Hjemløse til over sommeren

Det kan ta flere måneder før de evakuerte etter raset i Kattmarkveien i Namsos kan flytte hjem.

Omkring 20 hus ligger uskadd, men uten veiforbindelse i området bortenfor rasstedet i Kattmarka. Rundt 100 personer er berørt av rasulykken, og mange av dem kan komme til å måtte vente til over sommeren før de får flytte hjem til husene sine.

- Erfaringsmessig må man la et slikt ras ligge i noen måneder, slik at kvikkleira blir fastere og man kan gå inn med maskiner og etablere ny atkomst. Det vil i hvert fall gå fram til sommeren før man kan starte med anleggsarbeid i rasgropen, sier Kjell Karlsrud i Norges Geotekniske Institutt (NGI) til NTB.

Vegvesenet vedgår sammenheng
Statens vegvesen bekreftet under pressekonferansen i Namsos lørdag at det er en sammenheng mellom veiarbeidet og raset.

- Vi er ansvarlig for anleggsarbeidet i Kattmarkveien. Det er en sammenheng mellom dette arbeidet og raset, sier fungerende regionsjef Knut Nauste i Statens vegvesens region midt.

Hvor klar denne sammenhengen er, skal en ekstern gjennomgang avklare.

- Vår rolle er å gå gjennom og finne fram dokumentasjon om hva som er gjort for å undersøke dette området. Vi skal fremskaffe data slik at de eksterne kan se om vi har oppfylt de krav som har vært stilt før dette arbeidet startet, sier Nauste.

Trenger husly
Rådmann Hege Sørlie leder kommunens katastrofeteam. Hun opplyser at kommunen fredag sørget for husly til 40 av de 100 personene som er rammet av skredet, mens resten ordnet seg selv med privat overnatting. Den langsiktige løsningen på de mange boligløse vil ifølge ordfører Morten Stene avklares over helgen.

- Mange i Namsos og nabokommunene har meldt fra om at de har boliger som kan leies ut til de husløse, sier Stene, og oppfordrer flere som har ledig husvære til å melde seg.

Sikring og vakthold
Politiets innsatsleder på stedet, Oddvin Kveli, forteller at rundt 30 mann fra Heimevernet bistår politiet med sikring og vakthold i rasområdet. En gruppe geologer fra NGI og Norges geologiske undersøkelser (NGU) jobbet lørdag med grunnundersøkelser. De skal etter hvert også kartlegge forholdene i sjøbunnen utenfor rasområdet.

Fire hus og seks hytter ble tatt av raset, mens to hus ligger svært nær rasgropen. Flere hus ble feid på sjøen i skredet, og sju mennesker måtte reddes ut fra leirmassene. Ingen ble alvorlig skadd i ulykken.

- Glefset i hælene
Jofrid Halvorsen (50) og ektemannen Steinar (70) var blant de rundt 50 personene som ble evakuert med helikopter fra boligområdet som mistet veiforbindelsen etter leirskredet fredag.

Ekteparet er spente på hvor langt tid det kan ta før veien blir ordnet, slik at de kan flytte hjem. De tilbrakte natten hos Jofrids mor, men lurer på om Namsos kommune vil tilby dem et midlertidig sted å bo.

Huset deres står på fjellgrunn, men de forteller at naboer i området har opplevd at det har ristet i grunnen når bussene har kjørt forbi husene deres.

Nå vil ekteparet Halvorsen vite om det er mulig å dra sjøveien, slik at de kan hente det de trenger av eiendeler hjemme.