HMS-/Kvalitetssjef


BetonmastHæhre er et av Norges største og mest komplette entreprenørkonsern innenfor bygg, anlegg og eiendom. Konsernet er et resultat av fusjonen mellom Betonmast, Hæhre Entreprenør og Isachsen Gruppen i 2017.

Firma Hæhre Entreprenør
FylkeAkershus
Søknadsfrist16.01.2019

Hæhre Entreprenør AS er en del av BetonmastHæhre konsernet som er et av Norges største og mest komplette entreprenørkonsern innenfor bygg, anlegg og eiendom.

Vi håndterer hele spekteret av kontraktsformer fra totalentrepriser, samspillkontrakter og konkurransepreget dialog til tradisjonelle hovedentrepriser. Ingen oppgave er for spesiell- ingen oppgave er for utfordrende! Vi er i sterk vekst med økt oppdragsmengde og med flere nye og utfordrende prosjekter for blant annet Nye Veier og Statens Vegvesen rundt om i hele landet.

Vi er i sterk vekst med økt oppdragsmengde og med flere nye og utfordrende prosjekter rundt om i landet. For videre å befeste vår posisjon i markedet som en av landets ledende og foretrukne entreprenører vil vi nå styrke vår organisasjon ytterligere.

Vi bygger fremtiden – vil du være med?

HMS/Kvalitetssjef

Til vår anleggsvirksomhet søker vi etter en ny HMS/Kvalitetssjef. Vi tilbyr en ansvarsfull stilling - der du vil jobbe tett opp mot vårt operative arbeid, anleggsledelsen og ansatte for øvrig i konsernet med å lede og utvikle vårt HMS og Kvalitetsarbeid.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Ansvar for opplæring, oppfølging, implementering og dokumentasjon av bedriftens rutiner, systemer og myndighetskrav for SHA, KS, YM og sikkerhet - samt påse at arbeidet vårt utføres i samsvar med gjeldene kontrakter og ISO krav
 • Være den ledende pådriveren for en levende sikkerhetskultur i selskapet
 • Gjennomføre interne og eksterne revisjoner
 • Bidra med dokumentasjon til tilbudsarbeid
 • Ansvar for at bedriften er oppdatert på endringer og krav som stilles fra myndigheter og byggherre iht. rutiner, sertifikater og nødvendig dokumentasjon
 • Videreutvikling av prosedyrer og styringssystemer innen HMS og Kvalitet
 • Gjennomføring av overordnede risikovurderinger

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

 • Ingeniør eller sivilingeniør innen bygg/anlegg/ HMSK/YM
 • Relevant erfaring eller interesse for anleggsvirksomhet
 • Erfaring med standardene ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001
 • Sertifikat kl. B
 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe strukturert og selvstendig
 • Lærevillig og fleksibel

Vi tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Et uformelt og godt arbeidsmiljø
 • Inkluderende beslutningsprosesser og korte beslutningslinjer
 • Konkurransedyktig betingelser som inkluderer å ta del i vårt aksjeprogram

Arbeidsted vil være på vårt kontor på Billingstad.

Vi legger stor vekt på å skape et trygt og inspirerende arbeidsmiljø, hvor våre ansatte gis muligheter til personlig utvikling og en intern karriere. Vi dyrker et fellesskap hvor stolthet er et nøkkelord. Stolthet over å være en del av Hæhre-kraften, og stolthet av å bidra til verdiskapning både for bedriften og samfunnet.

Vil du vite mer om stillingen, kontakt Bjarne Brendstuen tlf. 952 82 937 evt pr epost: bjarne.brendstuen@betonmast.no eller HR Sjef Martin Melander tlf. 941 92 575 evt pr epost: martin.melander@akh.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: