Hofstadvegen 42

Frode Stensås fra Profil-Fasede og Jostein Flå fra Gauldal Bygg har vært sentrale i realiseringen av planene om et eget bygg.Trond Are Berge har stilt ut flere av sine bilder i bygget.Foto: Foto: Jostein FlåMorten Krovoll fra Økolaft har etablert seg med hus og familie på Melhus, da var det naturlig å ha en avdeling i Hofstadvegen med moderne produksjonslokaler hvor de maskinlafter hus og hytter.Bygget har   egen kunstutstilling på veggene i alle etasjer. Bildene er tatt av den lokale fotografen Trond Are Berge.Kristian Pettersen og Ove Kvande Næss fra Teknovask trives godt, og mener det gir økt trivsel og større nettverk med å være i et fellesskap. Foto: Foto: Trond Are Berge
Norgeshus

Norgeshus

TFS

TFS

MLflis

MLflis

ProfilFasade

ProfilFasade

Haugenelektro

Haugenelektro

Nordanlogo

Nordanlogo

GauldalBygg

GauldalBygg

På Hofstadvegen 42 i Melhus i Trøndelag er det satt opp et nytt forretnings- og lagerbygg som er blitt til i et samarbeid mellom håndverksbedriftene som nå er på plass i bygget, med de fleste også som medeiere.

Fakta

Sted: Melhus

Prosjekttype: Næringsbygg kontor, produksjonslokale og lager

Bruttoareal: Lager og produksjon 1.300 kvadratmeter, kontor 750 kvadratmeter

Byggherre: Hofstadvegen 42 AS

Entreprenør: Delte entrepriser

Prosjektkostnad: 30 millioner kroner

Arkitekt, RIB, RIBr: Norgeshus

Hovedentreprenør: Norgeshus Gauldal Bygg

Underentreprenører og leverandører: Leveranse og montasje fasader og tak: Profil-Fasade l Grunn og utomhusarbeid: Gaula Graveservice l Rørlegger: Melhus VVS l Elektro: Haugen Elektro l Ventilasjon: Økovent l Etasjeskillere og heissjakt: Con-Form l Maler: Malermester Arild Løvseth l Flis: ML Flis l Heis: OTIS l Stålkonstruksjoner: Skanska Stålfabrikken l Porter: Hørmann l Taktekking: TFS Entreprenør

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien.

Prosjektet ble realisert ved at flere av leietakerne er medeiere i selskapet, alle disse er lokale selskaper med hvert sitt satsingsområde innen byggebransjen.

– Og nå er det totalt elleve forskjellige aktører på plass i bygget, men vi har fortsatt plass til noen flere, sier Jostein Flå. Han er daglig leder for Gauldal Bygg AS, og ildsjelen bak prosjektet.

God miks

Vi møtte Flå sammen med Frode Stensås, som står bak et av de andre firmaene i bygget, Profil-Fasede AS. De forteller at det nå er til sammen sju eiere i prosjektet. Men de som er på plass og har fått navnet på tavlen ved inngangsdøra, er Gauldal Bygg, Gaula Graveservice, Gauldal Utbygging, Profil-Fasade, Teknovask, Haugen Elektro, Melhus MSP, Melhus VVS, Økolaft og Økovent.

– Det startet med at vi var på leting etter nye lokaler, men i stedet for å leie ville vi heller eie det selv. Vi så på flere alternative tomter, men endte til sist opp her i Hofstadvegen, og det er vi fornøyd med, sier han. Han legger til at de opprinnelig arbeidet med et annet alternativ, men da det viste seg at dette ville ta lang tid å gjøre byggeklart var det ikke tvil når dette alternativet dukket opp.

– Vi kom i gang to år tidligere på denne måten. I motsatt fall ville et nybygg fortsatt ikke stått ferdig, sier han. Arbeidet kom i gang like før jul i 2020, og 1. september i fjor sto alt ferdig.

Ville bli med

– Vi hadde god kontakt med en rekke andre aktører i bransjen, og da vi kontaktet dem med spørsmål om å bli med, også på eiersiden, var de ikke vanskelige å få med. Dermed hadde vi med både graveentreprenør, rørlegger, elektriker blant annet, i tillegg til det vi har bidratt med selv, sier han, og peker på at det var greit å kunne fordele risikoen på flere.

Gauldal Bygg er forhandler for Norgeshus, og derfor var det nærliggende å hente bistand derfra i prosjekteringsarbeidet.

