Høgevarde Fjellpark – Vardefjell 1

Foto: Foto Henning BrekkeFoto: Foto Henning BrekkeFoto: Foto Henning BrekkeFoto: Foto Henning BrekkeFoto: Foto Henning BrekkeFoto: Foto Henning BrekkeFoto: Foto Henning BrekkeFoto: Foto Henning BrekkeFoto: Foto Henning BrekkeFoto: Ill.: Vill arkitektur
Splitkonlogo

Splitkonlogo

Krøderen

Krøderen

Høgevarde-området i Flå kommune i Hallingdal har vært gjennom en omfattende hytteutbygging de siste 15 årene. Flere hundre hytter har etablert stedet som en ny fjelldestinasjon, og nå er arbeidet i full gang med å utvide satsingen med en landsbyutbygging, og første prosjekt ut er et leilighetsbygg bestående av tolv enheter.

Fakta

Sted: Høgevarde, Flå

Prosjekttype: Fritidsleiligheter

Byggherre: Høgevarde AS

Størrelse: 768 kvadratmeter

Arkitekt: Vill Arkitektur

Landskapsarkitekt: TAG arkitektur

Hovedentreprenør: Høyt & Lavt

Prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse: Fokus Rådgivning

Rådgivere: RIB/RIBFY: Node l RIAKU: Brekke & Strand l RIBBR: Konsepta lUavhengig kontroll: NCO

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Høgevarde Hytteservice l Rørlegger: Nesbyen Rørservice l Elektro: Krøderen Elektro l Ventilasjon: Bratvold Boligventilasjon l Mur/puss: Br. Høgmo l Massiv- og limtre: Splitkon l Innredning: Studio Sigdal Kongsberg l Trapper/rekkverk: Borger Hamar Sveiseverksted l Vinduer og dører: Natre l Parkett/gulv: Farveringen

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Grunneierne bak Høgevarde-satsingen liker å kalle stedet først i Hallingdal, og de har lyktesmed utbyggingen i fjellområdet på rundt tusen meter over havet. Frem til nå har utbyggingen i stor grad omhandlet salg av hyttetomter, men eierne ønsker å ta satsingen et steg videre, og utvikle området til en ny type destinasjon, både på vinter- og sommertid. Det hentet dermed inn Harald Haaland som leder destinasjonsutvikling for denne satsingen. Han har blant annet lang erfaring fra utbyggingen av Myrkdalen-satsingen på Voss, som er blitt bergensernes store boltreplass på Vestlandet.

Haaland kom inn i 2019 og så behovet for utvikling av mer tett bebyggelse i området som en del av utviklingen videre for de neste tiårene.

– Prosjektet Høgevarde har endret seg over tid, og nå var tiden inne for å ta satsingen et steg videre. Vi startet et større strategisk arbeid for hvordan vi ønsket å utvikle området videre. Her står bærekraft helt sentralt, og vil være en avgjørende konkurransefaktor i tiden som kommer, og vi jobber under mottoet «Fremtidens bærekraftige fjelldestinasjon». Dette stiller dermed også store krav rundt hvordan vi skal utvikle oss videre, og hvordan vi skal gjennomføre nye utbygginger, sier Haaland. I dette arbeidet legger de avgjørende vekt på å bruke bærekraftige bygningsmaterialer, å redusere transporten mest mulig og å prioritere lokalt næringsliv.

2,0

– Høgevarde 2,0 skal være noe nytt, og vi har blant annet fått med oss arkitektfirmaet Vill Arkitektur i planleggingen for vår videre satsing, og de har gitt oss mye nyttig input, legger Haaland til.

Som en del av denne satsingen legger de opp til to for-tettingsområder. Det øvre «sentrumsområdet» skal bygges rundt det eksisterende alpinanlegget og kafedriften i nærhet til eksisterende hyttefelt, og som først og fremst er innrettet mot hyttebeboerne. Det andre fortettingsområdet kommer litt lenger ned i fjellet, ved Heimseter, og her skal det også bygges opp et nytt område med varme senger, skianlegg og ulike servicebygg. Dette området skal først og fremst rettes inn mot tilreisende.

Nå er de første stegene mot en fortetting i gang, og dette skjer først i det øvre området, ved eksiterende skianlegg og hytteområde.

– Vi har fått på plass en detaljreguleringsplan for Høgevarde Fjellpark, som legger opp til en fortetting rundt lavvoen med ulike sentrumsfunksjoner og leilighetsbygg. Det er totalt tilrettelagt for 150 leiligheter og ulike servicefunksjoner til fjellfolket her, sier Haaland. Det første leilighetsbygget sto innflyttingsklart til vinterferien i år, og består av tolv leiligheter, som alle er solgt.

– Dette leilighetsbygget er det første av åtte leilighetsbygg som vi suksessivt vil bygge ut i tiden som kommer. De to neste byggetrinnene er ferdigprosjektert, men det er ikke søkt om byggetillatelse for byggene ennå, legger Haaland til.

38 til 103 kvadratmeter

De tolv leilighetene i trinn 1, som er i tre etasjer, ble raskt solgt ut, og varierer i størrelse fra 38 til 103 kvartameter, hvor de største enhetene har fire soverom. Prisene var i sjiktet fra cirka 1,8 til 5,6 millioner kroner.

Det er Høgevarde AS selv som er utbygger, og datterselskapet Høgevarde Hytteservice AS stod for grunnarbeidene, mens entreprenør Høyt & Lavt sto for hovedentreprisen av utbyggingen. Arkitekt for utbyggingen er Vill Arkitektur, som også har utformet hele områdeplanen.

Bygget ligger like i nærheten til alpinanlegget, og det er lagt opp til ski in og ski out, med kort avstand til langrennsløyper og et sykkelstinett som er under utbygging.

– Vi skal være en helårsdestinasjon, og vi har for tiden en stor sykkelsatsing gående, legger Haaland til.

Bygget har bærende vegger og dekker i massivtre, levert av Splitkon. Innvendig er det en kombinasjon av massivtre og glattpanel og tak i behandlet massivtre.

Leilighetene har kombinert stue og kjøkken, og inneholder for øvrig bad og ett eller flere soverom. I tillegg kommer sportsbod i første etasje, samt en bod i inngangspartiet til de mellomstore og største leilighetene. De øverste leilighetene har også en hemsløsning eller et ekstra soverom i overetasjen.

Gårdsbygg

– Det var ønske om at leilighetenes form skulle hente inspirasjon fra de mange gamle gårdsbygningene i regionen, og jeg synes de har fått en god utforming. I tillegg har miljøfokuset vært sterkt, med en satsing på miljøvennlige materialer og kortreiste byggevarer og involverte firmaer. I utgangspunktet ønsket vi også en stor grad av gjenbruk i bygget, men dette viste seg vanskelig å få til i praksis med tanke på tilgjengelige ressurser. Dette vil vi dermed i større grad hente frem igjen til de videre utbyggingene, legger Haaland til.

Alle boligene blir levert med vannbåren gulvvarme, med oppvarming fra felles energibrønn og varmepumpe. Det er også balansert ventilasjon med varmegjenvinning samt at leilighetene leveres med peisovn.

Det er avsatt en parkering på baksiden av bygget til hver enhet, og det er tilrettelagt for elbil-ladere. Tilkomsten til leilighetene skjer via trapper og gangbruer, inspirert av låvebruene fra gårder i området.

– Vi har i tillegg gjort leilighetene klare for en større smarthus-satsing, for å møte morgendagens behov. Det meste kan dermed styres via en app på smarttelefonen, blant annet med tanke på utleie, legger Haaland til.


Flere prosjekter