Bussbransjen får en økt timelønn på 11 kroner etter at det ble enighet i lønnsforhandlingene fredag morgen. Foto: Lise Åserud / NTB
Bussbransjen får en økt timelønn på 11 kroner etter at det ble enighet i lønnsforhandlingene fredag morgen. Foto: Lise Åserud / NTB

Historisk enighet i bussoppgjøret – første gang det ikke blir mekling

Bussbransjen får en økt timelønn på 11 kroner etter at det ble enighet i lønnsforhandlingene. Det er første gang bransjen unngår mekling siden 2007.

Lønnsøkningen per time består av et generelt tillegg på sju kroner pluss et normallønnstillegg på fire kroner, opplyser NHO transport i en pressemelding fredag.

I årets lønnsoppgjør blir sjåførene bedre kompensert for kjøring om natten og ved «passiv tid». Ekspressbussjåfører får et nytt tillegg for ubekvem arbeidstid.

Resultatet av tarifforhandlingene legger til rette for en god lønnsutvikling som er i tråd med frontfagets ramme på 5,2 prosent, ifølge NHO.

Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund og Fagforbundet er parter på arbeidstakersiden. NHO Transport og Spekter representerer arbeidsgiversiden. Alle partene er fornøyd med å ha kommet til enighet.

– Vi har fått et solid lønnsløft for samtlige medlemmer på avtalen. I tillegg har vi fått innfridd etter- og videreutdanningskravet og de viktigste tekniske kravene vi gikk inn i forhandlingene med, sier forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen i Fellesforbundet.

Resultatet av forhandlingene skal til uravstemning hos arbeidstakerne med frist 15. mai.