– Vi hadde ideer om hvordan det skulle bli, men fikk hjelp fra Norgeshus blant annet gjennom å bruke arkitekt derfra samt til byggeteknisk prosjektering. Videre har de enkelte deltakerne selv gjort prosjekteringen på sine områder. Ved at vi kunne gjøre mye selv ble det på mange måter både mer praktisk og rimeligere. Men like viktig er kanskje den erfaringen vi har med oss, noe som helt sikkert kan komme til nytte senere. Vi har mange samarbeidspartnere å dra med oss her, ingen ting er bedre enn å dra veksler på de vi kjenner godt fra før. Da får vi også det beste resultatet i etterkant, sier han.

Flå viser også til at for egen del har han først og fremst erfaring med å bygge boliger i alle fasonger, og det er noe helt annet å bygge et næringsbygg.

– Men noe erfaring på det området har vi også. Blant annet har vi nylig bygget en ny fjerde etasje for Norgeshus i Melhus sentrum.

Kombinert bygg

Selve nybygget består av to deler, et lager- og produksjonsbygg på cirka 1.300 kvadratmeter og kontorbygget på cirka 750 kvadratmeter med kontorer og sosiale rom. Bygget har moderne fasiliteter med kjøkken og møterom i hver etasje og det er lett adkomst med heis. Videre er det lagt vekt på godt inneklima og lavt energibehov. Her er det til og med berøringsfrie døråpnere til hoveddørene – et covid-19 tiltak de valgte å ta med.

Hallen er oppdelt i forskjellige seksjoner, alt etter behovet hos den enkelte leietager. Økolaft har produksjon av maskinlafta hytter her, og er største leietager av hallareal. Profil-fasade har blikkenslagerverksted og lager, og Tekovask har lager og produksjon av vaskeanlegg for biler, busser og så videre. Ellers har de fleste aktørene hver sin avdeling med lager, både inne og ute.

Til sammen har cirka 70 personer sin arbeidsplass i bygget, og totalt blir det omsatt for cirka 160 millioner kroner eksklusive merverdiavgift på huset.

Jostein Flå er også fornøyd med at i tillegg til de bedriftene som har hatt sin tilknytning til Melhus har man også fått inn bedrifter som flytter fra andre kommuner. Teknovask og Profil-fasade flytter begge sine virksomheter fra Trondheim. Økovent har valgt å etablere seg med avdelingskontor på Melhus. Fra før er de etablert med avdelinger både i Trondheim, Stjørdal og Brønnøysund. Økolaft kommer fra Oppdal og oppretter også en egen avdeling på Hofstad.

– Fokuset nå er å få fylt opp ledige kontorarealer. Det bør ikke være alt for vanskelig nå når E6 snart står ferdig og gir enda bedre adkomstmuligheter, sier han.

Praktisk

Rent byggeteknisk er hallen oppført i stål og sandwichelementer, mens kontordelen har stål og betong i etasjeskillene med yttervegger i tre. Disse er for øvrig produsert hos Gauldal Byggs egen elementfabrikk som ligger på Singsås. Det som også er verd å legge merke til er utformingen av fasaden på kontorbygget.

– Vi har lagt sjela vår i utformingen av bygget. Det behøver jo ikke å være en grå kasse. Det er mye triveligere å komme på jobb når du har et flott bygg å komme til, sier Flå.

Det er blitt en fasade som er annerledes både ved at den er brutt opp, og at det er valgt en fargekombinasjon i rødt og svart. Rødfargen er den samme som Norgeshus bruker i sin markedsføring, og ifølge Flå var det ikke unaturlig å ta med denne. Et utspring er malt i svart, og de to fargene går godt sammen samtidig som de gir fin kontrast.

– Vi er jo byggeaktører alle som er her, og når vi skulle inn i eget hus var det greit å få til noe som utmerker seg og er representativt. Vi får mange positive reaksjoner, og det er i alle fall ikke vanskelig å forklare hva man skal se etter når man skal besøke oss, sier han.

Kunst på veggene

Bygget har også fått egen kunstutstilling på veggene i alle etasjer.

– Flere av oss har tilknytning fra Hovin, og der har vi en lokal og verdenskjent fotograf, nemlig Trond Are Berge. Han ble engasjert for å lage et par store veggfoto i trappa her. Så foreslo vi at han kunne henge opp noen av sine bilder for salg, og han slo til på det. Derfor har vi flotte bilder i alle etasjer. Dette er jo vinn – vinn for alle. Vi får pyntet veggene og Trond Are trenger ikke drasse på bildene sine til Tokyo eller Paris når han får ha salgsutstilling her, sier Flå.


Flere prosjekter