapasitet til 650 elever på tomten til gamle Holen skole og Håstein skole i bydel Laksevåg.

1.300 kvadratmeter gamle lokaler har da fått en komplett rehabilitering og selskap av 8.000 kvadratmeter nye bygg med kvaliteter av absolutt første klasse.

AF gruppen-eide LAB Entreprenør er totalentreprenør på prosjektet. Prosjektleder Jarle Grønsdal og anleggsleder Thomas Kjerrgård forteller at det har vært utfordrende å levere det som skal være det nye skoleeksemplet på skolebygg i Bergen.

– Det har vært utfordrende, men veldig lærerikt, og vi har hatt et veldig godt samarbeid med kommunen i dette prosjektet. Det er et særdeles viktig prosjekt for Bergen kommune, for dette skal fungere som modell for hvordan nye skolebygg skal bygges, forteller Grønsdal.

Og det er åpenbart at kommunen vil sette listen høyt for skolene sine i fremtiden.

Holen skole har passivhusstandard, energiproduksjon med solceller på taket, er nesten et null-
energibygg, og sertifiseres som Breeam Nor Excellent-bygg.

Høyt nivå

Bergen kommunes prosjektledere på Holen skole, Jan Johannessen og Hanne Margrethe Thorsen, bekrefter til Byggeindustrien at kommunen har satt listen høyt i dette prosjektet, og at erfaringene og kvalitetene fra utbyggingen er noe kommunen vil ta med seg videre i nye skoleprosjekter.

– Breeam-sertifiseringen blir nok ikke standard, men vi vil bruke metodikken fra Breeam-prosjektet i alle skolebygg fremover. Noen vil også sertifiseres, men det er tanken bak som er viktig for oss, sier Johannessen.

Bakgrunnen for de høye miljøambisjonene er Bergen kommunes klima- og miljøplan. I samsvar med skolebruksplanen i Bergen har det også vært en målsetning at skoleanlegget kan benyttes som et nærmiljøanlegg og være en arena for lokalmiljøet også utenom skoletid. Kommunen har også vektlagt ønsker om å gjøre trafikksituasjonen rundt skolen sikrere.

– Vi har ønsket høy kvalitet på utearealene, og her synes vi entreprenøren har vært kreativ i hvordan de har løst en vanskelig oppgave, sier Hanne Margrethe Thorsen.

– Det er en krevende tomt, og utviklingen av uteområdene var en vesentlig del av konkurransen. Vi er veldig fornøyde med resultatet, og mener vi har fått funksjonelle løsninger og maksimal bruk av en liten tomt. Vi har nådd mange av målene som var satt, supplerer Jan Johannessen.

Byggherres prosjektledere forteller at de også har blitt imponert av totalentreprenørens evne og vilje til å levere på kommunens krav om fossilfri byggeplass, at de har greid å nå de strenge kravene som stilles for Excellent-karakter i Breeam, samt hvordan de har rehabilitert den eksisterende bygningsmassen som skulle bevares.

– Deler av denne skolen ble bombet under krigen, og det er historie her. Vi synes resultatet av rehabiliteringen er svært vellykket, og vi er positivt overrasket over hvor funksjonelt bygget har blitt, sier Johannessen.

Trang tomt

LAB Entreprenør signerte for prosjektet i slutten av 2018, og hadde fysisk oppstart i august 2019 etter en grundig forprosjektperiode. Kommunen hadde fått revet mye skolebebyggelse fra 1950-tallet, og entreprenøren kom til en ferdig rivetomt. Det har dog ikke vært en enkel tomt å bygge 9.300 kvadratmeter skole på.

– Det er en bratt tomt med åtte etasjer terrassert oppover skråningen. Mye av tomten måtte skytes ut, og nybygget er fundamentert på sprengstein, forteller anleggsleder Thomas Kjerrgård.

– Det er også en trang byggeplass med mye bebyggelse tett på tomten, så det har vært krevende å få til logistikken. Vi har vært avhengige av god kommunikasjon for å lykkes, supplerer prosjektleder Jarle Grønsdal.

Et suksesskriterium i prosjektet har vært å sikre tilgangen til den trange og inneklemte plassen. Med tre til fire angrepspunkter på forskjellige sider av byggeplassen har entreprenøren sørget for å alltid ha inn- og utganger åpne.

Egen produksjon

Råbygget er i all hovedsak konstruert av plasstøpt betong med innslag av prefabrikkert betong og stål, og med plasstøpte dekker i etasjeskillene. Betongen får også skinne i mange overflater med eksponerte betongflater i skolebygget, og ikke minst i en buktende betongrampe utendørs.

– Det ville vært vanskelig å bygge med prefabrikkerte elementer på denne tomten. Plasstøpt betong gir oss bedre akustiske og branntekniske egenskaper, og logistikken blir enklere på en trang og bratt tomt, forteller anleggsleder Kjerrgård.

– LAB er totalentreprenør, og vi har utført betongen i prosjektet med egne ansatte. Derfor er det spesielt kjekt å vise den frem på denne måten, legger han til.

Grønn skole

Fasadene er kledd med fibersementplater og royalimpregnert tre med branndeteksjon. De runde og buktende fasadene gir skolebygget et moderne og behagelig uttrykk samtidig som konstruksjonen er robust i møte med den til tide tøffe bruken som et skolebygg opplever.

Takene over flere av de lavere bygningene i skolen har beplantning, både for å fordrøye regnvann og med tanke på utsikten fra nivåene over.

Taket over den største bygnignskroppen er utstyrt med solcellepaneler. Prosjektet er sertifisert i Breeam-Nor med karakteren Excellent. Prosjektet har blitt gjennomført uten bruk av fossilt drivstoff, og sorteringsgraden har vært på over 95 prosent.

– For å oppnå Breeam Excellent må du være bevisst fra dag én, og ha miljøtankegangen i bunn i alle innkjøp, sier Kjerrgård.

– Vi er stolte over prosjektet som vi har gjennomført her. Elever og lærere på Holen skole får en flott og moderne skole, og byggherre er godt fornøyd med kvaliteten, sier prosjektleder Jarle Grønsdal.

Nær nullutslipp

Sweco har vært en viktig del av prosjekteringsgruppen som LAB har ansvaret for på Holen skole. Senioringeniør for VVS, Dan Vegard Vårdal i Sweco, sier til Byggeindustrien at de er stolte av å ha vært med på å levere et av Norges mest energieffektive skolebygg.

– Her har kommunen strukket seg langt for at vi skal få til gode løsninger. Skolen er et nær-null-
energibygg, noe som betyr at det nesten ikke skal kjøpes noe energi for å drive den. Vi har energibrønner og varmepumper som skal dekke oppvarmingsbehovet, og vi har et stort solcelleanlegg som skal dekke mye av energibehovet i Holen skole, forteller Vårdal.

Totalt 900 kvadratmeter av takflatene er dekket med solcellepaneler. Ferdig levert vil dette anlegget produsere omtrent 100.000 kilowattimer i året. Solcelleanlegget, sammen med energibrønner, varmepumper, behovsstyrt ventilasjon og belysning med LED-armaturer og tilstedeværelsesstyring, bidrar sammen til et energieffektivt bygg.

– I bunnen ligger det at dette er et passivhus, og så har vi smarte tekniske løsninger som får ned energiforbruket. Sensorer i hvert rom måler innemiljøet, og så styres belysning, ventilasjon og temperatur etter behov gjennom SD-anlegget. Vi bruker adiabatisk kjøling, noe som vil si at vi sprayer avtrekksluften med kaldt vann, noe som får ned temperaturen uten å tilføre energi. En løsning som var spennende fra et VVS-faglig perspektiv, er at vi bruker to forskjellige varmepumper, basert på propan og på CO2, i stedet for ammoniakk. Ammoniakkpumpen har litt bedre energieffektivitet, men den valgte løsningen har lavere driftskostnader. Alt dette har vært krevende å få til, men vi har lagt oss i selen, og vi er godt fornøyde, sier Vårdal.


Flere prosjekter