Höegh Eiendom skal bygge nytt rekreasjonsområde på Rabben i Moss. Foto: Höegh Eiendom
Höegh Eiendom skal bygge nytt rekreasjonsområde på Rabben i Moss. Foto: Höegh Eiendom

Höegh Eiendom bygger folkepark på gammel industritomt

Lekeplass, sandstrand, badebrygge, småbåthavn og mye mer. Höegh Eiendom skal forvandle det gamle industriområdet på Rabben i Moss til et rekreasjonsområde.

– Vi tar nå i bruk det som er igjen av den gamle industrien og bygger dette om til en odde. Dette blir Moss’ første havnepromenade og en bynære folkepark til glede for hele byens befolkning, sier Jan Erik Kristiansen, Höegh Eiendoms direktør for forretningsområde Moss.

Spleiseprosjekt

Rabben ligger på Verket, der Mosseelva møter sjøen. Foto: Höegh Eiendom

Rabben ligger på Verket, der Mosseelva møter sjøen. Foto: Höegh Eiendom

Rabben ligger på Verket, der Mosseelva møter sjøen, og har i 300 år vært forbeholdt industrivirksomhet. Nå skal området omgjøres til en folkepark med blant annet strand, lekeplass, badebrygge, småbåthavn, sandvolleyballbane, toaletter, skifteskur og utedusjer.

Folkeparken skal stå klar til bruk sommeren 2023, og er et spleiseprosjekt mellom Höegh Eiendom og Moss kommune. Totalkostnadene beløper seg til over 70 millioner kroner, og det er Höegh Eiendom som tar størsteparten av regningen.

– Det er ikke mange steder på Østlandet hvor man kan få denne sydenstemningen med uterestauranter, lekeplass for barna og bystrand. Noen av strandhotellene forsøker dette i mindre skala, men på Rabben får vi nesten ti mål med friområde – og det midt i byen, sier Kristiansen.

Ønsker friområder

Prosjektleder Guro Varvin Hjelseng og Direktør forretningsområde Moss Jan Erik Kristiansen
Prosjektleder Guro Varvin Hjelseng og Direktør forretningsområde Moss Jan Erik Kristiansen

Rabben er en del av byutviklingsprosjektet Verket. Området blir en forlengelse av Verket Brygge, med 51 leiligheter og et stort nytt hotell som står ferdig første halvdel av 2023.

Hotellet huser i tillegg til sine 175 rom konferansefasiliteter, spa-avdeling og restauranter med uteservering.

­– Målet er å skape en moderne bydel i forlengelsen av dagens sentrum, forteller prosjektleder Guro Varvin Hjelseng i Höegh Eiendom.

– Vi ser en økende trend i at folk flytter ut av byen og aksepterer å flytte stadig lengre. Årsaken er som regel av de ønsker nærhet til friområder – enten sjø eller park. På Verket får man begge deler, forteller Hjelseng.