HIM administrasjonsbygg

Arkipelet

Arkipelet

Helgevoldlogo

Helgevoldlogo

MoelvenModus

MoelvenModus

Sigdallogo

Sigdallogo

Hbetong

Hbetong

NygårdTak

NygårdTak

Engelsen Bygg har ført opp et nytt administrasjonsbygg for Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM) i Årabrot Miljøpark nord for Haugesund.

Fakta

Sted: Årabrot, Haugesund

Prosjekttype: Nybygg, kontorer

Entreprisekostnad uten merverdiavgift: Cirka 50 millioner kroner

Bruttoareal: 960 kvadratmeter BRA

Byggherre: HIM IKS

Totalentreprenør: Engelsen Bygg

Arkitekt: Arkipelet

Interiørarkitekt: Ingrid Aspen

Rådgivere: RIB: Agderplan l RIByfy: Ferkingstad & Alsaker l RI Massivtre: Woodcon l RIA: Brekke & Strand Akustikk l RIBr: Firesafe l RIEn: ETA Energi

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeid: Birkeland l Stålkonstruksjoner: Vest Stål & Fasade l Betongarbeid: H-Betong l Massivtre: Woodcon l Taktekking: Nygård Tak l Solavskjerming: Fasadeprodukter l Aluminiumsdører: Kraft Glass & Aluminium l Himlinger, systemvegger: Moelven Modus l Maler og gulvlegger: Risanger & Sønn l Rørlegger: Hervik Rør l Elektro: Helgevold Elektro l Ventilasjon: Nord-Rogaland Blikk & Ventilasjon l Heiser: Alt Heis l Lås og beslag: Certego l Kjøkken: Stord Kjøkkensenter l Akustikkpaneler: Glimakra l Tømmerarbeider: Engelsen & Leirvik

Klikk her for å se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Byggherre er HIM IKS AS. Bygget er tegnet av Arkipelet og ført opp i en totalentreprisene. Bygget har to etasjer og et samlet areal på 960 kvadratmeter BRA. Entreprisekostnaden er på litt under 50 millioner kroner uten merverdiavgift. Byggestart var i oktober 2022 og det stod ferdig i oktober 2023.

Cellekontorer

Første etasje rommer spiserom, garderober, noen kontorer og sosial sone. I andre etasje er det cellekontorer, møterom og sosial sone.

Bygget ligger i Årabrot Miljøpark, som også har avfallsstasjon for beboere, bedrifter og det offentlige på Haugalandet og bruktbutikken Affi. I nærheten av miljøparken ligger et bygg for teknisk etat i Haugesund kommune, avfallstasjon for Franzefoss og fryselager for Permanor.

Gjenbruk og ombruk

Prosjektleder Jan-Reidar Vinjerui Berge i Engelsen Bygg forteller at å få til gjenbruk og ombruk på en god og effektiv måte har vært spesielt utfordrende i prosjektet.

– Dette var nybrottsarbeid for både oss som totalentreprenør og også for underleverandører og byggherren, sier Berge.

Han sier at BIM ble brukt i stor grad i prosjekteringsfasen av arkitekt, RIB og tekniske fag og dannet grunnlaget for det som ble utført på byggeplass.

– Vi praktiserte Lean Con-struction og hadde fokus på gjenbruk og ombruk. Alt av møbler i bygget er gjenbrukt. Vi laget en forenklet bærekraftsrapport for prosjektet, sier Berge.

Fokus på miljø

Sivilarkitekt og partner Arne Tveit i Arkipelet forteller at dette er et nybygg der det i alle deler av prosjektet har vært fokus på miljø og redusert klimaavtrykk.

– Dette går på optimalisering av byggets størrelse, utforming og planløsning, valg av bærekonstruksjoner og valg av materialer innvendig og utvendig. Fasaden er inndelt i moduler som gir stor fleksibilitet i forhold til tilpasning til bruk av ulike materialer, til lysåpninger og til eventuelle endringer i framtiden, sier Tveit.

Bygget har en stor grad av ombrukte materialer. I fasadene er det brukt kledning som er revet fra andre bygg og der skadede deler er skåret vekk. Kledningen er videre kappet opp i kortere lengder og montert med baksiden ut. Både gammel og ny kledning har så fått ett strøk beis for å gi en fargemessig helhet. Takskifer fra revet carport på tomta er benyttet som veggkledning på teknisk rom.

– Innvendig er massivtre brukt synlig i størst mulig grad. Dette er supplert med malte veggflater og materialer av ulike typer, som fliser på våtrom. Det er søkt å skape en lys og harmonisk fargebruk som tillater ombruksprodukter og som er samkjørt med møbler, tekstiler og interiørelementer fra interiør-arkitekt, sier Tveit.

Han sier at en utfordring i forhold til ombruk er logistikk, at materialer som ønskes ombrukt er tilgjengelige og helst uten at det medfører mellomlagring. En lokal ombrukssentral, fysisk eller digital, er sterkt ønskelig og vil øke muligheten for å gjøre materialer og bygningsdeler tilgjengelige.

– Ombruk kan være en utfordring i forhold til farger, man kan ikke alltid bestemme på forhånd hvilket produkt og hvilken farge man kan få tak i, men må ha en litt fleksibel tilnærming og en fargepalett med åpning for justeringer, sier Tveit.

Fire borehull

Bygget er prosjektert og ført opp etter Tek17. Oppvarming skjer med radiatorer og er basert på varmepumpe mot tre borehull (til 240 meter) og solcellepanel på taket. Beregnet energibruk per kvadratmeter per år er 119 kWh, noe som plasserer bygget i energiklasse A. Bygget har balansert ventilasjon og kjøling via ventilasjon.

Massivtre og limtre

Tomten på Årabrot har fjellgrunn. Det er sprengt ut cirka 3.500 kubikkmeter faste masser. Under bygget er det membran og ventilasjonshull for utlufting av radon.

Bygget har rektangulær form og to etasjer, med et enetasjes utbygg for teknisk rom. Bærende konstruksjon er av massivtre og limtre, levert av Woodcon. I fundamentet er det brukt lavkarbon klasse B. Taket er av massivtre med isolasjon og tekking med asfaltbelegg. Hele taket på hoveddelen av bygget har solcellepaneler. På teknisk rom er det sedumplanter. Fasadene har trekledning og mange store vinduer. Teknisk rom er kledd med gjenbrukt skifer fra et riveprosjekt i samme entreprise. Vinduene er av tre belagt med aluminium.

Det er slipt betong på gulv-ene i store deler av første etasje. I andre etasje er det vinylbelegg, industriparkett av ask, teppeflis på kontorer og flis på noen våtrom. Innervegger er dels av massivtre, dels brannvegger av stål og gips. I andre etasje er det modulvegger mellom kontorene og kontorfronter mot korridor. Vegger delvis kledd med panel for å gjenskape uttrykket med massivtre. Bygget har flere ulike typer systemhimlinger.

Teknisk rom er på cirka 60 kvadratmeter og er i stor grad kledd med gipsplater innvendig.

Materialvalg og aluminiumsbelagte vinduer skal gi et enkelt vedlikehold.

Bygget er fullsprinklet og har solavskjerming med utvendige screens. Det er gressarmerte biloppstillingsplasser på utomhusområdet.

Da byggeaktiviteten var på topp var cirka 20 personer med. HIMs administrasjonsbygg er ført opp uten fraværsskader.


Flere prosjekter