Hillevågsveien 24

I Hillevågsveien i Stavanger har Kruse Smith Entreprenør ført opp et bygg med 50 leiligheter og 2.400 kvadratmeter næringslokaler. Dette er første trinn i en større utbygging i området.

Fakta

Sted: Hillevåg, Stavanger

Prosjekttype: Boliger og næring

Entreprisekostnad uten merverdiavgift: 103 millioner kroner

Bruttoareal: 8.200 kvadratmeter

Tiltakshaver: Boliger: Hillevågsveien 24 Bolig 1, næring: Hillevågsveien 24 Næring 1

Totalentreprenør: Kruse Smith Entreprenør

Teknisk totalentreprenør: Teknisk Bureau

Arkitekt: Asplan Viak

Rådgivere: RIB: NIRAS/Kraftværk l RIByfy: WSP Engineering l RIAku: Sinus l RIGeo: Procon Stavanger l RIBr: Q-Rådgivning

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Stitek l Rivning: Norsk Saneringsservice l Grunnarbeider: Stangeland Maskin l Plattendekker: Bubbledeck Norway l Trappeelementer: Hårr Betong l Stålkonstruksjoner: SL Mekaniske l Taktekking: Rogaland Tak l Alu/glass fasade: John Holvik l Blikkenslager: Rogaland Blikk l Tømrer: TS Byggtjenester l Maler, gulvlegger og parkett: T Lund l Mur og flis: Murmester Myhre l Heiser: ThyssenKrupp Elevator l Branntetting: Thermax l Kjøkken og garderobe: Studio Sigdal Stavanger l Bade-romskabiner: Probad l Stillas: Alustar l Byggevarer: Optimera

Prosjektet har to tiltakshavere; Hillevågsveien 24 Bolig 1 AS for leilighetene og Hillevågsveien 24 Næring 1 AS for næringsdelen. Bak disse selskapene står Köhler Eiendom AS.

Asplan Viak AS har tegnet bygget og Kruse Smith Entreprenør AS har ført det opp i totalentreprise. Samlet areal i dette byggetrinnet er 8.200 kvadratmeter, fordelt på seks etasjer over bakkeplan og en under.

Det er boder og tekniske anlegg i underetasjen, næring i første og i deler av andre etasje og boliger fra andre til sjette etasje. Entreprisekostnad uten merverdiavgift er 103 millioner kroner. Byggestart var i januar 2017 og bygget ble ferdigstilt i mai i år.

7,5 meters tegldragere

Prosjektleder Livar Salte i Kruse Smith Entreprenør forteller at entreprenøren brukte BIM både i prosjektutviklingen og i byggeperioden. Under bygging ble BIM supplert med arbeidstegninger.

– Den største utfordringen i prosjektet er bruk av tegldragere med spenn på 7,5 meter i fasadene, sier Salte.

55 til 115 kvadratmeter

De 50 leilighetene er fra 55 til 115 kvadratmeter. Standarden er god, med vannbåren fjernvarme, parkett, sparklete og malte vegger og tak og ferdige baderomskabiner med fliser på gulv og vegg. Salte sier at den enkelte kjøper ble gitt mulighet for å gjøre tilvalg og tilpassing etter eget ønske og behov.

Leilighetene har felles takterrasser for hver trappeoppgang med heis og boder og sykkelparkering i kjellerplanet. Solforholdene er meget gode. Alle leilighetene har balkonger eller terrasser mot sør, vest og øst. Toppleilighetene har takterrasser. Balkonger mot Hillevågsveien er innglassede. Leiligheter og tilkomst er prosjektert med livsløpstandard. Det er parkering og gjesteparkering i eget anlegg.

I første og andre etasje er det totalt 2.400 kvadratmeter med næringsarealer. Leietakere er konditori, restaurant, frisør, apotek, tannlege og kontorbedrifter.

To fløyer

Sivilarkitekt Per Ove Djønne i Asplan Viak forteller at byggetrinn 1 består av to fløyer som danner det sørvestre hjørnet av det nye kvartalet.

– Fløyen langs Hamneveien har en horisontal aksentuering av fasaden der den trapper seg nedover bakken mot eksisterende nabo. Fasaden nordover langs Hillevågsveien er en sekvens av vertikale parti som veksler mellom to nyanser av tegl og innglassede balkonger konstruert med limtre. Balkonger mot bygatene er bygget som nisjer inn i bygningskroppen slik at de ikke stikker ut fra fasadeliv. Balkongene på østsiden, med utsikt mot Ryfylke og den grønne parken som dannes inne i kvartalet, krager ut fra fasaden med bjelkelag av limtre, sier Djønne.

Alle takflater er utnyttet til takterrasser hvor utsikten og solforhold er optimale. Alle leilighetene har tilgang til terrassene via sine respektive trapperom.

Det er sju næringslokaler ut mot fortau som bidrar til aktive fasader og et levende bymiljø.

– Byggherren har lykkes med å finne varierte og spennende leietakere til disse. Köhler Eiendom har i det hele tatt et sterkt engasjement og ambisjoner for Hillevåg. Etter hvert som kvartalet fullføres vil det ha et felles, sammenhengende parkareal på cirka ni dekar. Dette vil være et løft for bydelen, sier Djønne.

Han sier at Stavanger kommune og arkitekt har vært opptatt av å sikre det nye kvartalet nyanserte fasader med en materialbruk som kan være med å sette en ny standard i Hillevåg. Teglforblending og trekledning er definert i reguleringsbestemmelsene som en gjennomgående kvalitet for kvartalet. Neste byggetrinn vil være et punkthus i 14 etasjer på motsatt side av parkrommet. Dette har allerede fått rammetillatelse.

Bynær sentrumstomt

Tomten er på 3,6 mål og ligger i gangavstand fra Stavanger sentrum. Grunnen består av fjell. Forurensete masser er kjørt til deponi. Det er bygget tilkomstarealer for fremtidig parkeringsanlegg på 600 kvadratmeter.

L-form

Bygget har L-form. Bærende konstruksjon er i stedstøpt betong med plattendekker som etasjeskillere. Taket er isolert, tekket og beplantet med sedum. Fasadene har forblending av tegl og innslag av trepanel.

Det ble praktisert rent tørt bygg under innredningen. Teglfasadene har lang levetid og enkelt vedlikehold. Bygget er fullsprinklet. På byggets østside er det et skjermet uteområde med parkering for biler og sykler, beplantning, lekeplasser og sittegrupper. Sorteringsgrad for byggavfall er 80 prosent.

Hillevågsveien 24 er prosjektert og ført opp etter Tek10. Oppvarming er vannbåren og basert på fjernvarme. bygget har balansert ventilasjon, med felles ventilasjonsanlegg.


Flere prosjekter