HMSK-leder region Trøndelag

BLI ENDEL AV ET SOLID OG SAMFUNNSENGASJERT KONSERN

Franzefoss Pukk AS er et heleid datterselskap av familiekonsernet Franzefoss AS, som kan se tilbake på snart 100 år med suksessrik drift. Vi er en av landets fremste bergverksbedrifter og forvalter av geologiske ressurser. Vi leverer pukk, grus, sand og jord til blant annet bygg- og anleggsbransjen, offentlig sektor, industri og landbruk. Vi har som mål å utnytte forekomstene på en miljømessig og god måte, og bidra aktivt og på forretningsmessig basis til størst mulig etterbruk, gjenvinning, og forsvarlig deponering

Les gjerne mer om oss på: www.franzefoss.no, og følg oss på LinkedIn og Facebook.

Firma Franzefoss Pukk
FylkeTrøndelag
StedTrondheim
Søknadsfrist17.06.2019

Vi søker nå ny HMSK-leder region Trøndelag som må trives med å sikre hensiktsmessig nivå på regionens HMSK arbeid. Vedkommende skal aktivt bidra til at våre omgivelser opplever oss som, og kjenner oss igjen gjennom vår visjon: Samfunnets beste valg!

Region Trøndelag består av anleggene Lia, Vassfjell og Fossberga og vi er 36 ansatte i regionen. HMSK-leder vil arbeide nært med anleggs ledelsen og inngår i regionens ledergruppe. Stillingen rapporterer til regionleder Trøndelag og er en nøkkelrolle i regionen og selskapet.

Som HMSK-leder skal du være en god pådriver og sikre at anleggssjefer, avdelingsledere og nøkkelpersonell følger HMS-regler og krav i ledelsessystemet og at lederne sikrer dette hos egne ansatte, samt sørge for nødvendig kompetanse og innsikt i de krav som internkontrollforskriften, ISO 9001 og ISO 14001 og selskapets ledelsessystem setter. Som HMSK-leder skal du utvikle HMSK arbeidet i regionen og sikre at arbeidet utføres sikkert og etter krav.

Du får følgende ansvar og oppgaver:

 • Aktivt bistå anleggssjefer og nøkkelpersonell i sitt arbeid med utarbeidelse og oppfølging av handlingsplaner, risikovurderinger, SJA, VMU møter og allmøter
 • Gjennomføre regelmessige (månedlige) møter med anleggssjef og tilhørende verneombud der HMS-status og HMSK-arbeidet gjennomgås og forbedringer vedtas
 • Sikre at opplæring og kompetanse i hht eksterne og interne krav blir gjennomført, dokumentert og registrert
 • Delta og følge opp at vernerunder blir gjort etter ønsket kvalitet og mål
 • Påse at hendelser registreres i TQM, følge opp årsaksanalyse og lukkefrister
 • Påse gjennom proaktiv oppfølging at anleggene jobber i henhold til Internkontrollforskriften og interne HMS-regler og krav
 • I samråd med ledelsen på anlegget og/eller i regionen beslutte og / eller sørge for iverksettelse av nødvendige tiltak for å nå fastsatte mål
 • Utarbeide relevante rapporter og statistikker internt, eksternt og til myndigheter
 • Utvise tydelig adferd i hht selskapets visjon, etiske retningslinjer og ledelsessystem

Kvalifikasjoner:

Den rette kandidaten har høyere utdannelse, gjerne innen HMSK- faget. Relevant arbeidserfaring fra prosessindustri, produksjonsbedrift og/eller bygg-anleggsvirksomhet er en fordel. Du må ha erfaring fra operativ HMS arbeid og i tillegg gjerne ytre miljø erfaring og kunnskap. Ha god forståelse for hendelsesbehandling og erfaring med ledelsessystemet TQM eller tilsvarende systemer er en fordel.

Vår nye kollega har en positiv holdning, tar initiativ, har gjennomføringsevne og jobber systematisk med regionens HMSK arbeid. Du er en relasjonsbygger med god kommunikasjon- og formidlingskompetanse med sterk påvirkningskraft til kontinuerlig forbedring og du er kvalitetsbevisst og jobber strukturert. Du har pågangsmot, er selvstendig, omgjengelig og jobber målrettet for økt kvalitet i HMSK-arbeidet i regionen og for å oppnå klare avtaler og forpliktelser hos våre ledere og ansatte.

Vi tilbyr:

 • En trygg arbeidsplass i et solid og godt konsern med lange tradisjoner
 • En hverdag hvor du bidrar innenfor svært samfunnsviktige områder
 • Uformelt, kollegialt og sosialt miljø med godt samhold
 • Utfordrende stilling med handlefrihet
 • Utviklingsmuligheter basert på personlige egenskaper og prestasjoner
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Kjenner du deg igjen i det ovennevnte, og blir du motivert?

Søk på stillingen her - fyll ut feltene, skriv en kortfattet søknadstekst og legg ved CV.

Søknadsfristen er snarest og innen 17.6.2019

Spørsmål om stillingen kan rettes til regionleder Trøndelag Vegard Olsen, tlf: 98856373.

Vi ser frem til å høre fra deg.

Vis flere stillinger: