Hjellnes Consult samspiller med Øya

Hjellnes Consult (HC) har inngått en treårig samarbeidsavtale med Øyafestivalen. Festivalen får tilgang på HCs tverrfaglige kompetanse, mens rådgiverselskapet blir mer synlig blant yngre mennesker.

– Dette har vi sett frem til lenge. Øyafestivalen og Hjellnes Consult har flere felles interesser og det er grunnen til at vi lenge har ønsket oss et samarbeid, sier Roar Smelhus som er direktør for Bygg og Eiendom i Hjellnes Consult as.

– Samarbeidet med Hjellnes Consult videreutvikler oss som festivalarrangør, sier sponsorsjef Linnea Svensson i Øyafestivalen.

Øyafestivalen er et viktig samlingspunkt i Middelalderparken i et av Oslos viktigste utviklingsområder, Bjørvika.

– Festivalen har et miljøengasjement og fokus som matcher godt våre tanker for fremtiden. I likhet med festivalen satser vi stort på energi- og miljøspørsmål blant annet gjennom miljøfyrtårnsertifisering og Breeam-sertifisering, sier Smelhus.

Avtalen mellom HC og Øyafestivalen gir festivalen tilgang på bred kompetanse innen alt fra miljøfag, elektro, energi, enøk, bygg, PA, VVS, VA, brann, landskapsarkitektur og akustikk, sistnevnte gjennom HCs datterselskap Brekke & Strand.

– Vi har fagekspertise på svært mange fagområder som en musikkfestival som Øyafestivalen trenger, sier Smelhus som mener festival-avtalen bidrar til et mer synlig rådgivingsselskap.

– Vi ønsker å være et attraktivt rådgiverselskap for unge mennesker i utvikling. Festivalen jobber med kontinuerlig utvikling, og med knutepunktstatus er de et forbilde for andre festivaler i Norge og Europa. Akkurat som festivalen ønsker vi å være et forbilde i våre markeder, sier Smelhus.

Hjellnes Consult har i flere år satset ungt og dynamisk. I år blant annet med 10 studenter som sommerlærlinger i tillegg til samarbeidsavtale med Øyafestivalen.

– Det har vist seg svært attraktivt. Når det ble kjent at vi skal bistå Øyafestivalen, er det blitt konkurranse internt om å få bidra. Det synes vi er bra, sier Smelhus som på denne måten kan få bedret rekrutteringen i en krevende konkurransesituasjon.

Hjellnes Consult kjenner Bjørvika godt blant annet med deltakelse i utviklingen av selve Middelalderparken, prosjektering av kulturbyggene i Bjørvika, Schweigårdsgate 17-19-21 og Sørenga.