HMS/K-Leder til Veidekke Bane

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 43 milliarder, og halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Stillingen inngår i Veidekke Infrastruktur, som driver landsdekkende anleggsvirksomhet med prosjekter innenfor vei, bane, kraftanlegg, industrianlegg og flyplasser for private og offentlige kunder. Selskapet er Norges største asfaltentreprenør og nest største produsent av pukk og grus. I tillegg har selskapet betydelig aktivitet innen drift og vedlikehold av det offentlige veinettet i hele landet. Årlig omsetning er på NOK 9,3 milliarder (2023), og virksomheten har ca. 2 200 ansatte, hvorav 1 400 fagarbeidere og 800 funksjonærer.

FirmaVeidekke Infrastruktur
FylkeOslo
StedOslo/Hele landet
Søknadsfrist24.06.2024

I Veidekke setter vi menneskene først, og vår lidenskap handler om kundenes prosjekter. Vi søker nå etter en HMS/K-leder som vil utvikle og ta ansvar for HMS- og kvalitetsarbeidet i Veidekke Bane. Jernbanen er i utvikling og Veidekke Bane fornyer, vedlikeholder og bygger ny jernbaneinfrastruktur over hele landets jernbanenett.

Som HMS/K-leder vil du jobbe proaktivt og systematisk med helse, miljø, sikkerhet og kvalitet for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø til enhver tid. Du vil være en viktig bidragsyter for at vi sammen lykkes med å nå målene våre.

Viktige ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Lede HMS- og kvalitetsarbeidet i Veidekke Bane
 • Være en rollemodell for sikker adferd og en pådriver for proaktive HMS-initiativ
 • Være en bidragsyter til ledergruppen i Veidekke Bane
 • Sikre, veilede og støtte systematisk HMS- og kvalitetsarbeid i prosjektene
 • Sikre overholdelse av gjeldende lover og forskrifter, Veidekkes retningslinjer og relevante nasjonale standarder
 • Kvalitetssikre og støtte god avvikshåndtering i prosjektene, inkludert trendanalyser og identifisering av nødvendige tiltak
 • Bidra til en god og løsningsorientert dialog med byggherre, leverandører og samarbeidspartnere
 • Lede granskninger av eventuelle hendelser. Både i egen enhet og eventuelt andre enheter i Veidekke
 • Legge til rette for aktivt bruk av ledelsessystemene og ansvar for forbedring av disse

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse
 • Relevant ledererfaring
 • Erfaring med ledelse av HMS-arbeid i prosjekt og/eller enhet i bygg- og anleggsbransjen
 • Erfaring med revisjoner, tilsyn og kontroll av regelverksetterlevelse
 • Svært god forståelse av HMS-lovverket og praktisk utøvelse av dette
 • God IT-kompetanse og kjennskap til relevante HMS- og kvalitetsverktøy
 • Svært gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig
 • Strukturert og systematisk med faglig trygghet rundt egen kompetanse

Din profil

Vi søker deg som har et sterkt ønske om å jobbe med HMS og god kunnskap om HMS-funksjonens rolle i virksomheten. I tillegg er du godt kjent med eller har erfaring fra kvalitetsledelse. Du evner å tenke tverrfaglig og er uredd for å utfordre det etablerte. Videre har du stor endringskapasitet og gode samarbeidsevner.

Du tør å tenke nytt og har en høy grad av ønske om å påvirke. Struktur og systematikk preger arbeidet ditt, og du er faglig trygg rundt egen kompetanse og ferdigheter. Vi ser for oss at du har evne til og ønske om å bidra til gode team i prosjektene og til forbedring av HMS-kulturen i Banevirksomheten.

Kjekt å vite

Hos Veidekke blir du del av et ledende fagmiljø som er opptatt av løse prosjekter sammen. Veidekke tar din faglige og personlige utvikling på alvor. Dersom det er områder du ikke behersker eller ønsker å lære mer om, vil vi sikre at du får nødvendig opplæring. Involvering og tillit er - og har alltid vært - grunnfjellet i Veidekkes kultur. Solide team med lidenskap skaper merverdi for Veidekkes kunder.

Veidekke Bane er en mobil virksomhet med prosjekter på jernbanenettet i hele Norge. Din hovedbase vil være i Oslo, men det er forventet at man er mobil til å følge opp prosjekter over hele landet.

Hos Veidekke får du konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger, en rekke velferdsgoder, egen bedriftshelsetjeneste og bedriftshytter. Som ansatt får du også mulighet til å bli medeier i selskapet gjennom et aksjeprogram. I dag eies nær 15% av aksjene i selskapet av ansatte, noe som er unikt blant store selskaper i Norge.

Kontakt

Trygve Engedal

480 73 311

Søk stilling

Vis flere stillinger: