Foto: Jonas Dahlberg Studio / NTB scanpix

Hole kommune stopper Statens byggesøknad

Hole kommune har midlertidig stoppet behandlingen av Statens byggesøknad om 22. juli-minnesmerket «Memory Wound». En pågående rettstvist med naboene er en av årsakene.

– Vi mener søknaden ikke har vært komplett og i henhold til reguleringsplanen. Tvisten med naboene var også en av årsakene. Det var et spørsmål om vi faktisk kan behandle byggesøknaden når det er en pågående tvist, sier kommunalsjef for areal og byggesaker i Hole kommune, Heming Herdlevær, til NTB.

– Vi er glade for at Hole kommune tar ansvaret og stopper søknaden, og sørger for at det ikke blir gjort uopprettelig skade, sier Anne-Gry Ruud, styremedlem i Utstranda velforening, til NTB.

Naboene informerer i en pressemelding om kommunens avgjørelse.

I et brev til Staten informerte Hole kommune 27. september at de med hjemmel i forvaltningsloven har stoppet behandlingen av søknaden.

Ruud sier at velforeningen har vært kjent med standpunktet til kommunen den siste uka, og de har jobbet med å få klarhet i hva utsettelsen betyr.

– Vi har fått en trygghet på at de ikke gjør noe ytterligere, og vi er glad for å få den roen, sier Ruud.

Naboene på Utstranda trekker staten for retten 25. april for å få stanset planene om oppføring av minnestedet etter 22. juli på Sørbråten.

Minnestedet på Sørbråten skulle etter planen stå ferdig i sommer, men Utøya-naboenes protester har ført til at prosessen er blitt kraftig forsinket.