Hjeltefjorden Arena Symjehall

På Rong i Øygarden kommune har Brødrene Ulveseth fullført idrettsanlegget Hjeltefjorden Arena med en svømmehall med et basseng på 25 meter og seks baner.

Fakta

Sted: Rong, Øygarden kommune

Prosjekttype: Nybygg, svømmeanlegg

Kontraktssum uten merverdiavgift: 65 millioner kroner

Bruttoareal: Cirka 3.000 kvadratmeter

Tiltakshaver: Øygarden kommune

Generalentreprenør: Brødrene Ulveseth

Byggeleder, teknisk byggeleder, SHA-koordinator: HR Prosjekt

Arkitekt og totalrådgiver: Asplan Viak

Byggherreleveranse: Totalentreprenør bassengteknisk: Processing Norge l UE Stålbasseng: Berndorf Bäderbau l UE Renseanlegg: Arild Arntsen l UE Hev/senk anlegg: KBE-Bauelemente

Entreprenører: Grunnarbeid, betongarbeid, mur og flisarbeider og massivtremontasje: Brødrene Ulveseth l Tømmerarbeider: TH Bhas Bygg l Taktekker: Fløysand Tak l Blikkenslager: Bergen Air l Glass og aluminium: Holvik Glass l Stålarbeider: Fana Stål l Overflatebehandling gulv: Industrigulvspesialisten l Malerarbeid: Malermester Buer Bergen l Innredning: HBH Innredning l Innvendig glassarbeider: Fana Glass l Rekkverk: Trappekompaniet l Luftbehandlingsanlegg og blikkenslagerarbeider: Bergen Air l Rørleggerarbeid: Sartor VVS l Elektroarbeid: Torsvik Elektro l SD og Automasjon: Celsius Teknikk l Anleggsgartnerarbeid: Anleggsgartnermester Askeland l Lås og Beslag: Heikki Bruvik l Heis: Castor Autogen Mekaniske l Branngardin: Portgruppen l Brann- og lydtetting: Firesafe

Byggherre i prosjektet er Øygarden kommune. Anlegget er tegnet av Asplan Viak, som også er totalrådgiver. Entreprenøren Brødrene Ulveseth har ført opp svømmeanlegget i generalentreprise. Entreprenørs kontraktssum er cirka 65 millioner kroner uten merverdiavgift. Byggearbeidene startet i september 2018, og samlet areal er cirka 3.000 kvadratmeter. Overleveringen av prosjektet var i juni i år, og etterarbeid med uteområdene pågår.

Hovedbassenget er inntil 3,6 meter dypt og har en hydraulisk heve-/senkedel som utgjør cirka halve bassenget. Anlegget rommer også et plasstøpt stupetårn på tre meter, et stupebrett, vaktrom, tribuner, barnebasseng, badstu, stort teknisk rom, resepsjon og garderober.

Plasstøpt betong

Tomten på Rong har fjellgrunn. Det er sprengt ut cirka 10.000 kubikkmeter faste masser. I bakkant av bygget er det sikret en fjellskjæring på ni meter. I forkant av bygget ligger et tjern med mange vannplanter.

– Det var viktig å gripe minst mulig inn i den stedlige naturen, sier prosjektleder Kjetil Grung i Brødrende Ulveseth.

Bygget er rektangulært. Bærende konstruksjon er av plasstøpt betong. Kjelleren er støpt vanntett. Samlet mengde ferdigbetong er cirka 1.700 kubikkmeter. Taket bæres av massivtrekonstruksjoner. Både fasade og skråtak er kledd med båndtekket titansink. Den flate delen av taket har takbelegg. Ved byggets hovedinngang og på byggets gavlvegg mot vest er det glassfasader. I svømmehallen er det seks meter høye takvinduer.

Det er flislagt betong, epoksyterrasso og parkett på gulv. Innervegger er i Leca eller betong. i svømmehall og resepsjon er det spilehimlinger (med mineralull bakom). I garderober er det treullshimlinger. I kjelleren er det et stort teknisk rom. Det er 250 millimeter REDAir i yttervegger, 300 millimeter Glava i skråtak og 370 millimeter steinull i flatt tak.

Krevende bygg

Ifølge Kjetil Grung i Brødrene Ulveseth har bygget mye eksponert betong som har vært krevende å støpe.

– Vi måtte passe på å ha nok overdekning på betongen for å unngå korrosjon i armeringen. De seks meter høye takvinduene i svømmehallen var krevende å montere. Det var også viktig å få tett klimaskjerm. Taket i selve svømmehallen er av massivtre. Dette er utfordrende på Vestlandet grunnet at det må være tørt før det tekkes inn. Tribunen kom inn relativt sent i prosjektet. Det gav oss utfordringer med at takmontasjen og tett hus ble skjøvet lengre ut i tid. BIM ble brukt, men kun som supplement til arbeidstegningene. Lean ble praktisert, sier Kjetil Grung.

Del av større utbygging

Master i arkitektur Linn Therese McConnachie i Asplan Viak forteller at svømmehallen ligger vest for idrettshallen og er del av en større utbygging av idrettstilbudet i Øygarden kommune.

– Svømmehallen er sammenbygget med eksisterende idrettshall der et mellombygg med vestibyle danner overgangen mellom byggene og vil være møtepunkt mellom byggenes ulike funksjoner og tilbud, men også i fysisk forstand møtet mellom to volumer, sier McConnachie.

Bygget har ifølge McConnachie en tydelig arkitektonisk form som henvender seg til, og er synlig fra, Rong sentrum.

– Bygningskroppen er utformet med en bratt takform med lysinnslipp fra taket ned i bassenget fra sør. Lysinnslippene er utformet som slisser i takvolumet og følger hele bygningsformen og ned i brystning mot bakkeplan. Dette gir gløtt inn i svømmeanlegget fra gangveien, uten at det blir fullt innsyn inn mot de badende og aktiviteten inne i anlegget. Inne i svømmehallen gir lysinnslippene godt med dagslys, og mer himmelsyn enn utsyn eller innsyn, ifølge McConnachie.

Godt dagslysinnslipp

Glassfasaden i vest skal bidra til godt dagslysinnslipp og utsyn mot terrenget utenfor. Byggets volum faller ned mot nord og en lavere del over garderobene.

–Volumoppbyggingen av svømmehallen er utformet slik at den høyeste delen over stupeplattform ivaretar høydekrav over denne. Høyden er beholdt i lengderetningen av bygget og gir svømmehallen en romlig kvalitet og god takhøyde, samtidig som det totale volumet i svømmehallen holdes nede på grunn av takutformingen og nedtrapping av volumet bak mot garderobene i nord. Takhøyden har også gitt rom til en tribune plassert over barnebassenget, forklarer arkitekten.

Ifølge McConnachie står bygget formmessig i kontrast til idrettsanlegget. Materialvalget gjenspeiler seg i dette.

– Bygget er båndtekket utvendig, noe som gir et presist uttrykk og understreker det arkitektoniske formkonseptet. Innvendig i svømmehallen forsterker en begrenset materialpallett og integrert belysning rommets linjer og lar rommets volum og form være i fokus. Vann er hovedelementet som sammen med tre, betong, stål og mye naturlig lys skaper en klar ramme rundt alle aktivitetene som skal foregå. Spilehimling sammen med betong og nøytrale lyse gulvfliser gir en behagelig atmosfære i hallen. Stupetårn og benker er holdt i samme materialpallett for å skape helhet. Ved barnebassenget, som er en mer intim sone under tribunen, er det designet en vegg med lysarmaturer og fliser i ulike farger for å gi et mer lekent uttrykk, sier McConnachie.

Samme palett med betong, spiler og fliser, sammen med epoksy terrassogulv og treullhimlinger knytter vestibyle, fellesområder og garderober sammen med svømmehallen. Rene linjer er forsterket ved bruk av mer farge og materialkontraster i garderober. Hyller, benker og garderobeskap, der besøkende er i direkte kontakt med bar hud er utført i varmere og mykere tremateriale.

Vedlikeholdsvennlig bygg

Vinduer og glassfasader har en U-verdi på 0.8. Trykktesting viser en luftveksling på 0,4 per time. Det ble praktisert rent tørt bygg under innredningen. Båndtekking, aluminiumsvinduer og robuste innvendige materialer gir et rimelig vedlikehold og lang levetid. Bygget har universell tilgjengelighet. Spilehimlinger med mineralull bakom i svømmehall og treullit med mineralull bakom i korridorer og garderober har lyddempende effekt. Bygget er brannsikret ved seksjonering. Sorteringsgrad for byggavfall er cirka 95 prosent. Da byggeaktiviteten var på topp var drøyt 50 personer med.

Flotte uteområder

På østsiden av tjernet ligger et uteområde som opparbeides med amfi av naturstein, murer av Altaskifer, beplantning, aktivitetsområde og klatreområde. Vest for tjernet er det en trebru. Sør for tjernet er det parkering med elbillading og en snuhammer.


Flere prosjekter